2020

 1. ZYGMUNT A.: Intramural Expenditures On R&D by Types of Costs in Poland: Evidence From NUTS-2 Regions, [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 12355-12363. ISBN: 978-0-9998551-4-1

2019

 1. ZYGMUNT A.: External linkages and intellectual assets as indicators of firms’ innovation activities: results from the Czech Republic and Poland [w:] Oeconomia Copernicana; str. 291-308; ISSN 2083-1277,2019

2018

 1. ZYGMUNT A.: The main drivers of innovation performance external to the firm. Evidence from the Visegrad Group countries [w:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 ICEI 2018; Ostrava, Czech Republik 2018 str. 1646-1652/ 0,5 a. w. ISBN 978-80-248-4169-4; ISSN 2571-029x Politechnika Opolska
 2. ZYGMUNT A.: Public and private investment in innovation. The differences between the Visegrad group countries [w:] Proceedings of the 6 th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability; Praga 2018 str. 1165-1174 ISBN 978-80-245-2274-6 Politechnika Opolska
 3. ZYGMUNT A.: Do investments impact on firms’ innovation activities? Evidence from Poland and the Czech Republic [w:] Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference; S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); 2018 str. 6942-6948 ISBN 978-0-9998551-1-9 Politechnika Opolska

2017

 1. ZYGMUNT A.: Enhancing Polish firms’ innovation activities in comparison to the other Moderate Innovators countries [w:] Working Papers from Institute of Economic Research, EconPapers; No 150/2017 str. 1-11/ a.w. 0,52 obecnie są w internecie i nie posiadają ISBN ani ISSN są jako odrębne referaty konferencyjne Politechnika Opolska 1 0
 2. ZYGMUNT A.: Innovation as a Significant Competitiveness Stimulant for Enterprises and Regions [w:] Studia i Materiały; Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski; Nr 1/2017 (23) str. 119-125 ISSN Politechnika Opolska 1 9
 3. ZYGMUNT A.: An analysis of innovation framework conditions between Poland and the other Moderate Innovators countries [w:] Vision 2020, Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth, K. Soliman (EDIT.), Wyd. International Business Information Management Association (IBIMA), Madryt 2017 str. 1455-1464 ISBN 978-0-9860419-9-0 Politechnika Opolska
 4. ZYGMUNT A.: Innovation activities of Polish firms. Multivariate analysis of the moderate innovator countries [w:] Oeconomia Copernicana; Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Vol. 8; Issuue 4 str. 505-521 ISSN 2083-1277 Politechnika Opolska
 5. ZYGMUNT A., MALATEK V.: Analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i w Czechach w latach 2006–2014 [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 47-53 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2016

 1. ZYGMUNT A., ZYGMUNT J. (RED.): Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 2. ZYGMUNT J. ZYGMUNT A.: Ekonomia przedsiębiorstwa. Zakres badań [w:] Ekonomia: przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych;  Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.); 2016143-162/ 1 ark. Wyd.ISBN 978-83-65235-58-9
 3. ZYGMUNT A., ZYGMUNT J.: Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw w warunkach zmian [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 11-20/ 0,5 a.w./str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 4. ZYGMUNT A.: Diversity of enterprises’ financial sources among the european union [w:] AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research; Nr 1, Vol 6/2016 str. 82-86, 0,5 ark. Wyd. ISSN 1804-7890
 5. ZYGMUNT A.: Evaluation of innovative undertakings with the European Union funds. Polish voivodships scope [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 7-13 ISSN 1644-9398
 6. ZYGMUNT A.: System Wczesnego Ostrzegania jako narzędzie wspierające realizację projektów rozwojowych [w:] Projekty regionalne i lokalne-sukces projektu; H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.); Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 329-337; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0

2015

[1] ZYGMUNT A.: Application of Controlling Tools to Enhance the Innovation Potential of Enterprises [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 61-69/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2
[2] ZYGMUNT A.: Family Businesses as a Determinant of Region’s Sustainable Developm [w:] Barometr Regionalny, Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 133-137 Politechnika Opolska 1644-9398
[3] ZYGMUNT A.: Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych przedsiębiorstw – analiza porównawcza w ujęciu powiatów województwa opolskiego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(7)/2015, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2015 str. 953-960 Politechnika Opolska 1643-7772
[4] ZYGMUNT A.: Poziom nakładów na B+R w Polsce na tle pozostałych Państw Unii Europejskiej [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 393, Wrocław 2015 str. 163-171 Politechnika Opolska 1899-3192
[5] ZYGMUNT A.: Rozpoznanie wybranych determinant wyniku finansowego netto spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(7)/2015, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2015 str. 945-952 Politechnika Opolska 1643-7772
[6] ZYGMUNT A.: THE FINANCIAL SOURCES OF INVESTMENT ACTIVITY – A CASE OF POLISH ENTERPRISES [w:] AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, MAGNANIMITAS, Vol. 5, Nr 2 str. 89-92 Politechnika Opolska 1804-7890

2014

[1] ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Acquisition of European Union Funds for Knowledge Transfer by Enterprises from Opolskie Voivodship, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, Tom 12 Nr 2 2014, s. 82–87, 6 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego ISSN 1644-9398
[2] ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Opolskie Voivodship “Gazelle” Innovation Potential, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, Tom 12, Nr 3 2014, s. 35-41, 7 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego , ISSN 1644-9398
[3] ZYGMUNT A.: Budżetowanie elastyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii, M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek (RED.), Wyd. EXPOL P. Rybiński J Dąbek Spółka Jawna, Opole 2014, s. 195-203, 9 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego (całość około 24 arkuszy), ISBN 978-83-63023-05-8
[4] ZYGMUNT A.: Determinats of capital structure Polish and Chinese listed enterprises, [w:] Chinese Economy as a Challenge to Polish Enterprises, M. Bernat (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 137–145, 9 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego (całość około 17 arkuszy), ISBN 978-83-64056-75-8
[5] ZYGMUNT A.: R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, Tom 12 Nr 2 2014, , s. 13–20, 7 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego, ISSN 1644-9398
[6] ZYGMUNT A.: Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny (w ujęciu branżowym), [w:] Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii, red. M. Noga, K. Łobos, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 3 (41)/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2014, s. 375–385, 11 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego, ISNN 1643-7772
[7] ZYGMUNT A.: The analysis of current assets financial strategies in metal industry enterprises from Opole Region, [w:] Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges, V. Markowa, J. Foltys, M. Adamska, V. Hiadlovski (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej ,Opole 2014, s. 249-258, 10 stron, ponad 0,5 arkusza wydawniczego (całość około 26 arkuszy), ISBN 978-83-64056-53-6

2013

 1. ZYGMUNT A. (AUT.): Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny. Analiza porównawcza w ujęciu branżowym, Studia i Monografie z. 336, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013 s. 276/17,7 ark. wyd. ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-64056-11-6
 2. ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje [w:] Nauki o Finansach 1(14) 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, str. 115–127 13 stron Ponad 0,5 ark. wyd. ISSN 2080-5993,
 3. ZYGMUNT A.: Analiza czynników oddziałujących na stopę zwrotu z kapitału własnego w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(37)/2013 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2013, str. 345-353 Ponad 0,5 ark. wyd. ISSN 1899-3192
 4. ZYGMUNT A.: Analiza płynności finansowej spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Tom 2, A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (RED.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012 (nie wykazane wcześniej) Str. 519-531 0,5 ark. wyd. ISSN 1899-3192
 5. ZYGMUNT A.: Assets-related spending – empirical evidence from Poland, Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013. Hradec Kralove: MAGNANIMITAS. Vol. IV, 2013, str. 995–1001 7 stron Ponad 0,5 ark. wyd./ około 313 ark. pub. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6
 6. ZYGMUNT A.: Liquidity determinants – a case of mechanical industry enterprises from Opole Region, Confrence proceedings „Multidisciplinary academic research 2013", MAC Prague consulting s.r.o., Prague 2013, str. 1–7 7 stron Ponad 0,5 ark. wyd./ około 30 ark. wyd. ISBN 978-80-905442-2-2
 7. ZYGMUNT A.: Rozpoznanie potencjału innowacyjnego Ofama Sp. z o.o. oraz prezentacja wybranych propozycji rozwiązań innowacyjnych, [w:] Od naukowe inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji, red. M. Szewczuk-Stępień, M. Adamskiej, Wydawnictwo EXPOL, Opole 2013, s. 67–71 5 stron około 0,25 arkusza wydawniczego/ około 11 arkuszy całej publikacji ISBN 978-83-63023-03-4
 8. ZYGMUNT A.: Selected aspects connected with EBIT determinants in the largest Polish quoted companies [w:] AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, Volume 3, Issue 2, 2013 , str. 75-78 4 strony Ponad 0,5 ark. wyd. ISSN 1804-7890, ETTN 072-11-00001-01-4
 9. ZYGMUNT A.: The comparative analysis of investment directions in polish IT listed companies, Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, The 2nd International Conference ICITC, EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina 2013, s. 242-246 5 stron Ponad 0,5 ark. wyd./ około 50 ark. wyd. ISBN 978-80-554-0648-0 ISSN 1339-231X
 10. ZYGMUNT A.: Wielowymiarowa analiza porównawcza kondycji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2 (34)/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2013, str. 477–488 12 stron ponad 0,5 ark. wyd. ISNN 1643-7772

2012

[1] ZYGMUNT A, ZYGMUNT J.: Diagnoza aktywności zawodowej ludności w przekroju powiatów województwa opolskiego, [w:] A. Zagórowska (RED.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Robertowi Rauzińskiemu, Seria: Studia i Monografie z. 319, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 173–190 (ponad 1 arkusz wydawniczy), Opole 2012 - ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-70-6
[2] ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Nr 2 (28) 2012,  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, str. 65–71 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Zamość 2012 - ISSN 1644-9398  
[3] ZYGMUNT A., WICHER P.: Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje na przykładzie spółek giełdowych branży przemysłu materiałów budowlanych, [w:] K. Łobos, M. Noga (RED.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 32/2012, str. 23-32 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Wrocław 2012 - ISSN 1643-7772
[4] ZYGMUNT A.:  Diagnoza zadłużenia przedsiębiorstw branży przemysłu chemicznego Opolszczyzny, [w:] K. Łobos, M. Noga (RED.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 32/2012, str. 179-192 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Wrocław 2012 - ISSN 1643-7772
[5] ZYGMUNT A.: Identyfikacja czynników wpływających na strukturę kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego w Polsce, [w:] S. Forlicz (RED.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., str. 299–308 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Warszawa 2012 - ISBN 978-83-7556-492-1
[6] ZYGMUNT A.: Sustainable development of Poland in comparison to other European Union countries, [w:] G. Hofbauer, H. Haensel (EDIT.), Challenges, Research and Perspectives- Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, uni-edition GmbH, str. 257–268 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Berlin 2012 - ISBN 978-3-942171-86-1
[7] ZYGMUNT A.: The estimation of investments in fixed assets development in enterprises belonged to wood and paper industry in Poland, [w:] S Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, MAGNANIMITAS, vol. III, ETTN 042-12-12017-12-5, str. 1668-1675(ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Hradec Kralove 2012 - ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5
[8] ZYGMUNT A.: The socio-economic development comparison between EU countries, Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, MAGNANIMITAS, vol. III, ETTN 042-12-12017-12-5 str. 722-729 (ponad 0,5 arkusza wydawniczego), Hradec Kralove 2012 - ISBN 978-80-905243-3-0, ETTN 042-12-12017-12-5
[9] ZYGMUNT A.: Wydatki inwestycyjne jako wyznacznik rozwoju regionalnego na podstawie powiatu brzeskiego, [w:] H. Brandenburg (RED.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społecznie i gospodarcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, str. 279–297(ponad 1 arkusz wydawniczy), Katowice 2012 - ISBN 978837246-7782

2011

[1] ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim, Barometr Regionalny Nr 4(26) 2011, Zamość 2011, s. 75-83, 1 arkusza wydawniczego. ISSN 1644-9398
[2] ZYGMUNT A.: The financial situation estimation of enterprises belonged to light industry in Poland, MMK 2011, Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke conference International Masaryk Conference 2011, Hradec Kralove 2011, s. 684-692, 1 arkusza wydawniczego. ISBN 978-80-904877-7-2
[3] ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Opolskie Voivodship: perspectives of the mining and quarrying sector [w:] Regional and Local Development: Capital and Drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 199-218. 1 arkusz wydawniczy    ISBN 978-83-62736-49-2
[4] ZYGMUNT A., SZEWCZYK M.: Prospects of food products manufacture sector in Opolskie region [w:] Regional and Local Development: Capital and Drivers, Krzysztof Malik (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 135-156. 1 arkusz wydawniczy, ISBN 978-83-62736-49-2

2010

[1]    ZYGMUNT A.: Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do branży przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych) [w:] Finanse przedsiębiorstw, red. naukowy Adam Kopiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, tom II, str. 442-449. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechnika Opolska, 9

2009

[1] ZYGMUNT A.: Analiza oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych czynników na strukturę kapitału przedsiębiorstwa (w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym) [w:] Nauka i praktyka – staże zawodowe w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 7-12.

2008
[1]    ZYGMUNT A., ZYGMUNT J., MACH Ł., SROŚLAK G., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Suplement. Wybrane foresighty regionalne rozwoju zrównoważonego – najlepsze praktyki dla województwa opolskiego [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 97-218.

2007

 [1]    ZYGMUNT A., ZYGMUNT J.: Istota i znaczenie działalności inwestycyjnej opolskich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju regionu [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 88-99.
[2]    ZYGMUNT A.: Formy emisji obligacji korporacyjnych w Polsce [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 241-243.
[3]    ZYGMUNT A.: Koszt składników kapitału finansowego [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 49-54.
[4]    ZYGMUNT A.: Krańcowy kosztu kapitału  [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 62-64.
[5]    ZYGMUNT A.: Obligacje w procesie pozyskania kapitału obcego w przedsiębiorstwie [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki.  Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 239-241.
[6]    ZYGMUNT A.: Pojęcie i rodzaje obligacji korporacyjnych [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 233-239.
[7]    ZYGMUNT A.: Pojęcie kosztu kapitału, [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 47-49.
[8]    ZYGMUNT A.: Problemy szacowania kosztu kapitału własnego  [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 54-59.
[9]    ZYGMUNT A.: Przesłanki rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 243-244.
[10]    ZYMUNT A.: Średnioważony kosztu kapitału  [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 59-62.
[11]    ZYGMUNT A.: Wewnętrzne źródła zasilania przedsiębiorstwa w kapitał finansowy [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Pod red. I. Pyki. Seria: Studia i Monografie Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 30-37.
[12]    ZYGMUNT A.: Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu finansowego w procesie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa [w:] Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie. Pod red. M. Sierpińskiej, A. Kustry. WIZJA PRESS&IT. Warszawa 2007. Str. 230-237.
[13]    ZYGMUNT A., PYKA I.: Struktura kapitału finansowego w przedsiębiorstwie [w:] Instrumenty rynku finansowego w procesie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki. Seria: Studia i Monografie. Z. 189. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Str. 19-29.

2006

 [1]    ZYGMUNT A.: Dostępność źródeł kapitału w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Nr 1109, Red. nauk. Wiesław Pluta, Wrocław 2006, str. 761-768.
[2]    ZYGMUNT A.: Możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Nauki społeczne, Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 313/2006, Z. 49, Opole 2006, str. 113-122.
[3]    ZYGMUNT A.: Zastosowanie EVA do oceny ośrodków odpowiedzialności za inwestycje [w:]  Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa pod red. Marii Sierpińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006,  Str. 178-187.

2005

[1]    ZYGMUNT A., ZYGMUNT J.: Faktoring jako źródło pozyskania kapitału przez małe przedsiębiorstwa [w:] pod red. A. Bielawskiej. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia T. (DCXLV) 571, Szczecin 2005. Str. 649-656.

2004

[1]    Zygmunt Aleksandra: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Finanse w dobie integracji europejskiej, Instrumenty wspierające finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, red. Romualda N. Hanisza i Krystyna Znaniecka, Katowice 2004, s. 371-377.
[2]    Zygmunt Aleksandra: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu Nr 1042, Wpływ branży na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie, red. W. Pluta [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Tom II, Wrocław 2004, s. 420-425.
[3]    Zygmunt Aleksandra: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Optymalna struktura kapitału jako problem decyzyjny w przedsiębiorstwie, pod red. Ryszarda Knosali, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Warszawa 2004, Tom II, s. 725- 729.