Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż Lider Projektu pt: Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.

Zakończył ocenę formalną i merytoryczną złożonych przez Państwa formularzy rekrutacyjnych.

Wyniki naboru dostępne są na

http://etw.opolskie.pl/serwis/index.php?id=13236

Wszystkim zakwalifikowanym przedsiębiorstwom serdecznie gratulujemy licząc na udaną i owocną współpracę w nadchodzących miesiącach.

Przedsiębiorstwom, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów dziękujemy za zainteresowanie projektem i udział w procesie rekrutacyjnym – mamy nadzieję, że spotkamy się przy okazji innych interesujących projektów realizowanych w województwie opolskim.

Koordynator zadania III

Dr inż. Małgorzata Adamska