2019

 1. TERESZKIEWICZ F.: The European Union as a normal international actor: an analysis of the EU Global Strategy [W:] International Politics; ISSN:1384-5748; E-ISSN:1740-3898; 2019
 2. TERESZKIEWICZ F.: Unia Europejska jako aktor w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego: w pułapce samopercepcji [w:] Między wiedzą a władzą. Bezpieczeństwo w erze informacji; ISBN 978-83-8138-084-3; Wyd. Księgarnia Akademicka; str. 119-138; Kraków 2019

2018

 1. TERESZKIEWICZ F.: Analiza dokumentów strategicznych Unii Europejskiej: Human Security jako paradygmat unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi [w:] Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem; Tom 40, Nr 1, Uniwersytet Wrocławski, 2018 str. 39-52 ISSN 0137-1126 Politechnika Opolska 1 14
 2. TERESZKIEWICZ F.: Globalna strategia Unii Europejskiej: w poszukiwaniu roli w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym [w:] System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku; B. Piskorska, A. M. Zaręba (RED.); Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 str. 115 - 128/ a. w. 1/całość str. 296 ISBN 978-83-8061-471-0 Politechnika Opolska
 3. TERESZKIEWICZ F.: Human Security jako paradygmat polityki bezpieczeńtw Unii Europjskiej w kryzysowych czasach [w:] Roczniki Nauk Społecznych; Tom 46, Nr 1; Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; 2018 str. 49-65 0137-4176 Politechnika Opolska 1 13
 4. TERESZKIEWICZ F.: VISEGRAD EUROSCEPTICISM: DISCURSIVE NODAL POINTS IN EUROSCEPTIC DISCOURSES SURROUNDING EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION [w:] Modelling the New Europe; Issue No. 26/2018 str. 144-168/ 0,5 a. w. ISSN 2247-0514 Politechnika Opolska
 5. TERESZKIEWICZ F.: Czy Unia ma przyszłość? Wizja współpracy europejskiej na arenie międzynarodowej w eurosceptycznym dyskursie [w:] Integracja europejska - polska perspektywa; Z. Czachór, T. Grosse, W. Paruch (RED.); Wydawnictwo Sejmowe; Warszawa 2018 str. 325 - 349/ a. w. 1,5 ISBN 978-83-7666-580-1 Politechnika Opolska
 6. TERESZKIEWICZ F.: Europeizacja polskiego prawa konstytucyjnego [w:] Dwie dekady Konstytucji RP. Doświadczenia i wyzwania; M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 93 - 104/ a. w. 1 ISBN 978-83-66033-16-0 Politechnika Opolska
 7. TERESZKIEWICZ F.: Partnerstwo Wschodnie w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej: współpraca bez partnerstwa [w:] Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk (RED.), Tom 2; Akadiemia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Gorzów Wielkopolski 2018 str. 105 - 126/ a. w. 1 ISBN 978-83-65466-40-2 Politechnika Opolska
 8. TERESZKIEWICZ F.: Stała współpraca strukturalna (PESCO) w ramach Unii Europejskiej: zależność od ścieżki czy krytyczne skrzyżowanie? [w:] Wpółczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne,M. Delong, M. Malczyńska-Biały (RED.), Tom 2; Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów 2018 str. 39-55 ISBN 978-83-7996-599-1 Politechnika Opolska
 9. TERESZKIEWICZ F.: Cyberbezpieczeństwo w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej: ochrona młodych użytkowników globalnej sieci [w:] Społeczeństwo Internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2; M. Kalczyńska, A. Rajchel (RED.); Z. 497, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 89-106 ISBN 978-83-66033-27-6 Politechnika Opolska
 10. TERESZKIEWICZ F.: Globalna strategia Unii Europejskiej: refleksja konstruktywistyczna [w:] Politeja; Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Nr 4 (55)/2018; Kraków 2018 str. 129-152 ISSN 1733-6716 Politechnika Opolska

2017

 1. TERESZKIEWICZ F., JAZŁOWIECKA D.: Europa a kryzys uchodźczy: przyczynek do dyskusji, [w:] Colloquium Opole 2016. Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji, Marek Mazurkiewicz, Annamarie Franke, Tadeusz Siwek, Magdalena Moj (red.), PIN - Instytut Śląski, Opole 2017 0,4 a. w. / s. 28-34 ISBN 978-83-7126-333-0 Politechnika Opolska 1 5
 2. TERESZKIEWICZ F.: Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego. Nowe obowiązki dla administracji publicznej w Polsce [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 63-77 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. TERESZKIEWICZ F.: Dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie na temat działań zewnętrznych Unii Europejskiej [w:] Studia Europejskie, Nr 1(81)2017, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 str. 57 - 78 ISSN 1428-149X Politechnika Opolska 1 12
 4. TERESZKIEWICZ F.: Dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie na temat unijnej polityki wsparcia rozwojowego [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski; M. Pietrasiak, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka (RED.); Wyd. Rambler Press, Warszawa 2017 str. 187-201/ a. w. 1 ISBN 978-83-62751-60-0 Politechnika Opolska 1 5
 5. TERESZKIEWICZ F.: European Union Global Strategy from the Viewpoint of Eurosceptic Members of the European Parliament: Discursive Nodal Points, [w:] International and Security Studies; 2017, nr 2 str. 79-94 ISSN 2543-9804 Politechnika Opolska 1 5
 6. TERESZKIEWICZ F.: Eurosceptycy wobec działań zewnętrznych Unii Europejskiej: możliwe implikacje dla Wspólnoty [w:] Metodologia w studiach europejskich.VI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów; M. Klimowicz (RED.); Wyd. CeDeWu; Warszawa 2017 str. 69-88/ a. w. 0,8 ISBN 978-83-8102-038-1 Politechnika Opolska 1 5
 7. TERESZKIEWICZ F.: Globalna strategia Unii Europejskiej – w poszukiwaniu roli w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym, [w:] System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Beata Piskorska, Agnieszka Zaręba (red.), Lublin 2017 TABELA; SKAN Politechnika Opolska 1 5
 8. TERESZKIEWICZ F.: Globalna strategia Unii Europejskiej: w poszukiwaniu efektywnych środków działań zewnętrznych [w:] Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; M. Tomaszyk (RED.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Poznań 2017 str. 15-28/ a. w. 1 ISBN 978-83-65817-16-7 Politechnika Opolska 1 5
 9. TERESZKIEWICZ F.: Jednolity rynek Unii Europejskiej jako impuls dla rozwoju unijnego prawa autorskiego, [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, 2017 nr 17 TABELA; SKAN ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 10. TERESZKIEWICZ F.: Parlament Europejski wobec kryzysu uchodźczego [w:] Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, J. Nadolska, P. Stawarz, K. A. Wojtaszczyk (RED.), Wyd. Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017 str. 17-33/ a. w. 1/ całość 10,5 a. w. ISBN 978-83-7545-760-5 Politechnika Opolska 1 5
 11. TERESZKIEWICZ F.: Recenzja: Bartek Pytlas [w:] Radical Right Parties in Central and Eastern Europe. Mainstream party competition and electoral fortune, (Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2016), https://www.pol-int.org/pl/node/5100?language=en#r6002. pp. 241, https://www.pol-int.org/en/reviews tabela/ksero Politechnika Opolska 1 5
 12. TERESZKIEWICZ F.: Unijna polityka współpracy rozwojowej w ocenie eurosceptycznych frakcji Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji [w:] Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, A. Skolimowska, B. Jankowski (RED.), Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016 str. 159-174/ a.w. 1 ISBN 978-83-8090-228-2 Politechnika Opolska 1 5
 13. TERESZKIEWICZ F.: Warszawska deklaracja o współpracy Unii Europejskiej i NATO: dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie [w:] Bezpieczeństwo europejskie – po szczycie NATO w Warszawie; P. Turczyński (RED.), Wyd. Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner; Kraków 2017 str. 265-279/ a. w. 1 ISBN 978-83-65705-51-8 Politechnika Opolska 1 5
 14. TERESZKIEWICZ F.: Jednolity rynek Unii Europejskiej jako impuls dla rozwoju unijnego prawa autorskiego, [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Bartoszewicz, F. Tereszkiewicz (RED.); Nr 17/2017 str. 65-82 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2016

 1. F. Tereszkiewicz, Konstruktywizm jako perspektywa badawcza w wyjaśnianiu zachowań eurosceptyków w Parlamencie Europejskim w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, 2016, nr 3(41)
 2. F. Tereszkiewicz, Parlament Europejski wobec kryzysu uchodźczego, [w:] K. A. Wojtaszczyk, P. Stawarz (red.), Uchodźcy. Kryzys przerasta Unię, Warszawa 2016, W DRUKU
 3. F. Tereszkiewicz, Partie antyunijne wobec głównych kierunków działań zewnętrznych Unii Europejskiej, [w:] M. Musiał-Karg (red.), Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Poznań 2016, s. 133–146.
 4. F. Tereszkiewicz, The EU Online Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes: a step towards an EU Digital Single Market, "Judicium. Civil Procedure in Italy and Europe", 2016, http://www.judicium.it/admin/saggi/695/FT.pdf W DRUKU
 5. F. Tereszkiewicz, Unijna polityka współpracy rozwojowej w ocenie eurosceptycznych frakcji Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji, [w:] A. Skolimowska, B. Jankowski (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Warszawa 2016 W DRUKU
 6. TERESZKIEWICZ F., HACZKOWSKA M. (RED.): Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 293, 18,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5
 7. TERESZKIEWICZ F.: Dyrektywa 2014/54/UE - nowe instrumenty egzekwowania swobody przepływu pracowników [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 9; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 73-88 ISSN 2353-8899
 8. TERESZKIEWICZ F.: Europeizacja prawa administracyjnego [w:] Europeizacja polityk publicznych w Polsce; R. Ridel (RED.); Wyd. Uniwersytet Opolski; Opole 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 79-94; 1 ark. Wyd./ całość: str. 320 ISBN 978-83-64462-25-2
 9. TERESZKIEWICZ F.: Europejska strategia bezpieczeństwa wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Unii Europejskiej [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne; P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski (RED.); Wyd. Uniwersytet Rzeszowski; Rzeszów 2016 str. 15-29, 0,9 ark. Wyd./ całość: str. 302, 17,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-7996-285-3
 10. TERESZKIEWICZ F.: Klauzule praw człowieka w umowach międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka- praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzenie europejskiej; M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 441; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 271-282, 0,8 ark. Wyd./ całość: str. 293, 18,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-43-5
 11. TERESZKIEWICZ F.: Partie antyunijne wobec konfliktu na Ukrainie: implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej [w:] Stosunki Międzynarodowe - International Relations; Tom 51, Nr 3; Wydz. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 245-266 ISSN 0209-0961
 12. TERESZKIEWICZ F.: Rewizja europejskiej strategii bezpieczeństwa - kolejna zmarnowana szansa? [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny; I. Oleksiewicz, K. Stępień (RED.); Wyd. Wydawnictwo Rambler; 2016 str. 101-114, 0,7 ark. Wyd./ całość: str. 781 ISBN 978-83-62751-48-8
 13. TERESZKIEWICZ F.: The EU Online Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes: a step towards an EU Digital Single Market [w:] Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa" W DRUKU 
 14. TERESZKIEWICZ F.: The Role of COSI in the European Union Internal Security Area: the initial Years of Activity [w:] Miscellanea Oeconomicae; Rok 20, Nr 4/2016; Kielce 2016 str. 245-264 ISSN 2081-2345
 15. TERESZKIEWICZ F.: Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego. Nowe obowiązki dla administracji publicznej w Polsce [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 63-77 ISSN 2353-8903
 16. TERESZKIEWICZ F.: Unijna polityka współpracy rozwojowej w ocenie eurosceptycznych frakcji Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji [w:] Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, A. Skolimowska, B. Jankowski (RED.), Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016 str. 159-174/ a.w. 1 ISBN 978-83-8090-228-2
 17. TERESZKIEWICZ F.: Konstruktywizm jako perspektywa badawcza w wyjaśnianiu zachowań eurosceptyków w Parlamencie Europejskim w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej [w:] Przegląd Europejski; Tom 41, Nr 3; Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; 2016 str. 10-28 ISSN 1641-2478 Politechnika Opolska 1 14

 

2015

[1] TERESZKIEWICZ F.: Ewolucja działalności zewnętrznej Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się ładu międzynarodowego - strategia dla Polski na najbliższą dekadę [w:] Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie,  J. F. Fiszer (RED.), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015str. 269-291, 4 ark. Wyd.Politechnika Opolska978-83-64091-46-9
[2] TERESZKIEWICZ F.: Europejska inicjatywa obywatelska – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji; Zamelski P. (RED.);ISBN 978-83-65235-22-0, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 39-46, Opole 2015

2014

[1] TERESZKIEWICZ F. (RED.): Przyszłość Europy. Polska perspektywa, Warszawa 2014, ss. 215, 14,6 arkusza wydawniczego, ISBN 978-83-931191-9-6
[2] TERESZKIEWICZ F., JAZŁOWIECKA D.: Ochrona młodych użytkowników sieci w prawie Unii Europejskiej – wybrane aspekty, [w:] M. Kalczyńska, A. Rajchel (RED.), Społeczeństwo internautów a kultura globalna, Opole 2014, s. 11-22, 0,8 a. w./całość 12,5 a. w., ISBN 978-83-64056-81-9
[3] TERESZKIEWICZ F., JAZŁOWIECKA D.: Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy ACTA, [w:] M. Kalczyńska, M. Majos, P. Malinowski (RED.), Społeczeństwo internautów a kultura globalna, Opole 2013, s. 31-40 (nie wykazane w wykazie za 2013 r.), 0,6 a. w./ całość 17,1 a. w., ISBN 978-83-64056-06-2

2013

 1. TERESZKIEWICZ F. (RED.): Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013 s. 296/17 ark. wyd. ISBN 978-83-935994-6-2
 2. TERESZKIEWICZ F.(AUT.): Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013 s. 499/33 ark. wyd. ISBN 987-83-62363-72-8
 3. TERESZKIEWICZ F., JAZŁOWIECKA D.: Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług – perspektywa europejska [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Agata Zagórowska (RED.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013 8 s. 0,5 arkusza ISBN 978-83-63793-08-1
 4. TERESZKIEWICZ F.: Cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej [w:] Studia i Analizy Europejskie, Nr 2(10)/2012, Bydgoszcz 2012 (nie wykazane wcześniej) 12 s. 0,75 arkusza ISSN 2081-5530
 5. TERESZKIEWICZ F.: Ewolucja polityki zagranicznej Polski po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Filip Tereszkiewicz (RED.), Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013 27 s. 1,5 ark. wyd./ całość 17 ark. wyd. ISBN 978-83-935994-6-2
 6. TERESZKIEWICZ F.: Kompetencje Prezydencji w zakresie działań zewnętrznych – perspektywa neoinstytucjonalna [w:] Prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Dorota Schreiber-Kurpiers (RED.), Metropolisart, Opole 2013 18 s. 1,25 ark. wyd./całość ISBN 978-83-63447-56-4

2011

[1] TERESZKIEWICZ F.: In Quest for grand strategy – the European Union in the face of challenges of the changing international order, „The Yearbook of International Security 2010/2011”,    Wrocław, 2011, s. 71-88,  1 arkusz wydawniczy, ISNN 1896-8848
[2]  TERESZKIEWICZ F.: Unia Europejska wobec problemów globalnych – instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim, „Przegląd Prawa i Administracji”, Tom LXXXV, Wrocław, 2011, s. 51-69, 1 arkusz wydawniczy,    ISSN 0239-6661  

2010

[1]    TERESZKIEWICZ F.: Aspekty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2009/2010, Wrocław 2010, str. 129-144. Politechnika Opolska
[2]    TERESZKIEWICZ F.: Unia Europejska a bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim [w:] P. Mickiewicz, P. Sokołowska (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, str. 32-45. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-7611-561-0, 3
2009

[1] TERESZKIEWICZ F.: Pozycja prawna Wysokiego Przedstawiciela do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem  Lizbońskim, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 2009, nr 1.

2008
[1]    TERESZKIEWICZ F.:  Prawne aspekty uznawalności kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej [w:] Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław 2008. s. 215-228.
[2]    TERESZKIEWICZ F.: Kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po reformie dokonanej Traktatem Lizbońskim. Administracja. Teoria-dydaktyka-praktyka. Rzeszów 2008. Nr 2(11). s. 184-212.
[3]    TERESZKIEWICZ F.: Między ESDI a ESDP- dylematy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w dobie przeobrażeń stosunków transatlantyckich [w:] NATO w dobie transformacji. Globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana. Redakcja naukowa Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak. Wydawnictwo Adam Marszałek . Toruń 2008. s. 201-212.
[4]    TERESZKIEWICZ F.: Primi inter pares- instytucja wzmocnionej współpracy w polityce Unii Europejskiej . Redakcja naukowa: Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak. Wydawnictwo Atla 2. Wrocław 2008. s.121-132.

2007

[1] TERESZKIEWICZ F.: F. Tereszkiewicz, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony jako instrument
polityki zagranicznej Polski, "Dyskurs", nr 6, 2007, s. 7-20.

2006

[1]    TERESZKIEWICZ F.: Kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Administracja. Teoria- Dydaktyka- Praktyka, 2006, Nr 4(5), str. 63-73.

[2] TERESZKIEWICZ F.: F. Tereszkiewicz, Europejska Wspólnota Obronna i Europejska Wspólnota
Polityczna- między suwerennością a integracją, "Ius et Administratio", nr 4, 2006, s. 161-174.

2005

[1] TERESZKIEWICZ F.: F. Tereszkiewicz, Debata nad Traktatem Konstytucyjnym dla Unii Europejskiej, "Dysurs", nr 1, 2005, s. 100-110.

2004

[1] TERESZKIEWICZ F.: Polityka wschodnia Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001. Próba wypracowania nowych stosunków, "Prace uczestników Studium Doktoranckiego. Historia", nr 7, 2004, s. 167-175.