Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 października 2016 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Wydziału w grupie studentów obsadzony został 1 brakujący mandat. Do składu Rady Wydziału wybrana została studentka I roku Zarządzania I stopnia studiów stacjonarnych - Luiza Pływacz.

Zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Politechniki Opolskiej przedstawiciele samorządu studenckiego muszą stanowić min. 20 % składu Rady Wydziału.

Przewodnicząca Wydziałowej komisji Wyborczej
adw. dr Monika Haczkowska