Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2016 roku
o godz. 11.30 (po wyborach Prodziekanów) w sali L-3
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbędą się
wybory uzupełniające na stanowisko
Prodziekana ds. Nauki

Kandydatem wskazanym przez Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
jest dr hab. Maria Bernat, prof. PO

Na podstawie § 42 ust. 2 i 3 Statutu Politechniki Opolskiej w związku z § 24 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest przeprowadzić wybory uzupełniające do organów jednoosobowych w razie wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub jego zastępcy w trakcie trwania kadencji. Wyboru dokonuje się na okres do końca pozostałej kadencji, tj. do 31 sierpnia 2016 r.
Wybory przeprowadzone będą przez elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów w związku z wygaśnięciem mandatu organu jednoosobowego dr hab. Gabrieli Jyż, która pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej