Rada Wydziału

Władzę uchwałodawczą na poziomie wydziału sprawuje Rada Wydziału, mająca najwyższe kompetencje do podejmowania kluczowych dla jednostki decyzji.

Radę Wydziału tą tworzą:

Pracownicy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego:

1. dr hab. Maria Bernat, prof. PO - prodziekan ds. nauki
2. dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
3. dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO
4. prof. dr hab. Krzysztof Malik
5. prof. dr hab. Wanda Musialik
6. dr hab. inż. Vojtech Malatek, prof. PO
7. dr hab. Brygida Solga, prof. PO
8. dr. hab. Inessa Sytnik, prof. PO
9. dr hab. Artem Stopochin, prof. PO
10. dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO
11. dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO - Dziekan
12. dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

Pozostali pracownicy będący nauczycielami akademickimi:

13. dr inż. Małgorzata Adamska 
14. dr inż. Łukasz Dymek 
15. dr Monika Haczkowska
16. dr inż. Brygida Klemens – prodziekan ds. dydaktyki
17. dr Diana Rokita-Poskart
18. dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Z grupy pracowników administracyjnych:

19. Krzysztof Kasza
20. mgr Dorota Kawecka

Z grupy studentów:

21. Dominika Bienias
22. Dariusz Blach
23. Magdalena Forc
24. Marcik Kolman
25. Kornelia Motylska
26. Karolina Romańczak
27. Alicja Wysocka

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej