Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 października 2016 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Wydziału w grupie studentów obsadzony został 1 brakujący mandat. Do składu Rady Wydziału wybrana została studentka I roku Zarządzania I stopnia studiów stacjonarnych - Luiza Pływacz.

Zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Politechniki Opolskiej przedstawiciele samorządu studenckiego muszą stanowić min. 20 % składu Rady Wydziału.

Przewodnicząca Wydziałowej komisji Wyborczej
adw. dr Monika Haczkowska

Wyniki wyborów do Senatu - nauczyciele

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 17 maja 2016 roku
Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania dokonali wyboru na członków do Senatu Politechniki Opolskiej
W grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego wybrana została dr hab. Maria Bernat, prof. PO
W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrana została dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów do Rady Wydziału WEiZ

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 17 maja 2016 roku
Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania dokonali wyboru do Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrani zostali: dr inż. Małgorzata Adamska, dr inż. Łukasz Dymek, dr Monika Haczkowska oraz dr inż. Bogdan Ruszczak.
Pozostałe dwa mandaty przypadły Prodziekanowi ds. dydaktyki dr inż. Brygidzie Klemens oraz Prodziekanowi ds. współpracy i rozwoju dr inż. Marzenie Szewczuk-Stępień.

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału wybrani zostali:

mgr Dorota Kawecka oraz Krzysztof Kasza.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Prodziekana ds. Nauki - Uzupełniające

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 12 maja 2016 roku
w wyborach uzupełniających
Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru
Prodziekana ds. Nauki Wydziału Ekonomii i Zarządzania
którym została na czas pozostałej kadencji do 31 sierpnia 2016 r.
dr hab. Maria Bernat, profesor PO

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybór Prodziekanów - 2016 - 2020

OGŁOSZENIE

Wydziałowej Komisji Wyborczej

WydziałU Ekonomii i Zarządzania

W dniu 12 maja 2016 roku

Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru

na kadencję od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2020 roku
Prodziekanów Wydziału Ekonomii i Zarządzania
którymi zostali:

Prodziekanem ds. Nauki - dr hab. Maria Bernat, profesor PO
Prodziekanem ds. Dydaktyki – dr inż. Brygida Klemens
Prodziekanem ds. Współpracy i Rozwoju – dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

WYBORY CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU ORAZ CZŁONKÓW DO SENATU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza

zaprasza

PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

17 maja 2016 r., sala L-3, ul. Luboszycka 7

godz. 10.00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HAB do Rady Wydziału
godz. 10.30 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DRA HAB. do Senatu

godz. 11.30 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY do Rady Wydziału
godz. 12.00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY do Senatu

godz. 13.00 PRACOWNICY WEiZ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI do Rady Wydziału

na

WYBORY CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU
ORAZ

CZŁONKÓW DO SENATU
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Zgodnie z §14 ust.2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,
że w przypadku nieobecności przynajmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory uzupełniające na stanowisko Prodziekana ds. Nauki

Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2016 roku
o godz. 11.30 (po wyborach Prodziekanów) w sali L-3
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania odbędą się
wybory uzupełniające na stanowisko
Prodziekana ds. Nauki

Kandydatem wskazanym przez Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
jest dr hab. Maria Bernat, prof. PO

Na podstawie § 42 ust. 2 i 3 Statutu Politechniki Opolskiej w związku z § 24 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest przeprowadzić wybory uzupełniające do organów jednoosobowych w razie wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub jego zastępcy w trakcie trwania kadencji. Wyboru dokonuje się na okres do końca pozostałej kadencji, tj. do 31 sierpnia 2016 r.
Wybory przeprowadzone będą przez elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów w związku z wygaśnięciem mandatu organu jednoosobowego dr hab. Gabrieli Jyż, która pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki.

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Prodziekanów

Wybory Prodziekanów

Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na wybory Prodziekanów w dniu 12 maja 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Sali L-3.

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

CV kandydatów na prodziekanów:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie - Wybory prodziekanów (spotkanie wyborcze)

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W dniu 6 maja 2016 r. (piątek) o godzinie 11:00 w sali L3
odbędzie się spotkanie z kandydatami
na Prodziekanów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:

dr hab. Marią Bernat, profesor PO – na stanowisko prodziekana ds. nauki
dr inż. Brygidą Klemens – na stanowisko prodziekana ds. dydaktyki
dr inż. Marzeną Szewczuk – Stępień - na stanowisko prodziekana ds. współpracy i rozwoju

z pracownikami i studentami WEiZ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w spotkania

Wybory Dziekana

Wybory Dziekana
Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej

Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na wybory Dziekana w dniu 22 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 11.00 w Sali L-3.

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Opole, dn. 12 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT

W związku z upływem w dniu 11.04.2016 r. terminu zgłaszania kandydatów na funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości społeczności akademickiej, że kandydatami na funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej są: 

Pan dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO

Pan dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO

 

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


OGŁOSZENIE
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

W dniu 18 kwietnia 2016 o godzinie 9:30 w sali Eden-101

odbędzie się spotkanie kandydatów
na Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
dr hab. inż. Joachima Foltysa, profesora PO

oraz

dr hab. inż. Janusza Wielkiego, profesora PO
z pracownikami i studentami WEiZ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

do wzięcia udziału w spotkania


KOMUNIKAT 

Spotkanie z kandydatami na funkcję
Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

dr hab. inż. Joachimem Foltysem, prof. PO

oraz

dr hab. inż. Januszem Wielkim, prof. PO

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką Wydziału na spotkanie z kandydatami na funkcję dziekana w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 w sali Eden-101.

Z poważaniem
adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


KOMUNIKAT

Spotkanie z kandydatami na funkcję

Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

dr hab. inż. Joachimem Foltysem, prof. PO

oraz

dr hab. inż. Januszem Wielkim, prof. PO

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką Wydziału na spotkanie z kandydatami     na funkcję dziekana w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 w sali Eden-101.

Z poważaniem

adw. dr Monika Haczkowska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Zgłaszanie kandydatów na dziekana

Wydziałowa Komisja Wyborcza
uprzejmie informuje, że zgodnie z kalendarzem wyborczym
od 5 do 11 kwietnia 2016 roku
elektorzy Wydziałowego Kolegium Elektorów
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
mogą zgłaszać kandydatów na Dziekana
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Politechniki Opolskiej oraz § 23 ust. 1 w związku z § 18 Regulaminu Wyborczego Politechniki Opolskiej elektorzy Wydziałowego Kolegium Elektorów składają do Wydziałowej Komisji Wyborczej pisemne kandydatury na Dziekana wraz z pisemnym oświadczeniem kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru.
Jednocześnie kandydaci na dziekana urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku są zobowiązani do złożenia Rektorowi Politechniki Opolskiej oświadczenia lustracyjnego lub informacji, ze takie oświadczenie zostało już przez nich złożone (zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – Dz. U. z 2013 r. poz. 1388)


Wymogi co do kandydatów na stanowisko Dziekana spośród nauczycieli akademickich:
- posiadanie biernego prawa wyborczego
- posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
- zatrudnienie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
- zatrudnienie na Politechnice Opolskiej jako podstawowym miejscu pracy

adw. dr Monika Haczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej