Władzę uchwałodawczą na poziomie wydziału sprawuje Rada Wydziału, mająca najwyższe kompetencje do podejmowania kluczowych dla jednostki decyzji.

Radę Wydziału tą tworzą:

Pracownicy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego:

1. dr hab. Maria Bernat, prof. PO - prodziekan ds. nauki
2. dr hab. Michał Bartoszewicz, prof. PO
3. dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
4. dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO
5. prof. dr hab. Krzysztof Malik
6. prof. dr hab. Wanda Musialik
7. dr hab. inż. Vojtech Malatek, prof. PO
8. dr hab. Brygida Solga, prof. PO
9. dr. hab. Inessa Sytnik, prof. PO
10. dr hab. Artem Stopochin, prof. PO
11. dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO
12. dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO - Dziekan
13. dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

Pozostali pracownicy będący nauczycielami akademickimi:

14. dr inż. Małgorzata Adamska 
15. dr inż. Łukasz Dymek 
16. dr Monika Haczkowska
17. dr inż. Brygida Klemens – prodziekan ds. dydaktyki
18. dr Diana Rokita-Poskart
19. dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Z grupy pracowników administracyjnych:

20. Krzysztof Kasza
21. mgr Dorota Kawecka

Z grupy studentów:

22. Dominika Bienias
23. Dariusz Blach
24. Magdalena Forc
25. Marcik Kolman
26. Kornelia Motylska
27. Karolina Romańczak
28. Alicja Wysocka

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej