Władze Wydziału

Władzę wykonawczą na wydziale sprawuje Dziekan Wydziału. Dziekan posiada trzech zastępców realizujących politykę w ściśle wyodrębnionych obszarach. Działalność władzy wykonawczej odbywa się na mocy mandatu udzielonego przez Radę Wydziału (władza ustawodawcza).

W obecnej kadencji (2020-2024) władze wykonawczą sprawują:

Dziekan

Szewczuk Stepien M 2020 04 28 4990 640x360

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień


Prodziekan ds. organizacyjnych

lm2

dr inż. Łukasz Mach


 

Prodziekan ds. dydaktyki

pz

dr Piotr Zamelski