Wydziałowa Komisja Wyborcza

uprzejmie informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku

o godz. 13.30 (po Radzie Wydziału) w sali Rady Wydziału (S-101)
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbędą się
wybory uzupełniające do
Senatu Politechniki Opolskiej
w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanych

Na podstawie § 41 ust. 5 i 6 Statutu Politechniki Opolskiej w związku z § 26 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest przeprowadzić wybory uzupełniające do organów kolegialnych w razie wygaśnięcia mandatu jednego z członków Senatu PO. Wybory przeprowadzone będą w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanych w związku z wygaśnięciem mandatu członka Senatu dr hab. Gabrieli Jyż prof. PO.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej