OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 17 maja 2016 roku
Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania dokonali wyboru na członków do Senatu Politechniki Opolskiej
W grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego wybrana została dr hab. Maria Bernat, prof. PO
W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrana została dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej