Władze Wydziału

Władzę wykonawczą na wydziale sprawuje Dziekan Wydziału. Dziekan posiada trzech zastępców realizujących politykę w ściśle wyodrębnionych obszarach. Działalność władzy wykonawczej odbywa się na mocy mandatu udzielonego przez Radę Wydziału (władza ustawodawcza).

W obecnej kadencji (2016-2020) władze wykonawczą sprawują:

Dziekan

dw

dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO


Prodziekan ds. nauki

db

dr hab. Maria Bernat, prof. PO


Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

ds

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień


Prodziekan ds. dydaktyki

dk

dr inż. Brygida Klemens