Wydziałowa sala sądowa

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej podejmuje wysiłki, aby przekazywać swoim studentom zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. W tym celu m.in. została zorganizowana wydziałowa sala sądowa, którą wyposażono w oryginalne meble przekazane w 2013 r. przez Sąd Okręgowy w Opolu. Togi sędziowskie zostały przekazane w 2014 r. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Pomysłodawcą i opiekunem sali jest dr Piotr Zamelski. Sala służy do prowadzenia ćwiczeń na kierunku „Administracja" o tematyce związanej z postępowaniami sądowymi. Wygląd sali odzwierciedla układ prawdziwej sali rozpraw, dzięki czemu studenci mogą przygotowywać symulacje rozpraw sądowych oraz wyjaśniać ich przebieg.

Znajomość zagadnień związanych z procesem sądowym jest ważna dla studentów kierunku „Administracja". Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w sądzie na stanowisku urzędniczym oraz specjalizować się w określonej dziedzinie prawa w ramach zespołu pracowników instytucji publicznej lub kancelarii prawnej. Znajomość reguł procesu sądowego jest również ważna w działalności przedsiębiorców oraz wspólników, członków organów i pracowników spółek prawa handlowego. Z tych względów zajęcia w wydziałowej sali sądowej służą zaznajomieniu studentów z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwieniu im poruszania się na sali rozpraw.