2018

  1. JURCZYK-BUNKOWSKA M., POLAK P.: A Framework for Defining User Requirement for eGovernment Systems [w:] Proceedings of the 18th European Conference on Digital Government; R. Bouzas-Lorenzo, A. Cernadas Ramos (EDIT.), Wyd. Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK; 2018 str. 168-176 ISBN 978-1-912764-03-7 Politechnika Opolska
  2. JURCZYK-BUNKOWSKA M.: Technologia obywatelska we wspomaganiu zarządzania procesem innowacji społecznych [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej; Nr 31/2018 str. 91-104 ISSN 2083-1560 Politechnika Opolska
  3. JURCZYK-BUNKOWSKA M.: ZADANIA LIDERA W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ PODCZAS REALIZACJI PROCESÓW INNOWACJI [w:] Zarządzanie. Teoria i Praktyka; Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie; Nr 23(1)/2018 str. 41-48 ISSN 2081-1586 Politechnika Opolska