2020

 1. JASIŃSKA-BILICZAK A., MALIK K.: Measuring the Integrated Effectiveness of Regional Development: Directions for Regional Government [W:] European Research Studies Journal; ISSN 1108-2976; Volume XXIII, Issue 1/2020

2019

 1. JASIŃSKA-BILICZAK A.: The third sector - the new path towards the entrepreneurship of the future? Polish insights [w:] Ad Alta - -Journal of Interdisciplinary Research; Vol. 9; Issue 2; str. 93-96; ISSN 1804-7890; 2019

2018

 1. JASIŃSKA-BILICZAK A., MALIK K.: Innovations and Other Processes as Identifiers of Contemporary Trends in the Sustainable Development of SMEs: The Case of Emerging Regional Economies [w:] Sustainability 2018; Wyd. MDPI Basel; No 10(5)/2018 str. 001-17 ISSN 2071-1050 Politechnika Opolska 0 0
 2. JASIŃSKA-BILICZAK A.: BLOCKCHAIN: NEW POSSIBILITY OF REALIZATION THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT IN ENTREPRENEURSHIP [W:] VIESTNIK вестник витебского государственного технологического университета; No 2(35)/2018 str. 155-159 ISSN 2079-7958 (Print); 2306-1774 (Online) Politechnika Opolska
 3. JASIŃSKA-BILICZAK A, MALIK K.., GROCHOWSKI M.: Internal and External Costs in Sustainable Development of the Healthcare System in Poland. Case Study of the John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 107-114 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Rzemiosło w latach 1989-2016 [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 145-180 ISBN 978-83-61915-61-4
 2. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Prawne uwarunkowania rozwoju rzemiosła polskiego po 1989 roku [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 146-155/ a.w. 0,5 ISBN 978-83-61915-61-4
 3. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Rozwój organizacyjny rzemiosła opolskiego po 1989 roku [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 156-164/ a.w. 0,5 ISBN 978-83-61915-61-4
 4. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Kształcenie zawodowe rzemieślników [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 165-180/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-61915-61-4
 5. JASIŃSKA-BILICZAK A., BERNAT M., BRUSKA A.: Influence of the Cultural Background at Small and Medium Sized-Enterprises Innovations in Regional Dimension [w:] Institute of Economic Research Working Papers, No 12/2017 str. 49-58/ a.w. 0,5 ISBN 978-83-65605-07-8; ISSN 2544-2384 Politechnika Opolska 0 0
 6. JASIŃSKA-BILICZAK A. (AUT.): Endogeniczne uwarunkowania rozwoju innowacyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie - ujęcie teoretyczne i praktyczne; Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Studia KPZK PAN; Warszawa 2017 - monografia habilitacyjna str. 174/ a. w. 12 ISBN 978-83-63563-29-5 Politechnika Opolska 
 7. JASIŃSKA-BILICZAK A., KOWAL J., MAKIO J.: Business competencies and innovation capability in cross-border small regional enterprises [w:] IEEE 15th International Conference of Industrial Informatic; 2017 str. 905-910 ISSN 2378-363X Politechnika Opolska
 8. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Samozatrudnieni specjaliści – współczesny wymiar ekonomii społecznej [w:] Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych?; M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki (RED.), Warszawa 2017 str. 139-150 ISBN 978-83-8030-192-4 Politechnika Opolska
 9. JASIŃSKA-BILICZAK A.: The customer – the unsung source of enterprise innovation [w:] ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth In Emerging Economices; J. Kowal, A. Kuzio, J. Makioe, G. Paliwoda-Pękosz, P. Soja, R. Sonntag (RED.), 2017 str. 125-134 ISBN 978-83-64389-64-1 Politechnika Opolska

2016

 1. JASIŃSKA-BILICZAK A., ŁUSZCZYK M., PYKA I.: Ekonomia sektora publicznego [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 241-269 ISBN 978-83-65235-58-9
 2. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Business competencies as an innovation capability of IT users in Poland and Germany : experimental study [w:] ICTM 2016. Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitivenessand E str. 30 - abstrakt ISBN 978-83-64389-62-7
 3. JASIŃSKA-BILICZAK A.: E-services as the instrument stimulating development of local economy – case study [w:] Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2016 vol. VI str. 208-2013 ISBN 978-80-87952-15-3
 4. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Innovative Capacity in Small Regional Enterprises in Transition Economies: An Exploratory Study in Poland [w:] AMCIS 2016 proceedings : ICTs in Global Development (SIGGlobDev) str. 1-10 ISBN 978-80-87952-15-3
 5. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorstw na poziomie regionalnym [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 45-54/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 6. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Interactions of knowledge and economy as practical example of the implementation of the innovation [w:] Gospodarka, Rynek, Edukacja; Vol. 17, Nr 3/2016 str. 23-28 ISSN 1509-5576
 7. Jasińska-Biliczak A., Kowal J. Socio-Demographic Factors of Innovative Capacity of IT Professionals in Small Regional Enterprises in Transition Economies, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2016 (EMCIS 2016) June 23th – 24th 2016, Krakow, Poland,

2015

[1] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Increasing of enterprises' development - information and communication technology as an instruments of innovations’ management [w:] Aktualnyje Problemy Uprawliennja, H. I. Archinowa (EDIT.), Zbiór atrykułów z międzynarodowej konferencji, Moskwa 31 marca 2015 str. 9-18 978-5-7281-1746-9
[2] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Fundusze poręczeniowe źródłem finansowaniu projektów innowacyjnych – ekonomiczna i społeczna rola poręczenia w rozwoju Śląska Opolskiego [w:] Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką, M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek (RED.), Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2015 str. 27-37/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-63023-06-5
[3] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Historyczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania powstania Funduszy Pożyczkowych Opolszczyzny [w:] Region. Współczesne przejawy dziedzictwa, W. Musialik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Seria: Studia i Monografie, z. 402, Opole 2014 str. 311-322/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-64056-90-1
[4] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Innovation and Pro-Innovation Activities as the Direction of Development for Modern Enterprises [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 37-45/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2
[5] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Problem samozatrudnienia – rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce lokalnej [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy; Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 75-80 1644-9398

2014

[1] JASIŃSKA-BILICZAK A. (RED.): Przewodnik Start-up. Kompendium wiedzy dla osób planujących założenie lub przejęcie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego, Opolskie Centrum Rozowju Gospodarki, Opole 2014, SKRYPT, 68 stron , ISBN 978-83-63724-48-1
[2] JASIŃSKA-BILICZAK A., BULECKA J.: Participation of economic self-government in the process of the promotion of entrepreneurship – case study of Poland, Germany and Slovakia, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznmego we Wroclawiu, nr 334, Local and Regional Economy in Theory and Practise, M. Markowska, D. Głuszczuk, B. Bal-Domańska (EDIT.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 0,5; ss. 78-89, ISSN 1899-3192
[3] JASIŃSKA-BILICZAK A., SITKOWSKA R.: Influence of small and medium enterprises sector at the change of innovation potential of Polish regions, [w:] Grant Journal, 03/01 (2014), Czech Republic, 0,5; pp. 57-61, ISSN 1805-062X
[4] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Certyfikacja i akredytacja - narzędzia doskonalące zarządzanie jakości w ochronie zdrowia, Logistyka, nr 5/2014 0,5; ss. 1854-1859, ISSN 1231-5478
[5] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Innovations - multidimensional instrument stimulating the regional development, [in:] Proceedings in Global Virtual Conference, EDIS, Publishing Institution of University of Zilina, Zilina, Slovak Republic, 2014, 0,5; pp. 136-140ISSN 1339-2778
[6] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Instrumenty finansowania działalności gospodarczej, [w:] A. Jasińska-Biliczak (RED.), Przewodnik Start-up. Kompendium wiedzy dla osób planujących założenie lub przejęcie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego, Opolskie Centrum Rozowju Gospodarki, Opole 2014, ss. 36-41, ISBN 978-83-63724-48-1
[7] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Instrumenty wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznmego we Wroclawiu, nr 332, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, R. Broll, A. Sztando, A. Raszkowski (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 0,5; ss. 54-64, ISSN 1899-3192
[8] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora TSL, Logistyka, nr 5/2014 , 0,5; ss. 1860-1866, ISSN 1231-5478
[9] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Przejmij firmę, [w:] A. Jasińska-Biliczak (RED.), Przewodnik Start-up. Kompendium wiedzy dla osób planujących założenie lub przejęcie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego, Opolskie Centrum Rozowju Gospodarki, Opole 2014, ss. 33-36, ISBN 978-83-63724-48-1
[10] JASIŃSKA-BILICZAK A.: The role of innovation in development of small and medium-sized enterprises, Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS, Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina 2014, 0,5; pp. 156-160, ISSN 1338-7871
[11] JASIŃSKA-BILICZAK A.: Transfer wiedzy w regionie - wyzwanie dla nauki, ekonomii i przedsiębiorczości regionu, [w:] Barometr Regionalny T 12 nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzani i Administracji w Zamościu, Zamość 2014, 0,5; ss. 119-124, ISSN 1644-9398

2013

 1. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Wybrane aspekty wspierania przedsiębiorstw przy udziale funduszy Unii Europejskiej oraz ich efekty w rozwoju regionu – analiza przypadku, [w:] V. Soltes, B. Gavurova (red.), Current Problems of Slovak Practise, Kosice 2013 pp. 95-104. ISBN: 978-80-553-1606-2
 2. JASIŃSKA-BILICZAK A., SITKOWSKA R.: Influence of small and medium enterprises sector at the change of innovation potential of Polish regions [w:] Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. Vol. IV. 2013 ISBN 978-80-87952-00-9
 3. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Information and communications technology in food industry in Poland - study of needs of the enterprises of tomorrow in emerging economy [in:] Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies “Economic, Social and Psychological Aspects of ICT Implementation”, College of Management “Edukacja”, University of Wrocław Institute of Psychology, Wrocław 2013 pp. 330-346 ISBN 978-83-64-389-00-9 (Book)
 4. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Supporting the innovation of regions by the implementation of the best practices, Zilina, Slovakia [in:] Proceedings in Global Virtual Conference, The 1st International Global Virtual Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina 2013 pp. 140-144 ISBN 978-80-554-0679-4
 5. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Instrumenty samorządu gminnego wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, R. Brol, A. Sztando (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013 ss. 150-163 ISSN 1899-3192
 6. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Instytucje i działania wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim Gazeta Wyborcza, Nr , 18.11.2013, s. 33
 7. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Interregional cooperation as the stymulation of proinnovation actions - Opolskie Region’s example [in:] Regional Economy in Theory and Practise, E. Sobczak, A. Raszkowski (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013 pp. 229-238 ISSN 1899-3192
 8. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Legal Acts Changeovers as the Realization of Sustainable Development Conception. The Casual Analysis, [w:] Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research Volume 03, Issue 01, 2013, The Czech Republic, pp. 54-58 s. 4/ artykuł 0,5 ark. wyd. (23 tys. znaków) ISSN 1804-7890 ETTN 072-11-00001-01-4
 9. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Legal Acts Changeovers as the Realization of Sustainable Development Conception. The Casual Analysis [w:] Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY, 2013 Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 3. vyd. 2013 s. 501-508 ISBN 978-80-905243-5-4
 10. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Przedsiębiorstwa rzemieślnicze w województwie opolskim w latach 2007-2012, cz. I, Gazeta Wyborcza, Nr 122.7851, 27.05.2013, s. 30, cz. II, Gazeta Wyborcza, Nr 123.7852, 28.05.2013, s. 30
 11. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Samorząd gospodarczy w Polsce i w Niemczech – podobieństwa, różnice, cele, NTO, Nr 175 (6176), 29.07.2013, s. 15
 12. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Smart specializations – progressive idea and new instrument supporting regional development [w:] Malik K. (RED.), Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, Studiach KPZK PAN, tom CLV, s. 133-140, 2013 artykuł 0,5 ark. wyd./całość 11 ark. wyd. ISDN 0079-3507
 13. JASIŃSKA-BILICZAK A.: The role of concept papers of the region in the process of supporting the small and medium entrepreneurship [in:] Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komarno 2013, pp.107-119 s. 12/ artykuł 0,5 ark. wyd. ISSN 1338-6581
 14. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Wspieranie osób bezrobotnych w kierunku podejmowania własnej działalności gospodarczej w województwie opolskim, Gazeta Wyborcza, Nr , 14.10.2013, s. 28

2012

1. JASIŃSKA - BILICZAK A.: Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa [w:] Zeszyty naukowe. Nauka dla gospodarki – Zeszyt Finanse. Paulina Filip (RED.), Wydawnictwo, Rzeszów, 2012,
2. JASIŃSKA - BILICZAK A.: Influence of adminitrative barriers limitation at enterprise's development – example of Polish legal regulation [w:] Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, MAGNANIMITAS. 3. vyd. 2012, ss. 1333-1341, Hradec Králové 2012, Politechnika Opolska, ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5, 0
3. JASIŃSKA - BILICZAK A.: Niezapłacone faktury. Zatory płatnicze. Opinie, [w:] Świat Obrabiarek, Nr 5-5/2012, Rok VII, str. 10., Tarnów 2012, Politechnika Opolska, ISSN 1895- 6564, 2
4. JASIŃSKA - BILICZAK A.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej [w:] M.G. Woźniak (RED.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów regionalizacji, Zeszyt nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 326-336, Rzeszów 2012, Politechnika Opolska, ISSN 1898- 5084, 7
5. JASIŃSKA-BILICZAK A. (AUT.): Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, INVESTIN Sp. Zo. O. Fundusz zaawansowanych technologii, str. 51
6. JASIŃSKA-BILICZAK A.: Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego przez instytucje pozostające poza sektorem samorządowym, [w:] M. Adamska, Ł. Dymek (RED.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom II, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 27-48, Opole 2012, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-62736-93-5, 4