2018

 1. KLOSA S.: Analiza porównawcza polskich województw pod względem sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w 2015 roku [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki humanistyczne i społeczne. Część II – Ekonomia, działalność gospodarcza i bankowość; J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.); Wyd. Młodzi Naukowcy; Poznań 2018 str. 34 - 42/ 0,6 a. w. ISBN (całość 978-83-65677-93-8) ISBN (wydanie online 978-83-65917-84-3) ISBN (wydanie drukowane 978-83-65917-85-0) Politechnika Opolska
 2. KLOSA S.: Zastosowanie metody wzorca rozwoju Hellwiga do klasyfikacji polskich województw pod względem poziomu rozwoju działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki humanistyczne i społeczne. Część II – Ekonomia, działalność gospodarcza i bankowość; J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.); Wyd. Młodzi Naukowcy; Poznań 2018 str. 43-52/ 0,5 a. w. ISBN (całość 978-83-65677-93-8) ISBN (wydanie online 978-83-65917-84-3) ISBN (wydanie drukowane 978-83-65917-85-0) Politechnika Opolska
 3. KLOSA S.: Klasyfikacja polskich województw pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych [W:] MODERN MANAGEMENT REVIEW; Volume XXIII (July-September); No 3/2018 str. 141-157 ISSN 2300-6366 Politechnika Opolska
 4. KLOSA S.: Fundusze Europejskie w rozwoju regionalnym województwa opolskiego na przykładzie RPO WO 2017-2020 [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, B. Klemens, A. Zygmunt (RED.); Nr 20/2018 str. 69-94 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2017

 1. KLOSA S., OLECHNOWICZ A.: Zmiany na rynku nieruchomości w Opolu w latach 2005-2015 [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, Ł. Mach (RED.), Nr 14/2017 str. 72-89 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. KLOSA S.: Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo, J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.), Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017 str. 14-21/ a.w. 0,5/ całość: a.w. 11,5, str. 130 ISBN 978-83-65362-48-3 Politechnika Opolska 1 5
 3. KLOSA S.: Wewnątrzregionalne zróżnicowanie informatyzacji polskich szkół [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne; Część IV, J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.), Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017" str. 43-51/ a. w. 0,5/ całość a. w. 12,4 ISBN 978-83-65677-19-8 Politechnika Opolska 1 5
 4. KLOSA S.: Zróżnicowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo, J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.), Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017 str. 22-30/ a.w. 0,6/ całość: a.w. 11,5, str. 131 ISBN 978-83-65362-48-4 Politechnika Opolska 1 5
 5. KLOSA S., WIDERA K.: Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 77-83 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 6. KLOSA S.: Charakterystyka polskiego e-konsumenta [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Szewczuk-Stępień (RED.), Nr 16/2017 str. 97-112 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2016

 1. KLOSA S.: Konkurencyjność polskich województw pod względem poziomu życia społeczeństwa [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Ł. Mach (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 91-104/ 0,7 a.w./str. 169/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-62235-64-0