WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 17 maja 2016 roku
Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania dokonali wyboru do Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrani zostali: dr inż. Małgorzata Adamska, dr inż. Łukasz Dymek, dr Monika Haczkowska oraz dr inż. Bogdan Ruszczak.
Pozostałe dwa mandaty przypadły Prodziekanowi ds. dydaktyki dr inż. Brygidzie Klemens oraz Prodziekanowi ds. współpracy i rozwoju dr inż. Marzenie Szewczuk-Stępień.

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału wybrani zostali:

mgr Dorota Kawecka oraz Krzysztof Kasza.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej