Objaśnienie:
Studenci I i II roku studiów I i II stopnia realizują przedmioty według planów studiów zatwierdzonych w roku 2019. Z kolei studenci III roku studiów I stopnia kontynuują naukę według planów studiów zatwierdzonych w roku 2017. Sylabusy zostały opracowane w formie zbiorów kart opisu przedmiotu. Jeżeli na kierunku prowadzone są specjalności, dla każdej specjalności zostały zamieszczone zbiory kart opisu wszystkich przedmiotów prowadzonych na kierunku, zarówno wspólnych jak i specjalnościowych. Zbiory kart opisu przedmiotu dla danego kierunku różnią się zatem wyłącznie przedmiotami specjalnościowymi a przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności są zamieszczone w każdym zbiorze sylabusów dla danego kierunku. Wybór specjalności ma miejsce przed rozpoczęciem seminarium dyplomowego (na studiach I stopnia) lub magisterskiego (na studiach II stopnia): 

  • na kierunku administracja I stopnia w semestrze III (przedmioty na semestrach IV i V),
  • na kierunku ekonomia I stopnia w semestrze III (przedmioty na semestrach V i VI),
  • na kierunku ekonomia II stopnia w semestrze I (przedmioty na semestrach III i IV),
  • na kierunku zarządzanie I stopnia nie ma specjalności,
  • na kierunku zarządzanie II stopnia w semestrze I (przedmioty na semestrach III i IV).

1. Administracja I stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność e-administracja (pobierz)
2. Administracja I stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność administrowanie przedsiębiorstwem (pobierz)
3. Administracja I stopnia, studia stacjonarne, III rok, specjalność e-administracja (pobierz)

4. Ekonomia I stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia i przedsiębiorczość (pobierz)
5. Ekonomia I stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia i przedsiębiorczość (pobierz)
6. Ekonomia I stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia i gospodarka finansowa (pobierz)
7. Ekonomia I stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia i gospodarka finansowa (pobierz)
8. Ekonomia I stopnia, studia stacjonarne, III rok, specjalność ekonomia i gospodarka finansowa (pobierz)
9. Ekonomia I stopnia, studia niestacjonarne, III rok, specjalność ekonomia i gospodarka finansowa (pobierz)

10. Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia menedżerska (pobierz)
11. Ekonomia II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia menedżerska (pobierz)
12. Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia społeczna (pobierz)
13. Ekonomia II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia społeczna (pobierz)
14. Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność prawo w biznesie (pobierz)
15. Ekonomia II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność prawo w biznesie (pobierz)
16. Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność zarządzanie i ekonomia regionu (pobierz)
17. Ekonomia II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność zarządzanie i ekonomia regionu (pobierz)
18. Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie (pobierz)
19. Ekonomia II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie (pobierz)

20. Zarządzanie I stopnia, studia stacjonarne, I i II rok (pobierz)
21. Zarządzanie I stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok (pobierz)
22. Zarządzanie I stopnia, studia stacjonarne, III rok (pobierz)
23. Zarządzanie I stopnia, studia niestacjonarne, III rok (pobierz)

24. Zarządzanie II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność marketing menedżerski (pobierz)
25. Zarządzanie II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność marketing menedżerski (pobierz)
26. Zarządzanie II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność zarządzanie kapitałem ludzkim (pobierz)
27. Zarządzanie II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność zarządzanie kapitałem ludzkim (pobierz)
28. Zarządzanie II stopnia, studia stacjonarne, I i II rok, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem (pobierz)
29. Zarządzanie II stopnia, studia niestacjonarne, I i II rok, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem (pobierz)