2019

 1. EDAICH S.: Microfinance and the rhetoric of social inclusion: islamic model [w:] Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych; L. Karczewski, H. Kretek (RED.), STR. 177-185; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 2. EDAICH S., ŚMIETAŃSKI R.: Islamic microfinance model and the hypothesis of poverty alleviation [w:] ICSRS 2019 International Conference on Recent Social Studies and Research. Proceedings Book ICSRS 2019; str. 321; ISBN 9781647135799 ; Roma, Italia 2019
 3. EDAICH S.: The Hypothesis of a Non Threatning Finance for a Sustainable Smes Development in EU [w:] European Journal of Social Sciences; Vol. 2; Issue 1; ISSN 2601-8632; 2019
 4. EDAICH S.: The Polysemous of Moroccan Crafts Reference: Kaftan as prototype [w:] Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-68-9; str. 143-153; Opole 2019

2017

 1. EDAICH S.: Sharia Responsibilities Standards on Financial Activities [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 171-178 ISBN 978-83-947623-3-9 Politechnika Opolska 1 5
 2. EDAICH S.: David Santillana and the expansion of civil law in Tunisia and Morocco [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne; Nr XV/2; Opole 2017 str. 121-130 ISSN 1731-8297 Politechnika Opolska 1 8
 3. EDAICH S.: Islamic finance in Europe: a statute between political ambiguity and legal uncertainty [w:] Law and Forensic Science, Volume 13/2017 (1) str. 179 - 187 ISSN 2080-9670 Politechnika Opolska 1 4
 4. EDAICH S.: 5 - The city of Fas and the University of al-Qarawiyyin: a common destiny, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, p 237-250, 4(1) XVI/2018, ISSN: 1731-8297.

2016

 1. EDAICH S. (AUT.): Shariʼa financial law in the global perspective. Edit by Edizioni Scientifiche Italiane, Italiane 2016 ss. 160, 6 ark. Wyd. ISBN 978-88-495-3115-2
 2. EDAICH S.: Al-Shura: consultative system administrating public affairs in Šhari’ah [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne; Wyd. Uniwersytet Opolski, Nr 14(3)/2016 str. 227-242 ISSN 1731-8297
 3. EDAICH S.: Islamic Financial Contracts: New process of acculturation [w:] Law and Forensic Science; Vol 11/2016 str. 64-71 ISSN 2080-9670
 4. EDAICH S.: The "Ratio legis" In the Islamic and conventional finance [w:] Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania; L. Karczewski, K. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 448; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 13-20/0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-60-2
 5. EDAICH S.: Islamic finance in Europe: a statute between political ambiguity and legal uncertainty [w:] Law and Forensic Science, Volume 13/2017 (1) str. 179 - 187 ISSN 2080-9670 Politechnika Opolska

2015

[1] EDAICH S.: l’Equation de la globalization de regule [w:] Region. Współczesne przejawy dziedzictwa, W. Malik (RED.), Politechnika Opolska str. 189-202 / 0,5 ark. Wyd. 978-83-64056-90-1

[2] EDAICH S.: Legal and ethical rules defining responsibilities in the Islamic financial system [w:] Etyczne i społęczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania; L. Karczewski, H. Kretek (EDIT.); Seria: Studia i Monografie Z. 422; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-65235-18-3, str. 9-18, 2015

2014

[1] EDAICH S.: Risks management In Islamic finance between shari’ ah and ethics [w:] Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H.A. Kretek (RED.), Politechnika Opolska, Opole 2014 0,5 a. w., Str. 39-48/całość 29 a. w., ISBN 978-83-64056-79-6
[2] EDAICH S.: The Tolerance in Islamic Legal Model [w:] Studia Oecumenica, 14/2014 18 stron (1ark), s. 285-302, ISSN 1643-2762

2013

 1. EDAICH S.: Banking system according to shari’ah rule [w:] Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku, Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek (RED.), Politechnika Opolska, str. 53-72, Opole 2013 s. 466/Ark. Wyd. 30. części autora: 24 str./1 Ark wyd. ISSN 1429-6063
 2. EDAICH S.: Europe and the tradition of war: the case of Iraqi Wars [w:] Wojna i pokój, wybrane zagadnienia prawno-historyczne, Aleksandra Domka-Kordek (RED.), Uniwersytet Opolski, Opole 2013 s. 402/Ark. wyd. 27,20 części autora: 22 str./1 Ark. Wyd. ISBN 978-83-7395-570-7
 3. EDAICH S.: Process of modernization of Moroccan family law (code of: 1957, 1993 and 2004) [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, B. Sitka, C. L. Guillamón, K. Naumowicz, K. Zaworska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Olsztyn 2012 (nie wykazane wcześniej) 1 ark. wyd./30 ark. ISBN 978-83-62383-33-7

2012

[1] EDAICH S.: Business in Islamic System “Trade and Finance up to Shari’a’ rules”, [w:] L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Odpowiedzialny Biznes i Konsumeryzm Wyzwaniem XXI Wieku,  Tom I, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, str. 29-51, Racibórz 2012   - ISBN 978-83-60730-62-1
[2] EDAICH S.: Process  of modernization of Moroccan family law (code of: 1957, 1993 AND 2004), [w:] B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska (RED.), Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, Wyd. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, str. 379-402, Olsztyn 2012    ISBN 978-83-62383-33-7
[3] EDAICH S.: Processo di Modernizzazione del Modello Giuridico Marocchino, [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, X/4, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, str. 35-50, Opole 2012 - ISSN 1731-8297