2020

 1. ZYGMUNT J.: The effect of changes in the economic structure on entrepreneurial activity in a transition economy: the case of Poland, w: Equilibrium, vol. 15, nr 1, 2020, ss. 49-62, -ISSN 1689-765X; DOI:10.24136/eq.2020.003
 2. ZYGMUNT J.: The Institutional Environment and New Venture Creation In A Transition Economy: Evidence from Poland, [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11124-11131. ISBN: 978-0-9998551-4-1

2019

 1. ZYGMUNT J.: Human capital, R&D intensity and start-ups growth in a transition economy [w:] Proceedings of the 34st International Business Information Management Association Conference (IBIMA) - Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage; ISBN: 978-0-9998551-3-3; str. 12102-12108; 2019

2018

 1. ZYGMUNT J.: Entrepreneurial activity drivers in the transition economies. Evidence from the Visegrad countries [w:] Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; Volume 13; Issue 1; march 2018 str. 89-103/ 0,88 a. w. ISSN 16-89-765 X; e-ISSN 2353-3293;  DOI: 10.24136  Politechnika Opolska
 2. ZYGMUNT J.: The EU funds and the nascence of firms in a transition economy [w:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 ICEI 2018; Ostrava, Czech Republik 2018 str. 1653-1659/ 0,5 a. w. ISBN 978-80-248-4169-4;                ISSN 2571-029x Politechnika Opolska
 3. ZYGMUNT J.: START-UPS SURVIVAL IN A TRANSITION ECONOMY [w:] Proceedings of the 6 th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability; Praga 2018 str. 1175-1184 ISBN 978-80-245-2274-6 Politechnika Opolska
 4. ZYGMUNT J.: Does Level of Economic Growth Matter in Spatial Diversity inEntrepreneurial Activity in a Transition Economy? A Case of Poland [w:] Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference; S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); 2018 str. 6999-7006/ 0,54 a. w. ISBN 978-0-9998551-1-9 Politechnika Opolska

2017

 1. ZYGMUNT J., BOTELHO T., MASON C.: Why business angels reject investment opportunities:  Is it personal? [w:] International Small Business Journal; Vol 35, Issue 5; Wyd. Sage Publishing str. 519-534/ a. w. 1,3, ISSN 0266-2426, Politechnika Opolska
 2. ZYGMUNT J.: Enterprises’ Development in Peripheral Regions: Patterns and Determinants [w:] Problemy Zarządzania; Vol. 15; Nr 1(65), cz. 1; 2017 str. 226-236, ISSN 1644-9584, Politechnika Opolska
 3. ZYGMUNT J.: What drivers affect entrepreneurial activity in the transition economies? The case of the Visegrad countries [w:] Working Papers from Institute of Economic Research, EconPapers;  No 151/2017 str. 1-11/ a.w. 0,56 obecnie są w internecie i nie posiadają ISBN ani ISSN są jako odrębne referaty konferencyjne Politechnika Opolska
 4. ZYGMUNT J.: Regional dimension of entrepreneurship in a developing economy. An analysis of Polish Północno-Zachodni Region [w:] Vision 2020, Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth, K. Soliman (EDIT.), Wyd. International Business Information Management Association (IBIMA), Madryt 2017 str. 1483-1491 ISBN 978-0-9860419-9-0 Politechnika Opolska

2016

 1. ZYGMUNT J. ZYGMUNT A.: Ekonomia przedsiębiorstwa. Zakres badań [w:] Ekonomia: przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych;  Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.); 2016 143-162/ 1 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 2. ZYGMUNT J., ZYGMUNT A. (RED.): Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; Seria: Studia i Monografie, z. 451,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 3. ZYGMUNT J., ZYGMUNT A.: Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw  w warunkach zmian [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 11-20/ 0,5 a.w./str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 4. ZYGMUNT J.: Enterprises and Smart Specialization in a Place-Based Approach in Poland. The Case of Polska Zachodnia Macro-Region [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 23-29 ISSN 1644-9398
 5. ZYGMUNT J.: Przedsiębiorczość jako cel projektów rozwoju na przykładzie województwa opolskiego  [w:] Projekty regionalne i lokalne-sukces projektu; H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.); Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016     str. 338-353; 0,9 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0

 

2015

[1] ZYGMUNT J.: Entrepreneurship as a Factor of Regional Development [w:] Barometr Regionalny, Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 119-125 Politechnika Opolska 1644-9398
[2] ZYGMUNT J.: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 393, Wrocław 2015 str. 184-192 Politechnika Opolska 1899-3192
[3] ZYGMUNT J.: The innovative potential of the service sector enterprises The innovative potential of the service sector enterprises [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 121-125/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2

2014

[1] ZYGMUNT J.: Determinants of Knowledge Transfer in a Region, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, tom 12, nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2014, s. 7-12. 6 stron (ponad 0,5 a. w.), ISSN 1644-9398

[2] ZYGMUNT J.: Firms as a Component of Smart Specialisation in the Opolskie Voivodship Development Strategy, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, tom 12, nr 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2014, s. 29-33. 5 stron (ponad 0,5 arkusza wyd.), ISSN 1644-9398

[3] ZYGMUNT J.: Working capital management in food industry companies from Opole region, [w:] Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges, pod red. V. Markowej, J. Foltysa, M. Adamskiej, V. Hiadlovskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 259-267. 8 stron (ponad 0,5 arkusza wyd.)/(całość około 26 arkuszy), ISBN 978-83-64056-53-6

[4] ZYGMUNT J.: Working capital management in Polish and Chinese companies, [w:] Chinese Economy as a Challenge to Polish Enterprises, scientific editor M. Bernat, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 127-136. 10 stron (ponad 0,5 arkusza wyd.)/(całość około 17 arkuszy) ISBN 978-83-64056-75-8

 

[5] ZYGMUNT J.: Zastosowanie rachunku kosztów normalnych w procesie kalkulacji kosztów wytwarzania produktów, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, pod red. M. Szewczuk-Stępień i Ł. Dymka, Instytut Trwałego Rozwoju, s. 205-213 8 stron (ponad 0,5 arkusza wyd.)/(całość około 24 arkuszy), ISBN 978-83-63023-05-8

2013

 1. ZYGMUNT J.: Does the liquidity impact on profitability? A case of polish listed IT companies [in:] ICTIC 2013 Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, ed. K. Matiaško, A. Lieskovský, M. Mokryš, EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina 2013, pp. 247-251. 5 (ponad 0,5 ark. wyd.)/całość ok. 50 ark. wyd. ISBN 978-80-554-0648-0
 2. ZYGMUNT J.: Innovation Activities of Polish Firms. A Case of Opole Region, Conference proceedings „Multidisciplinary academic research 2013", [w:] MAC Prague consulting s.r.o., Prague 2013, ISBN 978-80-905442-2-2, pp. 1-7 7 (ponad 0,5 ark.  Wyd.)/ całość ok. 30 ark. wyd. ISBN 978-80-905442-2-2
 3. ZYGMUNT J.: Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, tom 11, nr 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2013, s. 129-134 6 (ponad 0,5 ark. wyd.) ISSN 1644-9398
 4. ZYGMUNT J.: Kształtowanie się struktury inwestycji w nieruchomości na przykładzie województwa dolnośląskiego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5 (37)/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2013, 353- ISSN 1643-7772
 5. ZYGMUNT J.: Miary ograniczeń finansowych przedsiębiorstw w świetle badań literaturowych, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, pod red. S. Forlicza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2 (34)/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2013, s. 489-497 9 (ponad 0,5 ark. wyd.) ISSN 1643-7772
 6. ZYGMUNT J.: Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, SKRYPT nr 296, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 1-233 s. 234 15,2 ark. wyd. ISSN 1429-6063,  ISBN 978-83-64056-19-2
 7. ZYGMUNT J.: R&D Expenditures: A Case of Poland, International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, Hradec Kralove, MAGNANIMITAS. Vol. IV. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6, pp. 1002-1008 7 (ponad 0,5 ark.  Wyd.)/ całość ok/ 313 ark. wyd. ISBN 978-80-87952-00-9
 8. ZYGMUNT J.: Zakres przedmiotowy decyzji inwestycyjnych w spółkach giełdowych sektora lekkiego w Polsce, [w:] Zarządzanie i turystyka – wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne, pod red. P. Migonia, K. Łobosa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (33)/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2013, s. 217-226 10 (ponad 0,5 ark. wyd.) ISSN 1643-7772

2012

[1] ZYGMUNT J., MACH Ł.: Ewaluacja efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu opolskiego, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Nr 2 (28) 2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, str. 33-39 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[2] ZYGMUNT J., MACH Ł.: The impact of real capital on Opolskie region development, [w:] K. Malik (EDIT.), Towards Structuring Regional Economy: Policy & Practice, Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, ss. 77-96, Opole 2012    - 978-83-62736-94-2
[3] ZYGMUNT J., ZYGMUNT A.: Diagnoza aktywności zawodowej ludności w przekroju powiatów województwa opolskiego, [w:] A. Zagórowska (RED.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Seria: Studia i Monografie z. 319, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 173-190 (ponad 1 arkusz wydawniczy), Opole 2012 - ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-70-6
[4] ZYGMUNT J.: Financing Preferences of Polish Listed Textiles and Apparel Companies, [in:] G. Hofbauer, H. Haensel (EDIT.), Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, pp. 117-127 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Berlin 2012 - ISBN 978-3-942171-86-1
[5] ZYGMUNT J.: Finansowe aspekty realizacji inwestycji infrastrukturalnych przez samorząd gminny, [w:]  H. Brandenburg (RED.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 298-311 (ponad 1 arkusz wydawniczy), Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-778-2
[6] ZYGMUNT J.: Oddziaływanie czynników makroekonomicznych na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej w spółkach giełdowych sektora metalowego, [w:] M. Noga, K. Łobos (RED.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 32/2012, str. 33-42 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego) - ISSN 1643-7772
[7] ZYGMUNT J.: Relationship between working capital and profitability in fuel and chemicals companies Proceedings of the International Scientific Conference, MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, vol. III, MAGNANIMITAS, str. 1565-1573 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Hradec Kralove 2012 - ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5
[8] ZYGMUNT J.: The liquidity level of metals companies from Opole province, Proceedings of the International Scientific Conference, MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, vol. III, MAGNANIMITAS, str. 1676-1682 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Hradec Kralove 2012 - ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5
[9] ZYGMUNT J.: Zastosowanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne, [w:] S. Forlicz (RED.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., wydanie I, str. 309-317. (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Warszawa 2012 - ISBN 978-83-7556-49I-4


2011

[1] ZYGMUNT J.: Analiza wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, [w:] Stefan Forlicz (RED.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 20/2011, Wrocław 2011, s. 475-486, ponad pół arkusza wydawniczego    ISSN 1643-7772
[2] Zygmunt J., Mach Ł.: Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 3(26) 2011, s. 67-74, ponad pół arkusza wydawniczego, ISSN 1644-9398
[3] ZYGMUNT J.: The influence of microeconomic factors on investment external financing in polish quoted metals companies, AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Volume 1, AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Issue 2, 2011, 120-123, ponad pół arkusza wydawniczego, ISSN 1804-7890
[4] ZYGMUNT J., MACH Ł.: Investment expenditures diversity in communities of Opole district [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 89-108. ISBN 978-83-62736-49-2

2010

[1]    ZYGMUNT J., KOSIEWICZ M.: Nakłady na innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa opolskiego, kwiecień-czerwiec 2010 nr 1 (10), str. 20-23. Innowacyjna Opolszczyzna, Politechnika Opolska
[2]    ZYGMUNT J.: Struktura wydatków inwestycyjnych w spółkach giełdowych sektora przemysłu, Nr 18 rok 2010, str. 363-372. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Politechnika Opolska, 6
2009

[1] ZYGMUNT J.: Analiza czynników finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej spółek giełdowych sektora przemysłu [w:] red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 11 (11) rok 2009, Poznań 2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, str. 179-190   

[2] ZYGMUNT J.: Finansowanie zewnętrzne inwestycji przedsiębiorstw w nowoczesne technologie – przegląd dostępnych źródeł, Innowacyjna Opolszczyzna 2009 nr 3(9), Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, Opole 2009, str. 22-24   

[3] ZYGMUNT J.: Polish companies financing in consideration of the pecking order theory [in:] scientific editor: M. Dytczak, The prospects of scientific and economic collaboration European Union and China in XXI century. Mulit- aspect cooperation the European Union and China. Studia i Monografie. Z. 249, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009, p. 147-152   

[4] ZYGMUNT J.: Wpływ finansowania zewnętrznego na kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwie [w:] Nauka i praktyka – staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Egz. bezpłatny. Opole 2009, str. 13-18

2008
[1]    ZYGMUNT J., ZYGMUNT A., MACH Ł., SROŚLAK G., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Suplement. Wybrane foresighty regionalne rozwoju zrównoważonego – najlepsze praktyki dla województwa opolskiego [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 97-218.

2007

 [1]    ZYGMUNT J.: Aplikacyjność rachunku przepływów pieniężnych w controllingu inwestycji [w:] Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie. Red. M. Sierpińska, A. Kustra. WIZJA PRESS&IT. Warszawa 2007. Str. 238-246.
[2]    ZYGMUNT J.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w Polsce [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce.  I. Pyka (red.). Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 179-195.
[3]    ZYGMUNT J.: Mierniki ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. I. Pyka (red.).  Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 80-85.
[4]    ZYGMUNT J.: Pojęcie i formy ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. I. Pyka (red.). Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 65-71.
[5]    ZYGMUNT J.: Prywatyzacja w systemie zasilania kapitałowego polskich przedsiębiorstw [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce.  I. Pyka (red.). Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 161-179.
[6]    ZYGMUNT J.: Rodzaje i nowoczesne metody zabezpieczania ryzyka finansowego [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. I. Pyka (red.). Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 85-97.
[7]    ZYGMUNT J.: Ryzyko a dźwignia finansowa [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. I. Pyka (red.). Seria: Studia i Monografie z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 72-80.
[8]    ZYGMUNT J., ZYGMUNT A.: Istota i znaczenie działalności inwestycyjnej opolskich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju regionu [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 88-99.

2006

 [1]    ZYGMUNT J.: Budżetowanie jako narzędzie controllingu inwestycji, red. M. Sierpińska [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa pod red. Marii Sierpińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006,  Str. 166-177.
[2]    ZYGMUNT J.: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa w aspekcie zachodzących w nim procesów  inwestycyjnych, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Nr 1109, Red. nauk. Wiesław Pluta, Wrocław 2006, str. 769-775.
[3]    ZYGMUNT J.: Rola mikropożyczek w finansowaniu małych przedsiębiorstw Unii Europejskiej, Nauki społeczne, Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 313/2006, Z. 49, Opole 2006, str. 123-128.

2005

[1]    ZYGMUNT J., BĘBENEK P.: Umacnianie tożsamości wsi polskiej jako element jej rozwoju [w:] Red. nauk. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2005. Str. 81-90
[2]    ZYGMUNT J., ZYGMUNT A : Faktoring jako źródło pozyskania kapitału przez małe przedsiębiorstwa [w:] pod red. A. Bielawskiej. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia T. (DCXLV) 571, Szczecin 2005. Str. 649-656.

2004

[1]    Zygmunt Justyna: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Finanse w dobie integracji europejskiej, Przegląd wybranych źródeł zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, pod red. Romualda N. Hanisza i Krystyny Znanieckiej, Katowice 2004, s. 379-387.
[2]    Zygmunt Justyna: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, nr 1042, Procesy inwestycyjne w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie branży przemysłu lekkiego, red. W. Pluta [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Tom II, Wrocław 2004, s. 434-442.
[3]    Zygmunt Justyna: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu Nr 1042, Certyfikaty indeksowe jako instrument inwestowania przedsiębiorstwa, red. W. Pluta [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Tom II, Wrocław 2004, s. 426-433.
[4]    Zygmunt Justyna: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne w Warszawie, Sekurytyzacja jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, pod red. Ryszarda Knosali, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Warszawa 2004, Tom II, s. 730-734.

[1]           ZYGMUNT J.: Analiza wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, [w:] Stefan Forlicz (RED.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 20/2011, Wrocław 2011, s. 475-486, ponad pół arkusza wydawniczego  ISSN 1643-7772

[2]                       Zygmunt J., Mach Ł.: Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 3(26) 2011, s. 67-74, ponad pół arkusza wydawniczego, ISSN 1644-9398

[3]                       ZYGMUNT J.: The influence of microeconomic factors on investment external financing in polish quoted metals companies, AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Volume 1, AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Issue 2, 2011, 120-123, ponad pół arkusza wydawniczego, ISSN 1804-7890

[4]           ZYGMUNT J., MACH Ł.: Investment expenditures diversity in communities of Opole district [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 89-108. ISBN 978-83-62736-49-2