Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej uruchamia Laboratorium Sensorycznego. Pod tą tajemniczą nazwą kryją się pracownie badawcze, których celem jest pomoc Partnerom Opolskiej Platformy Innowacji (przede wszystkim przedsiębiorstwom) w zdobyciu unikatowej wiedzy na temat swoich produktów i usług. Wyjątkowość podejścia polega na analizie roli zmysłów w podejmowaniu decyzji zakupowych ich obecnych i potencjalnych klientów.

Właściwa interpretacja jest często kluczowym czynnikiem warunkującym powstanie innowacji, które są motorem rozwojowym w biznesie. Tym samym prace prowadzone w laboratorium pozwolą lepiej zrozumieć preferencje klientów, znaleźć rynek dla produktów czy usług. Możliwe stanie się również uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób prowadzić kampanię marketingową aby była skuteczna w danym segmencie rynku lub
  • jak wywołać potrzebę klienta, która będzie mogła być zaspokojona przez dany produkt/usługę.

Zadanie Politechniki Opolskiej obejmuje zakup urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do utworzenia laboratorium, w ramach którego prace prowadzić będą dwie pracownie:

  • pracownia obrazu – miejsce analizy, badań i kreacji statycznych form wizualnych: zdjęcia, plakaty, obrazy - publikacje elektroniczne i papierowe,
  • pracownia audio- wideo - miejsce analizy, badań i kreacji dynamicznych form fonicznych oraz wizualnych, a także badań fokusowych.

Uzupełnieniem pracowni jest punkt badań i analiz społecznych, które pozwolą na konstruowanie, badanie i analizę opinii społecznej dotyczącą produktów i usług Partnerów OPI. Do realizacji wszelkich prac wykonawczych w ramach przedsięwzięcia zaangażowani ze strony jednostki będą pracownicy uczelni oraz studenci, którzy na realnych przykładach będą prowadzić badania i analizy.
Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zapraszamy do kontaktu z koordynatorem przedsięwzięcia Panem dr. Inż. Łukaszem Dymkiem Prodziekanem ds. rozwoju i współpracy na WEiZ.

stopka-OPI