2020

 1. WIELKI J., STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Modeling the Hierarchical Composition of Factors Affecting the Consumer Decision-Making Process [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11434-11450. ISBN: 978-0-9998551-4-1
 2. WIELKI J., STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Modeling the Hierarchical Composition of Factors Affecting the Consumer Decision-Making Process [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 11434-11450. ISBN: 978-0-9998551-4-1
 3. WIELKI J., STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: The Phenomenon of Digital Influencers in Light of Empirical Research on Heavy Internet Users Belonging to Generation Z, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 978-0-9998551-4-1, ss. 10807-10816
 4. WIELKI J.: The Phenomenon of Digital Influencers in Light of Empirical Research on Heavy Internet Users Belonging to Generation Z, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 978-0-9998551-4-1, ss. 10807-10816

2019

 1. WIELKI J., JURCZYK-BUNKOWSKA M., MADERA D.: Application of TOPSIS Method for Evaluation of IT Application in the Hospital. [w:] „Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management ECKM 2019. Volume 2. Tomé E., Cesário F., Reis Soares R. (red.). Lisbon, 2019 (str. 1096-1104).
 2. WIELKI J., JURCZYK-BUNKOWSKA M., MADERA D.: IT Application Evaluation at the University Clinical Hospital in Opole: Criteria Selection and Classification. [w:] „Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management ECKM 2019. Volume 2. Tomé E., Cesário F., Reis Soares R. (red.). Lisbon, 2019 (str. 1105-1113).
 3. WIELKI J., KOZIOŁ P.: Optimization of business processes with the use of microlocation tools based on the Industry 4.0 concept [w:] Quality-Access to Success, 20 (SI), Rumunia, Petrosani 2019; str. 469-754; ISSN 1582-2559
 4. WIELKI J., STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Investment Potential of an Enterprise [w:] European Research Studies Journal; ISSN 1108-2976; Volume XXII, Issue 4; str. 140-167; 2019
 5. WIELKI J., STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint-stock companies [w:] Quality-Access to Success, 20 (SI), Rumunia, Petrosani 2019; str. 387-392; ISSN 1582-2559
 6. WIELKI J., JURCZYK-BUNKOWSKA M., MADERA D.: Wykorzystanie matrycy QFD w planowaniu informatyzacji procesu diagnostyki laboratoryjnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych; Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Zeszyt 56/2019; ISSN 1232-4671; Warszawa 2019
 7. WIELKI J.: Influencerzy cyfrowi i ich rola w działaniach promocyjnych organizacji [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie; Wydawnictwo SAN; ISSN 2543-8190; Tom XX; Zeszyt 12, Część II, str. 97-108; 2019

2018

 1. WIELKI J., STOPOCHKIN A., SYTNIK B.: Bitcoin as an Instrument of Financial Support for the World Economy Sustainable Development [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 2843-2855 ISBN 978-0-9998551-0-2
 2. WIELKI J., SYTNIK I., SYTNIK B.: Analysis of the openness level and EU integration trends in the development of Polish economy [w:] Journal of International Studies; University of Szczecin (Poland), Academy of Economic Studies in Bucharest (Romania), University College of Business in Prague (Czech Republic); No 11(2)/2018 str. 267-287 ISSN 2071-8330 Politechnika Opolska
 3. WIELKI J.: An Analysis of Opportunities, Challenges and Key Strategic Implications Connected with the Utilization of the Internet of Things by Contemporary Business Organizations [w:] International Journal of Engineering & Technology; Wyd. Science Publishing Corporation; 7(3.13.)/2018 str. 99-103 2227-524X Politechnika Opolska 1
 4. WIELKI J., GRABARA J.: The Impact of Ad-Blocking on the Sustainable Development of the Digital Advertising Ecosystem [w:] Sustainability 2018; Wyd. MDPI Basel; No 10(11)/2018; Switzerland 20108 str. 1-14 ISSN 2071-1050 Politechnika Opolska
 5. WIELKI J., KOZIOŁ P.: Optimization of business processes with the use of microlocation tools based on the Industry 4.0 concept [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 939-944/ a.w. 0,65 ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska
 6. WIELKI J., SYTNIK I., STOPOCHKIN A.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint - stock companies [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 805-810/a.w. 0,625 ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska
 7. WIELKI J.: AN ANALYSIS OF PHENOMENON OF AD-BLOCKING IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH ON HEAVY INTERNET USERS IN POLAND [w:] KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2018: PUBLIC FINANCES IN THE BACKGROUND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Wyd. Palacky University Olomouc; Ołomuniec 2018 str. 489-495/ a. w. 0,5 ISBN 978-80-244-5392-7 Politechnika Opols
 8. WIELKI J.: Ad-blockers as a new group of stakeholders of contemporary business organizations [w:] Przegląd Organizacji; Wyd. TNOiK; Nr 9(944)2018; str. 47-52 ISSN 0137-7221 Politechnika Opolska
 9. WIELKI J., SYTNIK I., STOPOCHKIN A.: Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 69-79 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. WIELKI J., KOZIOŁ P.: Implementacja technologii informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych opartych na koncepcji Lean Management [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 49-62 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. WIELKI J., LYKHOPOK D.: SOME ASPECTS OF STATE AND LEGAL REGULATION OF TOURISM BUSINESS MANAGEMENT IN POLAND AND IN UKRAINE [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Adamska (RED.); Nr 13/2016 str. 91-107 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. WIELKI J.: AD-BLOCKING AS NEW FORM OF THE IMPACT OF ELECTRONIC SPACE ON BUSINESS ORGANIZATIONS [w:] KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017: PEOPLE IN ECONOMICS – DECISIONS, BEHAVIOR AND NORMATIVE MODELS; P. Slavíčková (EDIT.); Wyd. Palacký University, Olomouc; str. 516-523; a. w. 0,36 ISBN 978-80-244-5233-3 Politechnika Opolska 1 5
 4. WIELKI J.: THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS CONCEPT DEVELOPMENT ON CHANGES IN THE OPERATIONS OF MODERN ENTERPRISES [w:] Polish Journal of Management Studies, Wyd. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; Vol. 15, No 1/2017 str. 262-275 ISSN 2081-7452 Politechnika Opolska 1 9
 5. WIELKI J.: The Role of Big Data, Cloud Computing, and Mobile Technologies in the Development of IoT Ecosystems [w:] The Internet of Things: Foundation for Smart Cities, eHealth, and Ubiquitous Computing; Wyd. CRC Press; 2017 str. 321–336/ a. w. 1,18/ całość str. 472/ a. w. 37 ISBN 978-1-4987-8902-8 Politechnika Opolska 1 5
 6. WIELKI J.: The Phenomenon of Ad-blocking in the Light of Research Involving Individual Internet Users [w:] Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, K. Soliman (EDIT.), Wyd. International Business Information Management Association (IBIMA), Madryt 2017 str. 212-223/ a. w. 0,8/ str. 4800/ a.w. 340 ISBN 978-0-9860419-9-0 Politechnika Opolska
 7. WIELKI J. (RED.): Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-1 Politechnika Opolska
 8. WIELKI J.: Analityka biznesowa i jej wpływ na współczesną rzeczywistość gospodarczą [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 7-26/ a. w. 0,5/ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-1 Politechnika Opolska
 9. WIELKI J.: Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 31-37/ 0,62 a. w. ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 10. WIELKI J.: Wpływ rozwoju zjawiska ad-blockingu na współczesną rzeczywistość gospodarczą [w:] Studia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 336/2017 str. 37-52 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska
 11. WIELKI J., KOZIOŁ P.: Lean IT jako koncepcja racjonalizacji funkcjonowania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 342, 2017 str. 72-85 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska

2016

 1. WIELKI J.: Analiza szans, możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy przez współczesne organizacje gospodarcze [W:] PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE; Wydawnictwo SAN, Nr 11; Tom 17/2016 str. 127–140 ISSN 1733-2486
 2. WIELKI J.: Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data jako technologii konwergentnych [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; Vol 50, No 2; Wyd. Wydawnictwo UMCS Lublin str. 163-173 ISSN 0459-9586 eISSN 2449-8513
 3. WIELKI J.: Internet rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 281; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach str. 208-219/ 0,64 ark. Wyd. ISSN 2083-8611
 4. WIELKI J.: New concepts and models of business [w:] Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives; E. Ziemba (EDIT.); Wyd. Cambridge Scholars Publishing; 2016 str. 145-165, 1,3 ark. Wyd. /całość: str. 387, 22,6 ark. Wyd. ISBN 1-4438-8688-2, ISBN 978-1-4438-8688-8
 5. WIELKI J.: Technologie informatyczne w ekonomii i gospodarce [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 51-59/ 0,73 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-7
 6. WIELKI J.: The Role of Internet of Things as a Key Technology Enabling the Fourth Industrial Revolution [w:] SIMPRO 2016 Conference Proceedings; R. Moraru, I. Ion, C. Lorint (EDIT.); Wyd. Universitas Publishing House, Universitatii str., no 20, 332006 Petrosani; 2016" str. 539-544/ 0,63 ark. Wyd. ISSN 2344-4754
 7. WIELKI J.: Trends in Business Transformation [w:] Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives; E. Ziemba (EDIT.); Wyd. Cambridge Scholars Publishing; 2016 str. 134-144, 0,5 ark. Wyd. /całość: str. 387, 22,6 ark. Wyd. ISBN 1-4438-8688-2, ISBN 978-1-4438-8688-8
 8. Wielki J., Kozioł P.: Implementacja technologii informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych opartych na koncepcji lean management. "Przegląd Nauk Stosowanych". Nr 11/2016 W DRUKU
 9. WIELKI J., KOZIOŁ P.: Implementacja technologii informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych opartych na koncepcji Lean Management [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 49-62 ISSN 2353-8902

2015

[1] WIELKI J.: An analysis of the opportunities and challenges connected with utilization of the cloud computing model and the most important aspects of the migration strategy [w:] Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 5. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (RED.), Warszawa 2015 str. 1569-1574/ 0,8 ark. Wyd. Politechnika Opolska 2300-5963
[2] WIELKI J.: Analiza możliwości wykorzystania modelu cloud computing w kontekście redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT współczesnych organizacji [w:] Problemy Zarządzania; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; 2015 str. 204-216 Politechnika Opolska 1644-9584
[3] WIELKI J.: The Impact of the Cloud Computing Model on Functioning and Competitive Abilities of SMEs [w:] Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd, 2015 str. 243-252 Politechnika Opolska 1660-9336 wcześniej było: ISSN 1662-7482
[4] WIELKI J.: The Opportunities and Challenges Connected with Implementation of the Big Data Concept [w:] Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector; M. Mach-Król, C. M. Olszak, T. Pełech-Pilichowski (EDIT.); Vol. 579, Switzerland 2015 str. 171-189/ 1,4 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-3-319-11327-2
[5] WIELKI J.: The opportunities, impediments and challenges connected with the utilization of the cloud computing model by business organizations [w:] Information Management in Practice, B. F. Kubiak, J. Maślankowski (EDIT.), Gdańsk 2015 str. 11-26/ 1,05 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-64669-05-7
[6] WIELKI J.: The Social and Ethical Challenges Connected with the Big Data Phenomenon [w:] Polish Journal of Management Studies, Vol. 11 No 2, 2015 str. 192-202 Politechnika Opolska 2081-7452
[7] WIELKI J.: Utilisation of the RFID technology in the reconstruction of warehouse processes in the CK company [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation; Difin, Warszawa 2015 str. 211-219/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-786-9

2014

[1] WIELKI J.: Analiza możliwości wykorzystania zjawiska big data w e-biznesie [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2014. Porębska-Miąc T., Sroka H. (RED.). Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, Str. 12, 0,75 ark./całość 6,81a. w., ISBN 978-83-7875-209-7
[2] WIELKI J.: Analiza możliwości, wyzwań i zagrożeń związanych ze zjawiskiem Big Data [w:] „Informatyka @ przyszłość". Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (RED.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 Str. 16, 1,22 ark./całość 28,13 a. w., ISBN 978 83-63962-46-3
[3] WIELKI J.: Użyteczność teorii stakeholder w analizie otoczenia organizacji poddanego oddziaływaniu Internetu [w:] Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym. Studia i monografie z. 379. Adamska M., Foltys J. (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Str. 15, 1,05 ark./całość 13 a. w., ISBN 978-83-64056-72-7

2013

 1. WIELKI J.: "Przedsiębiorstwo jako aktor (interesariusz) społeczeństwa nformacyjnego – wyzwania, determinanty i kierunki rozwoju". Stron maszynopisu: 110. Opracowanie nie publikowane, powstało na potrzeby grantu z NCN: 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 "Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski" –; Kierownik projektu: dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE w Katowicach -
 2. WIELKI J.: An analysis of the opportunities and challenges connected with Big Data [w:] Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), 2013 Vol. 11, No. 3, Part 1 str. 16, 0,91ark. ISSN 2084-5189
 3. WIELKI J.: Implementation of the Big Data concept in organizations -possibilities, impediments and challenges [w:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2013 str. 5, 0,74 ark./całość ark. wyd. 258 (s. 1610) ISBN 978-1-4673-4471-5
 4. WIELKI J.: Recenzja artykułu w czasopiśmie International Business Research; art. Fraud Detection in Supply Chain using Excel Sheet; (lipiec 2013)
 5. WIELKI J.: Recenzja artykułu w czasopiśmie International Business Research; Survey the relationship between Customer Relationship Management, Data Mining and Knowledge Management to achieve and create Customer Knowledge Management to approach in gaining organizations’ competitive advantage in E-commerce (wrzesień 2013)
 6. WIELKI J.: Recenzja artykułu w czasopiśmie International Business Research Free-riding and luxury brands on the Internet (grudzień 2013)

2012

[1] WIELKI J. (AUT.): Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (monografia habilitacyjna), str. 257, Wrocław 2012 - 2084-6193
[2] WIELKI J.: Analiza wyzwań związanych z zarządzaniem przestrzenią elektroniczną przez współczesne organizacje gospodarcze, [w:] „Problemy Zarządzania”, vol. 10, nr 3 (38), Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce,  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, str. 54-66, Warszawa 2012 - ISBN 1644-9584

2011

[1] WIELKI J.: Możliwości wykorzystania technologii Web 2.0 w procesach zarządzania wiedzą w organizacjach ery postindustrialnej. [w:] Ziemba E. (red).: Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 32. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011 (str. 13-25).

[2] WIELKI J.: Analiza rozwoju modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu Internetu [w:] „Problemy Zarządzania". Zeszyt Specjalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 (str. 204-211).

[3] WIELKI J.: The Impact of organizations on the functioning of the Internet [w:] Korowicki A., Kubiak B. (red).: Information Management. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011 (str. 283-294).

[4] WIELKI J.: The usefulness of the stakeholder theory in an analysis of the internet-impacted business environment of contemporary organizations [w:] "The Social Impact of Social Computing". Bissett A., Bynum T., Light A., Lauener A., Rogerson S. (red.). Proceedings of The Twelth ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2011.Sheffield: Sheffield Hallam University, 2011 (str. 494-502).

[5] WIELKI J.: Management of the Electronic Space as an Essential Element of the Activity of Contemporary Organizations [w:] „International Journal of Management & Business Studies". Vol 1, Issue 4 [http://www.ijmbs.com/14/janusz.pdf]. December 2011 (str. 20-24).

[6] WIELKI J.: Analiza możliwości oddziaływania organizacji na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej [w:] „Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego ". Chmielarz W., Kisielnicki J., Szumski O.. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 (str. 109-121).

2010

[1]    WIELKI J.: An analysis of the opportunities connected with the utilization of Web 2.0 technologies in knowledge management systems of contemporary organizations, Advanced Information Technologies for Management - AITM 2009 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 85, 2009 (wyszło w 2010 r.,  nie ujęte w wykazie za 2009 r.), s. 207-215. Politechnika Opolska, 9
[2]    WIELKI J.: The impact of the Internet on the development of Web-based business models, Journal of Internet Banking and Commerce, 2010, Vol 15, No. 3, s. 148-157. Politechnika Opolska
[3]    WIELKI J.: The social and ethical implications connected with the development of social networking Websites, The “backwards, forwards and sideways” changes of ICT". Proceedings of The Eleventh ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2010, 2010, s. 587-595. Politechnika Opolska
2009

[1] WIELKI J.: Rozwój środowiska elektronicznego i jego wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw [w:]  „Innowacyjna Opolszczyzna”. Nr 1(7). Kwiecień-Sierpień, 2009 (s. 16-21). Politechnika Opolska   

[2] WIELKI J.: Rozwój środowiska Web 2.0 i jego wpływ na działalność marketingową organizacji [w:] Technologie informacyjne dla społeczeństwa. Redakcja naukowa Witold Chmielarz, Tomasz Parys. Seria: MONOGRAFIE, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009, str. 41-51. Politechnika Opolska   

[3] WIELKI J.: Rozwój zjawiska Web 2.0 i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji [w:] Komputerowe systemy zarządzania. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego. Redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jan Turyna. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, str. 277-290. Politechnika Opolska   

[4] WIELKI J.: Search engines as a new type of stakeholder of contemporary organizations [w:] Advanced Information Technologies for Management - AITM 2008. Edited by: Dudycz H., Dyczkowski M., Korczak J.   No. 35. Wrocław 2008, Publishing House of the Wrocław University of Economics, str. 168-176. (nie ujęta w wykazie za 2008 r.) Politechnika Opolska   

[5] WIELKI J.: The impact of social networks on the functioning of contemporary organizations [w:] Information Management. Korowicki A., Kubiak B. (red.). Gdańsk University Press,  Gdańsk 2009, University of Gdańsk – faculty of management str. 166-175. Politechnika Opolska    

[6] WIELKI J.: Typologia oddziaływania wyszukiwarek internetowych na organizacje [w] Logistyka w społeczeństwie informacyjnym. Grabara J., Štefko R. (red.). Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008, str. 159-168. (nie ujęta w wykazie za 2008 r.) Politechnika Opolska  

[7] WIELKI J.: Wpływ rozwoju Internetu na zmiany w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej organizacji [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Redakcja Zbigniew Zieliński. 2/2009, Tom II, Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce.  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce 2009, str. 75-81. Politechnika Opolska   

[8] WIELKI J.: Wpływ rozwoju portali społecznościowych na funkcjonowanie współczesnych organizacji [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Porębskiej-Miąc, Henryka Sroki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach,  Katowice  2009, str. str. 111-122. Politechnika Opolska

2008
[1]    WIELKI J., ZIEMBA E.: The Use of Corporate Portals in Managing Knowledge on Entities Operating in the Electronic Space [w:] Proceedings of  BIR'2008 - The Seventh International Conference On Perspectives In Business Informatics Research. Wrycza S. (red.). Gdańsk.2008. Str. 143-157. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
[2]    WIELKI J.: “The Impact Of Internet Technologies Utilization On Companies Internal Work Environments: The Social And Ethical Implications”, The ETHICOMP Journal. Vol. 3 No. 2, 2008 (czasopismo elektroniczne, http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/journal/, ISSN 1743-3010).
[3]    WIELKI J.: E-space development and its consequences in the context of the non-marketing-mix related elements of the marketing activities of organizations [w:] Advanced Information Technologies for Management - AITM 2007. Dudycz H., Dyczkowski M., Korczak J. (red.). Wrocław  University of Economics - Research Papers. No. 8 (1208). Wrocław (str. 111-119). Publishing House of the Wrocław University of Economics. Opole University of Technology.
[4]    WIELKI J.: Internet Technology-Based Tools Utilization in the Workplace of Contemporary Organizations: The Implications [w:] Torres-Coronas T., Arias-Oliva M. (eds.)   Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM, Hershey. Information Science Reference. 2008 (volume II, chapter LXXXV, pp. 570-576).
[5]    WIELKI J.: Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na zmiany zachodzące w łańcuchach wartości organizacji  [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2008. Pańkowska M., Porębska-Miąc T. i  Sroka H. (red.). Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Katowice 2008. Str. 255-261.
[6]    WIELKI J.: The impact of search engines on contemporary organizations – the social and ethical implications [w:] Living, Working And Learning Beyond Technology. Ed. Bynum T.W., Calzarossa M., Lotto I., Rogerson S. Proceedings of The Tenth ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2008. Mantua  2008. Str. 796-803.
[7]    WIELKI J.: Wirtualizacja działalności organizacji i jej wpływ na zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości [w:] Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce. Chmielarz W., Parys T. (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. Warszawa 2008. Str. 65-77.
[8]    WIELKI J.: Wpływ rozwoju e-gospodarki na zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości przez organizacje [w:] Inform@tyka dla przyszłości. Redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2008. Str. 61-68.
[9]    WIELKI J.: Zarządzanie wiedzą o podmiotach działających w cyberprzestrzeni nowym  elementem funkcjonowania współczesnych organizacji [w:] Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Ziemba E. (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008. Str. 109-116.

2007

 [1]    WIELKI J.: Marketing elektroniczny [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Redakcja naukowa Celina M. Olszak, Ewa Ziemba. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007. Str. 55-72. Politechnika Opolska.
[2]    WIELKI J.: The social and ethical aspects connected with e-space   development (revised version) [w:] Journal of Information,  Communication and Ethics in Society . Volume 5. Issue 4. 2007 Str. 321-333. Politechnika Opolska.
[3]    WIELKI J.: The Social and Ethical Aspects with E-space Development [w:] ETHICOMP 2007. Volume 2. 2007. Str. 633-644.
[4]    WIELKI J.: Wpływ rozwoju e-przestrzeni na wirtualizację działalnościorganizacji [w:] Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. Warszawa 2007. Str. 111-122.
[5]    WIELKI J.: Wykorzystanie e-narzedzi w środowisku pracy sposobem konkurencyjności [w:] Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Pod red. Jacka Otto, Roberta Stanisławskiego i Aleksandry Maciaszyk. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2007. Str. 216-226.
[6]    WIELKI J.: Wyszukiwarki internetowe jako nowy typ interesariusza współczesnych organizacji [w:]  Systemy wspomagania organizacji SWO 2007. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007. Str. 333–340.

2006

[1]    WIELKI J.: A Framework of the Impact of Cyberspace on Contemporary Organizations, Los Alamitos, IEEE Computer Society, California, Str. 314-318.
[2]    WIELKI J.: Bezpośrednie i pośrednie koszty związane z wykorzystaniem Internetu w działalności organizacji. Technologie informacyjne w zarządzaniu – materiały konferencyjne,  Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2006, str. 21-26.
[3]    WIELKI J.: Dwa oblicza funkcjonowania organizacji w warunkach rozwoju Nowej Gospodarki [w:] Informatyka w globalnym świecie, Red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2006, Str. 184-191.
[4]    WIELKI J.: Umiejętność wykorzystania środowiska elektronicznego przez polski sektor MŚP jako istotny element jego sukcesu na rynku UE [w:] Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Pod red. Jacka Otto i Roberta Stanisławskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, Tom II, Str.497-504.
[5]    WIELKI J.: Wykorzystanie teorii stakeholder w analizie wpływu elementów cyberprzestrzeni na funkcjonowanie organizacji [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2006, Praca zbiorowa pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006, Str. 213–221.
[6]    WIELKI J.: Wyzwania socjokulturowe związane z tworzeniem i funkcjonowaniem wirtualnych organizacji [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Pod red. nauk. Ryszarda Knosali, Tom II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, Tom 2, Str. 641-648.

2005

[1]    WIELKI J.: Analiza wyzwań związanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych w środowisku pracy organizacji, Materiały z konferencji „Wyzwania Gospodarki Elektronicznej – stan i perspektywy”, Grabiński T. (red.), Chrzanów 16.11.2005, Chrzanów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2005, str. 267 – 277
[2]    WIELKI J.: Ewolucja funkcjonowania systemu komunikacji marketingowej w warunkach rozwoju gospodarki elektronicznej, Materiały z Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2005, T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.), Ustroń 20 -21 października 2005, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, Akademia Ekonomiczna 2005, str. 264 - 271
[3]    WIELKI J.: Możliwości wykorzystania koncepcji CRM w procesie aktywnego zarządzania kompleksowymi potrzebami klientów w sektorze bankowym [w:] “Informatyka w bankowości i finansach”. Grabara J., Marecki F. (red.). Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, str. 129-142
[4]    WIELKI J.: Poczta elektroniczna jako kluczowe narzędzie komunikacyjne współczesnych organizacji: wyzwania, zagrożenia i dylematy, Zbiór prac pod red. R. Knosali, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 10 - 12 stycznia 2005, Warszawa, WNT, 2005, tom 2, str. 618-627
[5]    WIELKI J.: Socio-cultural implications of virtual organizing, The ETHICOMP Journal, 2005, Vol. 1, No. 4, [http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/journal/]
[6]    WIELKI J.: The impact of internet technologies utilization on companies  internal work environments: the social and ethical implications, Proceedings of The Eight ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies ETHICOMP 2005, Linköping, Szwecja 12-15 września 2005, Linköping, Linköping University, Sweden (CD-ROM, ISBN 91-85299-92-8)
[7]    WIELKI J.: Wyzwania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach rozwoju e-gospodarki, Materiały z Konferencji „Era społeczeństwa informacyjnego: wyzwania, szanse, zagrożenia”. J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.). Poznań 21 - 22 kwietnia 2005, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, str. 251 – 260.

2004

[1]    Wielki Janusz: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Umiejętność aktywnego zarządzania kompleksowymi potrzebami klienta jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej banku, Materiały z konferencji „Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych”. Red. A. Gospodarowicz, 2004, nr 1035, str. 148-155.
[2]    Wielki Janusz: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Analiza problemów i wyzwań związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej w działalności współczesnych organizacji, Materiały z konferencji „Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu”. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, 2004, nr 1044, str. 226-234.
[3]    Wielki Janusz: Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2004, Wpływ rozwoju gospodarki elektronicznej na ewolucję form organizacyjnych współczesnych przedsiębiorstw, Red. T. Porębska - Miąc i H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, materiały konferencyjne, 2004, str. 239-246.
[4]    Wielki Janusz: The ETHICOMP Journal, Consumers In The Marketspace - The Ethical Aspects Of Electronic Commerce, 2004, Vol.1, No. 2, [http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/journal/].
[5]    Wielki Janusz: University of Aegean, Social and Ethical Implications of the Virtualization of the Business Environment in the Music Sector, [w:] Proceedings of the Seventh International Conference on Challenges for Citizen of the Information Society ETHICOMP 2004. Syros (Grecja), volume 2, 2004, str. 916-926.
[6]    Wielki Janusz: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Wirtualizacja kanałów dystrybucji w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. R. Knosala (red.), tom 2, Warszawa 2004, str. 660-667.
[7]    Wielki Janusz: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie. Wpływ wykorzystania technologii internetowych na środowisko pracy organizacji, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Kisielnicki J., Nowak J., Grabara J. (red.). Warszawa 2004, str. 137-149.