Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

HERB KOLOR PL

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Autor: Zespół projektowy

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:

  1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
  2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania 3, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach od 18 kwietnia do 10 lipca 2014r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji dostępne na stronie internetowej projektu:

www.etw.opolskie.pl

Pliki do pobrania:

 

Laboratorium Sensoryczne na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej uruchamia Laboratorium Sensorycznego. Pod tą tajemniczą nazwą kryją się pracownie badawcze, których celem jest pomoc Partnerom Opolskiej Platformy Innowacji (przede wszystkim przedsiębiorstwom) w zdobyciu unikatowej wiedzy na temat swoich produktów i usług. Wyjątkowość podejścia polega na analizie roli zmysłów w podejmowaniu decyzji zakupowych ich obecnych i potencjalnych klientów.

Właściwa interpretacja jest często kluczowym czynnikiem warunkującym powstanie innowacji, które są motorem rozwojowym w biznesie. Tym samym prace prowadzone w laboratorium pozwolą lepiej zrozumieć preferencje klientów, znaleźć rynek dla produktów czy usług. Możliwe stanie się również uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób prowadzić kampanię marketingową aby była skuteczna w danym segmencie rynku lub
  • jak wywołać potrzebę klienta, która będzie mogła być zaspokojona przez dany produkt/usługę.

Zadanie Politechniki Opolskiej obejmuje zakup urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do utworzenia laboratorium, w ramach którego prace prowadzić będą dwie pracownie:

  • pracownia obrazu – miejsce analizy, badań i kreacji statycznych form wizualnych: zdjęcia, plakaty, obrazy - publikacje elektroniczne i papierowe,
  • pracownia audio- wideo - miejsce analizy, badań i kreacji dynamicznych form fonicznych oraz wizualnych, a także badań fokusowych.

Uzupełnieniem pracowni jest punkt badań i analiz społecznych, które pozwolą na konstruowanie, badanie i analizę opinii społecznej dotyczącą produktów i usług Partnerów OPI. Do realizacji wszelkich prac wykonawczych w ramach przedsięwzięcia zaangażowani ze strony jednostki będą pracownicy uczelni oraz studenci, którzy na realnych przykładach będą prowadzić badania i analizy.
Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zapraszamy do kontaktu z koordynatorem przedsięwzięcia Panem dr. Inż. Łukaszem Dymkiem Prodziekanem ds. rozwoju i współpracy na WEiZ.

stopka-OPI