Ciała Kolegialne

 1. RADA DZIEKAŃSKA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
 2. RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE
 3. RADY DYDAKTYCZNE KIERUNKÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA

RADA DZIEKAŃSKA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Powołanie składu rady dziekańskiej nastąpiło na podstawie § 40 ust.2 statutu Politechniki Opolskiej

 1. dr inż. Małgorzata ADAMSKA
 2. dr Anna BOHDAN
 3. Kinga KACZMAREK (studentka)
 4. dr inż. Brygida KLEMENS
 5. Paulina KOŁCAN (studentka) 
 6. dr hab. Marcin KOMAŃDA
 7. Magdalena LIBRONT (studentka)
 8. dr inż. Łukasz MACH
 9. prof. dr hab. Krzysztof MALIK
 10. dr hab. Brygida SOLGA
 11. dr inż. Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ  - przewodnicząca
 12. dr hab. inż. Janusz WIELKI
 13. dr Piotr ZAMELSKI

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

Powołanie Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i finanse nastąpiło na podstawie § 38 ust. 1 statutu Politechniki Opolskiej

 1. dr hab. Maria Bernat
 2. dr hab. inż. Marcin Łuszczyk
 3. prof. dr hab. Krzysztof Malik – przewodniczący
 4. prof. dr hab. Irena Pyka
 5. dr hab. Brygida Solga
 6. dr hab. Mariusz Zieliński

RADY DYDAKTYCZNE KIERUNKÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH NA WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Powołanie rad dydaktycznych nastąpiło na podstawie § 39 ust.1 statutu Politechniki Opolskiej

Kierunek ADMINISTRACJA:

 1. dr Said Edaich
 2. dr Monika Haczkowska
 3. dr hab. Marcin Łuszczyk
 4. dr Monika Szymura
 5. dr Filip Tereszkiewicz
 6. dr Piotr Zamelski - przewodniczący
 7. Paulina Kołcan (studentka)

Kierunek EKONOMIA:

 1. dr inż. Brygida Klemens - przewodnicząca
 2. dr Sabina Kubiciel-Lodzińska
 3. dr Diana Rokita-Poskart
 4. dr arch. Urszula Romaniuk
 5. dr hab. Inessa Sytnik
 6. dr hab. inż. Janusz Wielki
 7. Marcin Kolman (student)

Kierunek ZARZĄDZANIE:

 1. dr inż. Małgorzata Adamska - przewodnicząca
 2. dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 3. dr Paweł Kazibudzki
 4. dr Marcin Komańda
 5. dr Jolanta Maj
 6. dr Katarzyna Mazur-Kajta
 7. Anna Jasińska (studentka)