ul. Luboszycka 7, pok. 109  45-036 Opole,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół katedry:

 • dr hab. Brygida Solga, prof. PO – kierownik katedry
 • dr inż. Brygida Klemens
 • dr Sabina Kubiciel-Lodzińska
 • dr Kornelia Polek-Duraj
 • dr Anna Rajchel
 • dr Diana Rokita-Poskart

Cele naukowo - badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze:

 • społeczno-gospodarczych podstaw polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • zagadnień polityki regionalnej w wymiarze europejskim i krajowym,
 • zróżnicowania regionalnego oraz konkurencyjności regionów,
 • strategii rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • rozwoju obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast,
 • funkcjonowania samorządów terytorialnych,
 • uwarunkowań demograficznych rozwoju oraz konsekwencji procesów demograficznych,
 • przyczyn i konsekwencji migracji międzynarodowych oraz migracji wewnętrznych, w tym migracji edukacyjnych oraz skutków napływu cudzoziemców dla rozwoju regionalnego,
 • problematyki klastrów oraz inicjatyw klastrowych,
 • transferu innowacji i wiedzy w regionie, rozwoju przedsiębiorczości i znaczenia kapitału społecznego oraz jakości pracy,
 • polityki edukacyjnej, zwłaszcza wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz analizy programów i projektów edukacyjnych.

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, polityki społecznej i rynku pracy, konkurencyjności regionów, strategii rozwoju obszarów wiejskich, funkcjonowania samorządów gminnych, uwarunkowań demograficznych rozwoju regionów i ich konsekwencji, migracji wewnętrznych i zewnętrznych, transferu innowacji i wiedzy w regionie, rozwoju przedsiębiorczości;
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.