Wydziałowa Komisja Wyborcza

zaprasza

PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

17 maja 2016 r., sala L-3, ul. Luboszycka 7

godz. 10.00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HAB do Rady Wydziału
godz. 10.30 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HAB. do Senatu

godz. 11.30 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY do Rady Wydziału
godz. 12.00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY do Senatu

godz. 13.00 PRACOWNICY WEiZ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI do Rady Wydziału

na

WYBORY CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU
ORAZ

CZŁONKÓW DO SENATU
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Zgodnie z §14 ust.2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,
że w przypadku nieobecności przynajmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej