Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje,
ze w dniu 23 marca 2016 roku w związku z przeprowadzonymi
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania wyborami uzupełniającymi
do Senatu Politechniki Opolskiej
w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
mandat członka Senatu, do czasu zakończenia obecnej kadencji, uzyskał
dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO