2020

  1. JURCZYK-BUNKOWSKA M., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: The concept of a civic technology tool for empowering social innovations [W:] Journal of Economics and Management; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; ISSN 1732-1948; str. 149-167; Nr 39 (1) 2020

2019

  1. JURCZYK-BUNKOWSKA M., WIELKI J., MADERA D.: Wykorzystanie matrycy QFD w planowaniu informatyzacji procesu diagnostyki laboratoryjnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych; Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Zeszyt 56/2019; ISSN 1232-4671; Warszawa 2019

2018

  1. JURCZYK-BUNKOWSKA M., POLAK P.: A Framework for Defining User Requirement for eGovernment Systems [w:] Proceedings of the 18th European Conference on Digital Government; R. Bouzas-Lorenzo, A. Cernadas Ramos (EDIT.), Wyd. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK; 2018 str. 168-176 ISBN 978-1-912764-03-7 Politechnika Opolska
  2. JURCZYK-BUNKOWSKA M.: Technologia obywatelska we wspomaganiu zarządzania procesem innowacji społecznych [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej; Nr 31/2018 str. 91-104 ISSN 2083-1560 Politechnika Opolska
  3. JURCZYK-BUNKOWSKA M.: ZADANIA LIDERA W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ PODCZAS REALIZACJI PROCESÓW INNOWACJI [w:] Zarządzanie. Teoria i Praktyka; Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie; Nr 23(1)/2018 str. 41-48 ISSN 2081-1586 Politechnika Opolska
  4. JURCZYK-BUNKOWSKA M., JASIŃSKI A., GŁODEK P. (AUT.): Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; str. , 2019 ISBN: 978-83-208-2338-7
  5. JURCZYK-BUNKOWSKA M., POLAK P.: Multicriteria evaluation of process innovation variants in manufacturing system development [w:] Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE; str. 442-452; ISSN 2049-1069; ISSN 2049-1050; Greece 2019
  6. JURCZYK-BUNKOWSKA M., WIELKI J., MADERA D.: Application of TOPSIS Method for Evaluation of IT Application in the Hospital. [w:] „Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management ECKM 2019. Volume 2. Tomé E., Cesário F., Reis Soares R. (red.). Lisbon, 2019 (str. 1096-1104).
  7. JURCZYK-BUNKOWSKA M., WIELKI J., MADERA D.: IT Application Evaluation at the University Clinical Hospital in Opole: Criteria Selection and Classification. [w:] „Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management ECKM 2019. Volume 2. Tomé E., Cesário F., Reis Soares R. (red.). Lisbon, 2019 (str. 1105-1113).
  8. JURCZYK-BUNKOWSKA M.: Using Discrete Event Simulation for Planning Improvement in Small Batch Size Manufacturing System. In: Królczyk G., Wzorek M., Król A., Kochan O., Su J., Kacprzyk J. (eds) Sustainable Production: Novel Trends in Energy, Environment and Material Systems. Studies in Systems, Decision and Control, vol 198. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-11274-5_3; ISBN 978-3-030-11274-5; ISBN 978-3-030-11273-8