ul. Luboszycka 7, pok. 304, 45-036 Opole,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Katedry:

 • dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO – Kierownik Katedry
 • dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
 • dr Anna Bohdan
 • dr Said Edaich
 • dr Monika Szymura
 • dr Piotr Zamelski

Cele naukowo - badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych w obszarze:

 • zarządzanie wielokulturowe w dobie globalizacji. Wielokulturowość Europy i regionu, procesy kulturowo-społeczne, mniejszości narodowe, Polonia i emigracja;
 • filozofia i etyka biznesu, gospodarki i zarządzania w Polsce, w Europie i na świecie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i organizacji (CSR). Kodeksy i programy etyczne, polityka compliance organizacji;
 • historyczne czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczeństw europejskich i ich tożsamość;
 • ustrojowe prawo administracyjne, głównie w zakresie prawa materialnego i ustroju samorządu gminnego - funkcjonowanie gminnych jednostek pomocniczych, partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym oraz rozwój e-administracji;
 • publiczne prawo gospodarcze, prawo patentowe, prawo ochrony know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo gospodarcze (handlowe) oraz prawo ochrony konsumenta;
 • prawa człowieka, teoria i filozofia prawa (aksjologia prawa, pedagogika prawa, świadomość prawna), legislacja, metody pomiaru efektywności prawa i jego skutków.

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu etyki biznesu, wielokulturowości Europy i regionu, podstaw prawa, prawa gospodarczego, prawa patentowego, prawa materialnego i ustroju samorządu gminnego;
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.