2020

 1. STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Methodology for Analyzing the Level of International Entrepreneurship Development [w:] EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL; ISSN: 1108-2976; str. 259-285; Volume XXIII, Issue 1/2020
 2. STOPOCHKIN A., WIELKI J., SYTNIK I.: Modeling the [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11124-11131. ISBN: 978-0-9998551-4-1
 3. STOPOCHKIN A., WIELKI J., SYTNIK I.: Modeling the Hierarchical Composition of Factors Affecting the Consumer Decision-Making Process [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11434-11450. ISBN: 978-0-9998551-4-1

2019

 1. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., WIELKI J.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint-stock companies [w:] Quality-Access to Success, 20 (SI), Rumunia, Petrosani 2019; str. 387-392; ISSN 1582-2559
 2. STOPOCHKIN A., WIELKI J., SYTNIK I.: Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Investment Potential of an Enterprise [w:] European Research Studies Journal; ISSN 1108-2976; Volume XXII, Issue 4; str. 140-167; 2019

2018

 1. STOPOCHKIN A., WIELKI J., SYTNIK B.: Bitcoin as an Instrument of Financial Support for the World Economy Sustainable Development [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 2843-2855 ISBN 978-0-9998551-0-2
 2. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., WIELKI J.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint - stock companies [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 805-810/a.w. 0,625 ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska

 3. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., SYTNIK B.: The Economic Transformation of the World Economy System [w:] Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth; K. Soliman (EDIT.), International Business Information Management Association IBIMA; Seville, Spain 2018 str. 1-15 ISBN 978-0-9998551-1-9 Politechnika Opolska

 4. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., WIELKI J. : Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 69-79 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. STOPOCHKIN A. (AUT.): Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na Ukrainie, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu; Nowy Sącz 2017 str. 178/ a. w. 8 ISBN 978-83-88421-93-8 Politechnika Opolska 1 25
 2. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., BRITCHENKO I. (AUT.): Modelowanie procesów zrównoważonego rozwoju systemów społeczno-gospodarczych, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2017 str. 161/ a. w. 7,31 e-ISBN 978-83-88421-94-5 Politechnika Opolska 1 25
 3. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., SYTNIK B.: Czynniki ekonomiczne i konsekwencje nierówności społecznych i ubóstwa (The economic factors and consequences of social inequality and poverty) [w:] Baltic Journal of Economic Studies; Vol. 3, No. 2/2017 str. 128-135/ a. w. 0,5 ISSN 2256-0963 Politechnika Opolska 1 15
 4. STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem systemu społeczno-gospodarczego i specyfika jego realizacji na Ukrainie) [w:] Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels; Wyd. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Kaunas, Lithuania 2016 str. 51-67/ a.w. 1,4/ całość str. 320/ a.w. 26ISBN 978-9934-8643-1-5 Politechnika Opolska 0 5
 5. STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 34-48 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 0 5