2020

 1. SYTNIK I., STOPOCHKIN A.: Methodology for Analyzing the Level of International Entrepreneurship Development [w:] EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL; ISSN: 1108-2976; str. 259-285; Volume XXIII, Issue 1/2020
 2. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., WIELKI J.: Modeling the Hierarchical Composition of Factors Affecting the Consumer Decision-Making Process [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11434-11450. ISBN: 978-0-9998551-4-1
 3. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., WIELKI J.: Modeling the Hierarchical Composition of Factors Affecting the Consumer Decision-Making Process [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11434-11450. ISBN: 978-0-9998551-4-1

2019

 1. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., WIELKI J.: Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Investment Potential of an Enterprise [w:] European Research Studies Journal; ISSN 1108-2976; Volume XXII, Issue 4; str. 140-167; 2019
 2. SYTNIK I., WIELKI J., STOPOCHKIN A.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint-stock companies [w:] Quality-Access to Success, 20 (SI), Rumunia, Petrosani 2019; str. 387-392; ISSN 1582-2559

2018

 1. SYTNIK I., WIELKI J., SYTNIK B.: Analysis of the openness level and EU integration trends in the development of Polish economy [w:] Journal of International Studies; University of Szczecin (Poland), Academy of Economic Studies in Bucharest (Romania), University College of Business in Prague (Czech Republic); No 11(2)/2018 str. 267-287 ISSN 2071-8330 Politechnika Opolska
 2. SYTNIK I., WIELKI J., STOPOCHKIN A.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint - stock companies [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 805-810/a.w. 0,625 ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska

 3. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., SYTNIK B.: The Economic Transformation of the World Economy System [w:] Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth; K. Soliman (EDIT.), International Business Information Management Association IBIMA; Seville, Spain 2018 str. 1-15 ISBN 978-0-9998551-1-9 Politechnika Opolska

 4. SYTNIK I., WIELKI J., STOPOCHKIN A.: Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 69-79 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. SYTNIK I, BIDNENKO N.: Innovativ business and marketing strategies for marketing and developing recreational touristic enterprises in Poland and Ukraine [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Adamska (RED.);Nr 13/2016 str. 77-90 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. SYTNIK I, STOPOCHKIN A.: Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 34-48 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., BRITCHENKO I.: Моделирование процессов устойчивого развития национальных социально-экономических систем, (Modelowanie procesów zrównoważonego rozwoju systemów społeczno-gospodarczych), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2017 str. 161/ a. w. 7,31 e-ISBN 978-83-88421-94-5 Politechnika Opolska 0 0
 4. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., SYTNIK B.: THE ECONOMIC FACTORS AND CONSEQUENCES OF SOCIAL INEQUALITY AND POVERTY [w:] Baltic Journal of Economic Studies; Vol. 3, No. 2/2017 str. 128-135/ a. w. 0,5 ISSN 2256-0963 Politechnika Opolska 1 5
 5. SYTNIK I., STOPOCHKIN A.: Механизм государственного управления устойчивым развитием национальной социально-экономической системы и специфика его реализации в Украине (Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem systemu społeczno-gospodarczego i specyfika jego realizacji na Ukrainie) [w:] Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels; Wyd. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Kaunas, Lithuania 2016 str. 51-67/ a.w. 1,4/ całość str. 320/ a.w. 26 ISBN 978-9934-8643-1-5 Politechnika Opolska 1 2,5
 6. SYTNIK I, WIELKI J.: Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 31-37/ 0,62 a. w. ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2016

 1. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., SYTNIK B.: Energy Security of Ukraine as a Key factor of European Integration: Theoretical Approaches and Methods of State Regulation of The System of Energy Supply Management [w:] Economy and Education of Ukraine: on the Road to EU; I. Britchenko (EDIT.); Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University in Nowy Sącz; Nowy Sącz 2016 str. 127-145/ 1,12 ark. Wyd. ISBN 978-83-88421-84-6
 2. SYTNIK I.: Development of industrial enterprises in Poland: financial problems and prospects [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 8/2015; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Gliwice 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 73-91 ISSN 2353-8899
 3. SYTNIK I.: Eurazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa eurointegracji Ukrainy lub droga donikąd [w:] National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine; A. Pawlik, K. Shaposhnykov (RED.), Wyd. Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji, Kielce 2016 str. 5-23; 1,02 ark. Wyd. ISBN 978-9934-8585-4-3
 4. SYTNIK I.: Koszty i korzyści potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej [w:] Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій; W. Duczmal, T. Nestorenko, T. Pokusa (RED.); Wyd. Państwowy Pedagogіchny Universit w Berdyansku; 2016 str. 271-293, 1,6 ark. Wyd. ISBN 978-617-7291-44-1
 5. SYTNIK I.: Potencjalne członkostwo Ukrainy w unii europejskiej: kryteria do zrealizowania i kierunki współpracy [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 9/2015; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Gliwice 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 89-103 ISSN 2353-8899
 6. Sytnik I., Stopochkin A., Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych, Przegląd Nauk Stosowanych, Nr 11/2016, Opole, 2016 W DRUKU
 7. SYTNIK I, STOPOCHKIN A.: Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 34-48 ISSN 2353-8901
 8. SYTNIK I., STOPOCHKIN A.: Механизм государственного управления устойчивым развитием национальной социально-экономической системы и специфика его реализации в Украине (Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem systemu społeczno-gospodarczego i specyfika jego realizacji na Ukrainie) [w:] Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels; Wyd. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Kaunas, Lithuania 2016 str. 51-67/ a.w. 1,4/ całość str. 320/ a.w. 26 ISBN 978-9934-8643-1-5