Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje,
ze w dniu 23 marca 2016 roku w związku z przeprowadzonymi
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania wyborami uzupełniającymi
do Senatu Politechniki Opolskiej
w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
mandat członka Senatu, do czasu zakończenia obecnej kadencji, uzyskał
dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO

Wybory uzupełniające do Senatu Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza

uprzejmie informuje, że w dniu 23 marca 2016 roku

o godz. 13.30 (po Radzie Wydziału) w sali Rady Wydziału (S-101)
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbędą się
wybory uzupełniające do
Senatu Politechniki Opolskiej
w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanych

Na podstawie § 41 ust. 5 i 6 Statutu Politechniki Opolskiej w związku z § 26 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest przeprowadzić wybory uzupełniające do organów kolegialnych w razie wygaśnięcia mandatu jednego z członków Senatu PO. Wybory przeprowadzone będą w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanych w związku z wygaśnięciem mandatu członka Senatu dr hab. Gabrieli Jyż prof. PO.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Elektorów

Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
odbyły się wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów

Na podstawie załącznika do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12 stycznia 2016 r. podział mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania był następujący:
6 – nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego
2 – pozostali nauczyciele akademiccy
2 – studenci


W wyniku przeprowadzonych wyborów
elektorami Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali:

1. W grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego:

 • Dr hab. Maria Bernat
 • Dr hab. inż. Joachim Foltys
 • Dr hab. Maria Kalczyńska
 • Dr hab. Leszek Karczewski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik
 • Prof. dr hab. Wanda Musialik

2. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Małgorzata Adamska
 • Dr Filip Tereszkiewicz

3. W grupie studentów:

 • Mateusz Nowak
 • Piotr Szymała

Zgodnie z uchwałą WKW nr 1/2016 z 14 stycznia 2016 r. podział mandatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów był następujący:
11 – nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego
4 – pozostali nauczyciele akademiccy
4 – studenci
1 – pracownicy niebędący nauczycielami

W wyniku przeprowadzonych wyborów
elektorami Wydziałowego Kolegium Elektorów zostali:


1. W grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego:

 • Dr hab. Maria Bernat
 • Dr hab. inż. Joachim Foltys
 • Dr hab. Maria Kalczyńska
 • Dr hab. Leszek Karczewski
 • Dr hab. inż. Alicja Kolasa – Więcek
 • Dr hab. Vojtech Malatek
 • Prof. dr hab.Krzysztof Malik
 • Prof. dr hab. Wanda Musialik
 • Prof. dr hab. Zygfryd Smolka
 • Dr hab. inż. Janusz Wielki
 • Dr hab. Mariusz Zieliński

2. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Małgorzata Adamska
 • Dr inż. Łukasz Dymek
 • Dr inż. Marzena Szewczuk – Stępień
 • Dr Filip Tereszkiewicz

3. W grupie pracowników niebędących nauczycielami

 • Krzysztof Kasza

4. W grupie studentów:

 • Krzysztof Karczmarzyk
 • Mateusz Nowak
 • Aneta Stefanik
 • Piotr Szymała

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej\


 

Wybory na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza

zaprasza

PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

27 stycznia 2016 r., sala L-3, ul. Luboszycka 7

na

WYBORY ELEKTORÓW
DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
ORAZ
DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

 • godz. 10.00 PRACOWNICY WEiZ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI do Wydziałowego Kolegium Elektorów
 • godz. 10.30 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HAB do Uczelnianego Kolegium Elektorów
 • godz. 11.00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HAB. do Wydziałowego Kolegium Elektorów
 • godz. 11.30 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY do Uczelnianego Kolegium Elektorów
 • godz. 12.00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY do Wydziałowego Kolegium Elektorów

 

Zgodnie z §14 ust.2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,
że w przypadku nieobecności przynajmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

 

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


 

Rada Studentów Wydział Ekonomii i Zarządzania
informuje, że wybory do
Uczelnianego Kolegium Elektorów i do Wydziałowego Kolegium Elektorów odbędą…
się™ 21 stycznia 2016 r. w sali S 101 ( sala Rady Wydziału Ekonomii i
Zarządzania) o godzinie 14.00.

Z poważaniem
Mateusz Nowak
Przewodniczący Rady Studentów
Wydział‚Ekonomii i Zarządzania

 

 

 

Skład Komisji Wyborczej Wydziału
Ekonomii i Zarządzania

 • dr Monika Haczkowska - przewodnicząca
 • dr Anna Bohdan
 • dr Jolanta Maj
 • dr Marzena Szewczuk-Stępień
 • mgr Jolanta Lipnicka

 

Pliki do pobrania: 

 1. Regulamin wyborczy
 2. Kalendarium wyborcze
 3. Uczelniana Komisja Wyborcza
 4. Wydziałowe Komisje Wyborcze
 5. Podział mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów
 6. Terminarz Szczegółowych Czynności Wyborczych Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomii i Zarządzania