Ciała Kolegialne

 1. RADA DZIEKAŃSKA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
 2. RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE
 3. RADY DYDAKTYCZNE KIERUNKÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA

RADA DZIEKAŃSKA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Powołanie składu rady dziekańskiej nastąpiło na podstawie § 40 ust.2 statutu Politechniki Opolskiej

 1. dr inż. Małgorzata ADAMSKA
 2. dr hab. Maria BERNAT
 3. dr Anna BOHDAN
 4. Dariusz BLACH (student)
 5. dr Monika HACZKOWSKA
 6. dr hab. Leszek KARCZEWSKI
 7. dr inż. Brygida KLEMENS
 8. Paulina KOŁCAN (studentka) 
 9. dr hab. Marcin KOMAŃDA
 10. dr hab. inż. Marcin ŁUSZCZYK
 11. prof. dr hab. Krzysztof MALIK
 12. dr hab. Brygida SOLGA
 13. dr hab. Artem STOPOCHKIN
 14. dr hab. Inessa SYTNIK
 15. dr inż. Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ
 16. dr hab. inż. Janusz WIELKI - przewodniczący
 17. Ewelina WOLNA (student)
 18. dr Piotr ZAMELSKI
 19. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

Powołanie Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i finanse nastąpiło na podstawie § 38 ust. 1 statutu Politechniki Opolskiej

 1. dr hab. Maria Bernat
 2. dr hab. inż. Marcin Łuszczyk
 3. prof. dr hab. Krzysztof Malik – przewodniczący
 4. prof. dr hab. Irena Pyka
 5. dr hab. Brygida Solga
 6. dr hab. Mariusz Zieliński

RADY DYDAKTYCZNE KIERUNKÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Powołanie rad dydaktycznych nastąpiło na podstawie § 39 ust.1 statutu Politechniki Opolskiej

Kierunek ADMINISTRACJA:

 1. dr Said Edaich
 2. dr Monika Haczkowska
 3. dr hab. Marcin Łuszczyk
 4. dr Monika Szymura
 5. dr Filip Tereszkiewicz
 6. dr Piotr Zamelski - przewodniczący
 7. Paulina Kołcan (studentka)

Kierunek EKONOMIA:

 1. dr inż. Brygida Klemens - przewodnicząca
 2. dr Sabina Kubiciel-Lodzińska
 3. dr Diana Rokita-Poskart
 4. dr arch. Urszula Romaniuk
 5. dr hab. Inessa Sytnik
 6. dr hab. inż. Janusz Wielki
 7. Marcin Kolman (student)

Kierunek ZARZĄDZANIE:

 1. dr inż. Małgorzata Adamska - przewodnicząca
 2. dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 3. dr Paweł Kazibudzki
 4. dr Marcin Komańda
 5. dr Jolanta Maj
 6. dr Katarzyna Mazur-Kajta
 7. Anna Jasińska (studentka)