Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy kolejny etap zadania III „Transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu" w ramach projektu „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działanie 8.2 Transfer wiedzy, w priorytecie VIII Regionalne kadry Gospodarki, w którym realizowana była współpraca ze 100 mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami naszego regionu.

Wszystkim Uczestnikom zadania serdecznie dziękujemy za udział w projekcie oraz zaangażowanie we współpracę z pracownikami Politechniki Opolskiej.

Koordynator zadania III

Dr inż. Małgorzata Adamska