Wybory 2020

Komunikat
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WEIZ

W związku z wyborami do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów, które odbędą się w dniu 4 marca 2020 r. (środa)
Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje:

  1. Zgodnie z § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Politechniki Opolskiej oraz uchwałą nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej osoby, które zamierzają kandydować do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni winny wyrazić pisemną zgodę na udział w kolegium. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną z uczelnianej skrzynki do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej dr Moniki Haczkowskej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 21 lutego 2020 r.
  2. Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego Oświadczenia lustracyjnego do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 14.00 do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej mgr Anny Jandziak (sekretariat dyrektora Biblioteki Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, Opole). Na stronie WEiZ (w zakładce Wybory 2020) dostępny jest załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. Oba wypełnione dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.

    Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 67 roku życia oraz w okresie od dnia 22 lipca 194 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), nie pełnia w nich służby ani nie współpracowała z tymi służbami.

  3. Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Ekonomia i finanse oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomii i Zarządzania (§ 1 ust. 2 uchwały UKW nr 4/2020).
  4. Przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (§ 1 ust. 4 uchwały UKW nr 4/2020).

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


Ogłoszenie 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 4 marca 2020 r. od godziny 10:30 w Sali L-3
rozpoczną się wybory elektorów do Kolegium Elektorów i Wydziałowego Kolegium Elektorów
w poszczególnych grupach społeczności akademickiej (szczegóły zostaną podane później)

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Osoby kandydujące muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były karane karą dyscyplinarną, nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 67 roku życia oraz w okresie od dnia 22 lipca 194 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.), nie pełnia w nich służby ani nie współpracowała z tymi służbami.

Osoby chcące kandydować do Kolegium Elektorów lub Wydziałowego Kolegium Elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie stosownego Oświadczenia lustracyjnego do dnia 28 lutego 2020 roku do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej mgr Anny Jandziak (wzór dostępny na stronie WEiZ w zakładce Wybory 2020)

 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej