Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż dostępna jest już publikacja będąca efektem współpracy naukowców Politechniki Opolskiej z przedsiębiorstwami regionu w ramach projektu „Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim"

Efektywny-transfer-wiedzy ebook-1  e book Efektywny-transfer-wiedzy ang-1   e book Efektywny-transfer-wiedzy de-1