OGŁOSZENIE

Wydziałowej Komisji Wyborczej

WydziałU Ekonomii i Zarządzania

W dniu 12 maja 2016 roku

Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru

na kadencję od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2020 roku
Prodziekanów Wydziału Ekonomii i Zarządzania
którymi zostali:

Prodziekanem ds. Nauki - dr hab. Maria Bernat, profesor PO
Prodziekanem ds. Dydaktyki – dr inż. Brygida Klemens
Prodziekanem ds. Współpracy i Rozwoju – dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej