Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
odbyły się wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów

Na podstawie załącznika do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12 stycznia 2016 r. podział mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania był następujący:
6 – nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego
2 – pozostali nauczyciele akademiccy
2 – studenci


W wyniku przeprowadzonych wyborów
elektorami Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali:

1. W grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego:

 • Dr hab. Maria Bernat
 • Dr hab. inż. Joachim Foltys
 • Dr hab. Maria Kalczyńska
 • Dr hab. Leszek Karczewski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik
 • Prof. dr hab. Wanda Musialik

2. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Małgorzata Adamska
 • Dr Filip Tereszkiewicz

3. W grupie studentów:

 • Mateusz Nowak
 • Piotr Szymała

Zgodnie z uchwałą WKW nr 1/2016 z 14 stycznia 2016 r. podział mandatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów był następujący:
11 – nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego
4 – pozostali nauczyciele akademiccy
4 – studenci
1 – pracownicy niebędący nauczycielami

W wyniku przeprowadzonych wyborów
elektorami Wydziałowego Kolegium Elektorów zostali:


1. W grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego:

 • Dr hab. Maria Bernat
 • Dr hab. inż. Joachim Foltys
 • Dr hab. Maria Kalczyńska
 • Dr hab. Leszek Karczewski
 • Dr hab. inż. Alicja Kolasa – Więcek
 • Dr hab. Vojtech Malatek
 • Prof. dr hab.Krzysztof Malik
 • Prof. dr hab. Wanda Musialik
 • Prof. dr hab. Zygfryd Smolka
 • Dr hab. inż. Janusz Wielki
 • Dr hab. Mariusz Zieliński

2. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Małgorzata Adamska
 • Dr inż. Łukasz Dymek
 • Dr inż. Marzena Szewczuk – Stępień
 • Dr Filip Tereszkiewicz

3. W grupie pracowników niebędących nauczycielami

 • Krzysztof Kasza

4. W grupie studentów:

 • Krzysztof Karczmarzyk
 • Mateusz Nowak
 • Aneta Stefanik
 • Piotr Szymała

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej\