Wybory Prodziekanów

Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na wybory Prodziekanów w dniu 12 maja 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Sali L-3.

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

CV kandydatów na prodziekanów:

Pliki do pobrania