2017

  1. MALATEK V., MARKOVA H.: The utilization of formal human resourcees processes in family firms in the Czech Republik [w:] International Journal of Economics, Commerse and Management; Vol. V; Issue 12/2017 str. 354-367 ISSN 2348-0386 Politechnika Opolska 1 5

2013

  1. MALÁTEK V., HEČKO Š., JANEČKOVÁ P., ŘIHÁK R.: Vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů Českého Těšína. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 26 (1), Pardubice: UP FES, s. 17 – 29, 2013 12 s. / 6 s. 1211-555X
  2. MALÁTEK V., HEČKO Š., JANEČKOVÁ P., ŘIHÁK R.: Míra pocitu ohrožení zaměstnanců a faktor stresu v kontextu jejich pracovní výkonnosti na příkladu podniku ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. Trendy ekonomiky a managementu. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013 12 s. / 3 s. 1802-8527
  3. MALÁTEK V., HEČKO Š.: Vybrané přístupy k talent managementu a jeho uplatňování. In: Sborník příspěvků VI. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. CD-ROM. Karviná: SU OPF, s. 285 – 294, 2013 9 s. / 5 s. 978-80-7248-901-5
  4. MALÁTEK V.: Vyhodnocení výzkumu názorů středoškolských a vysokoškolských studentů v rámci realizovaného projektu Osoba se zdravotním postižením mým sousedem [w:] Osoba se zdravotním postižením mým sousedem I. (Názory českých a polských studentů na problematiku zdravotně postižených na Těšínském Slezsku). Praha: INESAN, 2012 (druk 2013) 101/ 26 s. 978-80-905097-0-2
  5. MALATEK V., MARKOVA H.: The utilization of formal human resourcees processes in family firms in the Czech Republik [w:] International Journal of Economics, Commerse and Management, Vol. V, Issue 12, December 2017 str. 354-367/ a. w. 0,5 ISSN 2348-0386 Politechnika Opolska
  6. MALATEK V., MARKOVA H.: The utilization of formal human resourcees processes in family firms in the Czech Republik [w:] International Journal of Economics, Commerse and Management; Vol. V; Issue 12/2017 str. 354-367 ISSN 2348-0386 Politechnika Opolska

2012

[1] MALÁTEK V., HEČKO Š., JANEČKOVÁ P., ŘIHÁK R.: Srovnání názorů občanů Českého Těšína a Karviné v souvislosti s problematikou vybraných otázek bezpečnosti ve městě.In Sborník příspěvků V. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná:  SU OPF, str. 754-764, Karviná 2012  - ISBN 978-80-7248-800-1
[2] MALÁTEK V., SVOBODOVÁ D.: Osobní rozvojové programy - nástroj koučování vysokoškoláků k životnímu plánování jako způsobu interkulturní komunikace [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, M. Okrasa (RED.), Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych, Wydawnictwo Adam Marszalek, str. 131-177, Toruń 2012 - ISBN 978-83-7780-320-2
[3] MALÁTEK V.: Celoživotní vzdělávání jako forma rozvoje lidských zdrojů [w:] W. J. Maliszewski, K. Czerwiński, H. Paluch (RED.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych. Wydawnictwo Adam Marszalek, str. 47-61, Toruń 2012  - ISBN 978-83-7780-444-5.
[4] MALÁTEK V.: Vyhodnocení výzkumu názorů středoškolských a vysokoškolských studentů v rámci realizovaného projektu, [w:] Osoba se zdravotním postižením mým sousedem [w:] Osoba se zdravotním postižením mým sousedem I. (Názory českých a polských studentů na problematiku zdravotně postižených na Těšínském Slezsku), str. 25-51., Praha 2012 - ISBN 978-80-905097-0-2.
[5] MALÁTEK V. Názory veřejnosti na problematiku osob se zdravotním postižením [w:] J. Mika (EDIT.), Osoba se zdravotním postižením mým sousedem II. (Postoje české a polské veřejnosti k problematice zdravotně postižených na Těšínském Slezsku). Frýdek-Místek: J. Kleinwachter, str. 38-68, Opava 2012  - ISBN 978-80-905419-0-0.