2018

  1. ŚMIETAŃSKI R., MUSIALIK W.: Neighbour’s Language on the Websites of Local Government Administration Units Located on the Czech and Polish Borderline [w:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland - support for sustainable development; E. Ardielli (EDIT.); Ostrava, Czechy 2018 str. 184 - 190 ISBN 978-80-248-4229-5 Politechnika Opolska

2017

  1. ŚMIETAŃSKI R., MISIURSKI P.: China’s economic development and the concept of building the new silk road [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Bernat (RED.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Nr 15/2017, Opole 2017 str. 10-28 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 0 2,5
  2. ŚMIETAŃSKI R., MUSIALIK W.: Rzemiosło w województwie śląskim 1945-1950 [w:] ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO; Tom 4 (2017) a. w. 0,77 - wersja elektroniczna; hasło w encyklopedii ISBN 978-83-64210-14-3 Politechnika Opolska 0 2,5
  3. ŚMIETAŃSKI R., MUSIALIK W.: Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 268/ a. w. 16,98 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska 0 2,5
  4. ŚMIETAŃSKI R.: Cech rzemieślniczy jako organizacja wspierająca i organizująca działalność socjalną i kulturalno-oświatową. Studium przypadku Cechu Rzemiosła i Przedsiebiorczości - Związek Pracodawców w Opolu [w:] Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 101-115/ a. w. 0,8 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska 1 5
  5. ŚMIETAŃSKI R.: Wspomnienia Rzemieślników [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 302-364/ a.w. 1,35 ISBN 978-83-61915-61-4 Politechnika Opolska 1 5
  6. ŚMIETAŃSKI R.: Deficit of ethics and human values as an obstacle to the efficient management of human capital in the organization [w:] NOVÉ PRÍSTUPY V RIADENÍ ĽUDÍ; D. Kmecova, P. Czarnecki (EDIT.); Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ; Warszawa 2017 str. 82-88/ 0,75 a. w. ISBN 978-83-7520-232-8 Politechnika Opolska

2016

  1. ŚMIETAŃSKI R., MUSIALIK W.: The Condition of Cooperation on the Polish and Czech Borderland Based on the Example of Prudnik Exhibition of Folk Artists and Crafts of the Polish and Czech Borderland [w:]  Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland Conference Proceedings; A. Ardielli (EDIT.); TSB Ostrava;  2016str. 100-109/ 0,69 ark. Wyd.ISBN 978-80-248-3991-2
  2. ŚMIETAŃSKI R.: Wspomnienia Rzemieślników [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 302-364/ a.w. 1,35 ISBN 978-83-61915-61-4

2015

[1] ŚMIETAŃSKI R., KARAŚ E., CILAN T.: Employees' assessment of kaizen implementation in industrial enterprise – results of empirical research [w:] ISB-INMA TECH. Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest 2015 str. 555-562 Politechnika Opolska 2344-4118
[2] ŚMIETAŃSKI R., KARAŚ E., CILAN T.: The influence of the European Union on the range of employees' management participation in the companies from Poland [w:] Journal of Economics and Business Research, Aurel Vlaicu" University of Arad, Arad, Romania, Year XXI, No. 1, 2015 str. 191-204 Politechnika Opolska 2068 - 3537

2014

[1] ŚMIETAŃSKI R.: Działalność rolniczych związków zawodowych na tle innych związków zawodowych – wybrane zagadnienia; [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002 – 2012, Studia i Monografie z. 380, Kornelia Polek-Duraj (RED.), Politechnika Opolska, Opole 2014, 13 stron, 1 arkusz/całość 10,4 a. w., ISBN 978-83-64056-63-5/ISSN 1429-6063
[2] ŚMIETAŃSKI R.: Związki zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy; Zeszyty Naukowe z serii „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, nr 167, 9 stron,1 arkusz, ISSN 2083-8611
[3] ŚMIETAŃSKI R.: Związki zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania polityki społecznej. Wybrane zagadnienia: działalność socjalna i edukacyjna; Wrocławskie Studia Politologiczne; 15/2013 (wydanie specjalne: polityka społeczna); nie wykazane za 2013 r., 10 stron, 1 arkusz, ISSN 1643-0328

2013

  1. ŚMIETAŃSKI R.: Związki zawodowe a ich działalność edukacyjna [w:] Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Magdalena Bsoul, Felicjan Bylok (RED.), Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, Katowice 2013 17 stron 1 ark. wyd./całość 25 ark. wyd. ISBN 978-83-7164-786-4

2009

[1] ŚMIETAŃSKI R., Możliwości partycypacji pracowniczej w zarządzaniu versus wielkość przedsiębiorstwa [w:] Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w., pod red. A. Barteczka, A. Lorek, A. Rączaszka, wydawca: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, str. 409-418. Politechnika Opolska.

2007
[1]    ŚMIETAŃSKI R.: Ewolucja roli związków zawodowych w warunkach transformacji systemowej na przykładzie sprywatyzowanych przedsiębiorstw w województwie opolskim [w:] Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007. Str. 255-264.
[2]    ŚMIETAŃSKI R.: Ujednolicenie prawa pracowników do współzarządzania przedsiębiorstwem drogą do integracji europejskiej [w:] Evropska identita v podminkach Evropske Integrace. Uniwersytet Śląski w Opavie. Opava 2007. Str. 68-77.

2006

 [1]    ŚMIETAŃSKI R.: Przekształcenia własnościowe a udział pracowników w zarządzaniu wybranych opolskich przedsiębiorstw, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego, „Śląsk Opolski”, Nr 2(59)/2006, Red. nauk. Wanda Musialik, Opole 2006, str. 17-24.