ul. Luboszycka 7, pok. 112, 12 45-036 Opole,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Katedry:

  • dr Monika Haczkowska – p.o Kierownika Katedry
  • dr hab. Michał Bartoszewicz
  • dr Małgorzata Magdziarczyk
  • dr Filip Tereszkiewicz

Cele naukowo - badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze:

  • problematyki prawa ustrojowego, obejmującego zagadnienia z zakresu zasad ogólnych Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustroju władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, kompetencji i zadań poszczególnych organów władzy publicznej, przebiegu postępowania ustawodawczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej legislacji, kontroli konstytucyjności prawa, organów ochrony i kontroli prawa, odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa, praw i wolności człowieka i obywatela oraz środków ochrony tych wolności i praw;
  • zagadnień prawa europejskiego, rozumianego szeroko jako dziedzinę obejmującą zarówno prawo Unii Europejskiej, prawo wewnętrzne krajów Unii Europejskiej, jak i prawo w systemie Rady Europy. Badania obejmują: źródła prawa, relacje między systemami prawa europejskiego i krajowego, politykę bezpieczeństwa i zagraniczną Unii Europejskiej, zagadnienia w zakresie jurysdykcji sądów i trybunałów (rozstrzyganie kolizji w procesie stosowania prawa), system instytucjonalny Unii Europejskiej, analizę swobód traktatowych, gospodarcze prawo europejskie oraz system ochrony praw człowieka;
  • prawa administracyjnego zarówno w zakresie materialnym, ustrojowym jak i procesowym. Badania obejmują: badanie źródeł prawa administracyjnego, analizę prawnych form działania administracji, badanie aspektów strukturalnych administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), badanie regulacji prawnych w wybranych działach administracyjnego prawa materialnego, analizę poszczególnych instytucji postępowania administracyjnego (ogólnego, szczególnego i uproszczonego);
  • własności intelektualnej, jako zespołu norm prawnych regulujących stosunki związane z ochroną przedmiotów tej własności (czyli tzw. dóbr niematerialnych), a w pewnym zakresie także korzystanie z tych dóbr i obrót nimi;

Cele dydaktyczne Katedry to:

  • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki prawa ustrojowego, prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa własności intelektualnej oraz ochrony praw człowieka;
  • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki