2020

 1. SZEWCZYK M., ŁOBOS K., MALATEK V.: Management Practices in Area of Human Resources and Monitoring Results as Determinants of SME’s Success in Poland and the Czech Republic, w: E & M Ekonomie a Management, vol. 23, nr 2, 2020, ss. 114-125, DOI:10.15240/tul/001/2020-2-008
 2. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: An Analysis of the Dependence Between Customer’s Satisfaction and Loyalty (A Case Study of a Higher Education Service), w: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 3034-3043.ISBN: 978-0-9998551-4-1
 3. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: An Evaluation of Counter-Ecological Behaviors of Workers in Relation to Their Sex, w: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 3008-3016.ISBN: 978-0-9998551-4-1
 4. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Environmental Workplace Behaviors in Small and Medium-Sized Enterprises: The Students’s Perspective, w: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 3034-3043.ISBN: 978-0-9998551-4-1
 5. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Environmental Workplace Behaviors in Small and Medium-Sized Enterprises: The Students’s Perspective, w: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 9315-9325. ISBN: 978-0-9998551-4-1

2019

 1. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Klient nowy a zatrzymany - determinanty satysfakcji studentów [w:] Edukacja; ISSN 0239-6858; str. 145-158; Nr 1(148)/2019

2018

 1. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The relations between innovativeness, market orientation and success among industrial firms in Poland [w:] Argumenta Oeconomica; No 1(40)/2018 str. 275-298 ISSN 1233-5835 Politechnika Opolska
 2. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Application of Kano questionnaire to assess hte level of teaching staff's quality from the student's point of view [w:] Central European review of economics and management; Vol. 2, No. 2; Wrocław 2018 str. 105-118 ISSN 2543-9472 Politechnika Opolska
 3. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Kano questionnaire as a tool for evaluating qualitative characteristics of educational services: the perspective of loyal and disloyal students [w:] Organization and management; Scientific Paper No. 116; R. Wolniak (EDIT.); Gliwice 2018 str. 131-146 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska
 4. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowania kwestionariusza Kano [w:] Problemy jakości; Wyd. SIGMA-NOT; Nr 1/2018 str. 31-36 ISSN 0137-8651;
 5. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Różnice między kobietami i mężczyznami w postrzeganiu zachowań kontrproduktywnych w pracy na przykładzie policji [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Ostrołęce; Nr (2)29/2018 str. 197-211 ISSN 2391-9167 Politechnika Opolska
 6. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Entrepreneurial Orientation, Growth and Development of SMEs. Empirical Results from Poland and the Czech Republic [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 37-43 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The discrepancies of development and their sources between Ukrainian and Polish enterprises in size class [w:] SME in Poland and Ukraine: prospect for future and functioning conditions; K. Łobos, O. Yermoshkina (RED.), Wyd. Difin, 2017 str. 111-130/ a. w. 0,7/ całość: str. 302; 7 a. w. ISBN 978-83-8085-403-1 Politechnika Opolska 1 5
 2. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Dysproporcje w postrzeganiu zachowań kontrproduktywnych w kontekście zróznicowania wieku funkcjonariuszy Policji [w:] Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Volume 18, Issue 9/2017 str. 69-75/ a. w. 0,7 ISSN 1640-9280 Politechnika Opolska 1 6

2016

 1. SZEWCZYK M. ŁOBOS K.: The role of knowledge for growth and development of firms run by students in Poland [w:] Proceedings of The 5th International Virtual Conference of Informatics and Management Sciences; (ICTIC-2016), Vol. 5; Wyd. EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Slovak Republic str. 35-39; 0,5 ark. Wyd. ISSN 1339-9144
 2. SZEWCZYK M. ŁOBOS K.: To know, or not to know? The impact of education on small business growth [w:] Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference QUAERE 2016; Wyd. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika str. 132-141; 0,6 ark. Wyd. ISBN 978-80-87952-15-3
 3. SZEWCZYK M., WIDERA K., MACH Ł.: Ekonomia konsumenta [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 205-226/ 1,36 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-6
 4. SZEWCZYK M., DEJNAKA A., KULIG-MOSKWA K., ŁOBOS K.: Students’ perception of attributes of independent colleges of business profile in the market of higher education in Poland [w:] Management; Wyd. DE GRUYTER; Vol. 20, No. 2/2016 str. 340-359 ISSN 1429-9321
 5. SZEWCZYK M., KULIG-MOSKWA K., ŁOBOS K., NOGIEĆ J. : Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa; Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"; Nr 5(796); 2016 str. 15-28 ISSN 0860-6846
 6. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Analiza zależności pomiędzy pozycją w rankingu „Diamenty Forbesa” a wzrostem wartości przedsiębiorstwa [w:] Соціально-економічний розвиток: поль інформації ta нових технологій монографія; 2016 str. 152-161/ 0,54 ark. Wyd. ISBN 978-617-7291-44-1
 7. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw województwa opolskiego w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka [w:] Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami; M. Duczmal, T. Pokusa (RED.); Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Opole 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 109- 123, 1 ark. Wyd./ całość: str. 507, 34,23 ark. Wyd. ISBN 978-83-62683-84-0
 8. SZEWCZYK M., WIDERA K.: IV. Ekonomia przedsiębiorstwa.IV.2 Wybrane modele i zależności [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 163-168/ 0,39 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-6
 9. SZEWCZYK M.: Gazele biznesu jako przykłady dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 127-135/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
 10. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Dysproporcje w postrzeganiu zachowań kontrproduktywnych w kontekście zróznicowania wieku funkcjonariuszy Policji [w:] Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Volume 18, Issue 9 str. 69-75/ a. w. 0,7 ISSN 1640-9280 Politechnika Opolska
 11. SZEWCZYK M., SZELIGA-DUCHNOWSKA A.: Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowania kwestionariusza Kano [w:] Problemy jakości; Wyd. SIGMA-NOT; Nr 1/2018 str. 31-36 ISSN 0137-8651; e-ISSN 2449-9862 Politechnika Opolska

2015

[1] SZEWCZYK M., ADAMSKA M., CIESIELSKA M.: Podstawy statystyczne badań marketingowych. Skrypt 302; Wyd. II - poszerzone; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2015 str. 239; 15,5 ark. wyd. (całość) Politechnika Opolska 978-83-65235-07-7
[2] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: A model of growth and development of a student-run firm: a case study of micro and small enterprises in South-Western part of Poland [w:] Journal of Economy, Business and Financing, Vol. 3, Issue 1/2015 str. 15-20/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 1339-3723
[3] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Empowerment or Disempowerment of Middle and Lower Level Managers as Efficient Model of Managing in a Manufacturing Company in Poland [w:] The Asian Conference on the Social Sciences 2015, Official Conference Proceedings str. 159-173/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 2186-2303
[4] SZEWCZYK M.: Innovations and Export of High Tech Products– Selected Aspects of Enterprise Studies [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 130-138/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785 2
[5] SZEWCZYK M.: Research into the Regional Potential of Innovations on the Example of the Opolskie Voivodeship [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 102-109/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2
[6] SZEWCZYK M.: Wyzwania i ograniczenia metod badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych) - ewaluacje i obserwacje społeczno-gospodarcze [w:] Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych- doświadczenia przeszłosci wyzwaniem dla przyszłości, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2015 str. 89-96/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-60455-95-1

2014

[1] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Ryzyko operacyjne i finansowe przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwach opolskim i dolnośląskim, [w:] Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego, Red. M. Noga Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2(40), 2014, s. 183-194 , (12 stron, 0,6 arkusza), ISSN 1643-7772
[2] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The Level and Determinants of Organizational and Marketing Innovativeness in Industrial Enterprises Functioning in the Polish Market on the Basis of Data for the Years 2010-2012, Littera Scripta, Nr 2, 2014, s. 21-33. (13 stron, 0,6 arkusza wydawniczego), ISSN 1805-9112
[3] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Wykorzystanie dendrytu analizy ROE do określenia czynników kształtujących zyskowność przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przeróbką granitu w okolicy Strzegomia (Dolny Śląsk) - studium przypadku, [w:] Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego, Red. M. Noga Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2(40), 2014, s. 195-212, (8 stron, 0,5arkusza), ISSN 1643-7772
[4] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Comparative advantage of Polish and Chinese champignon mushroom production in the global market, [w:] M. Bernat (EDIT.) Chinese Economy as a Challenge to Polish Enterprises, Politechnika Opolska, Opole 2014, s. 147-155, 155 stron, 8 arkuszy wydawniczych (9 stron, 0,5 arkusza), ISBN 978-83-64056-75-8
[5] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(30), 2013, s. 149-159. (nie uwzglednione w wykazie za 2013 r.), (11 stron, 0,5 arkusza), p ISSN 1899-5241, e ISSN 1899-5772
[6] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Factors influencing the development and growth of micro and small firms run by students of managerial and economic majors in Poland, Journal of Business Management, No. 8, 2014, s. 155-164. (10 stron, 0,5 arkusza wydawniczego), ISSN 1691-5348
[7] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Koncentracja produkcji cukru w Polsce w latach 2001-2012, Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Zeszyt nr 38, Katowice 2014 , s. 444-445, ISBN 978-83-88657-55-9
[8] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The determinants of growth and development of student-run businesses: a case study of micro and small enterprises in South-Western part of Poland, EIIC 2014, Slovak Republic, s. 187-191, (5 stron, 0,5 arkusza wydawniczego), ISSN: 1338-7871
[9] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The Sugar Market in Poland: the Economic Results of Sugar Producers in the Years 2006-2012, GV-Conf 2014, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, s. 143-148, (6 stron, 0,5 arkusza wydawniczego), ISSN 1339-277
[10] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku, Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Zeszyt nr 37, Katowice 2014, s. 235-237, ISBN 978-83-88657-55-9
[11] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Wybrane aspekty efektywności i polityki personalnej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej – studium porównawcze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyzwania biznesowe XXI wieku, S. Forlicz (RED.), Nr 5(43), 2014, s. 113-130, (17 stron, 0,8 arkusza), ISSN 1643-7772
[12] SZEWCZYK M., WIDERA K., TŁUCZAK A.: Wybrane aspekty specjalizacji województwa opolskiego w kontekście wskazania smart specialization (na przykładzie rolnictwa), [w:] K. Polek-Duraj (RED.), Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, Studia i monografie, Politechnika Opolska, Z. 380, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 107-131, (0,8 arkusza wydawniczego), ISBN 978-83-64056-63-5
[13] SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.: Acquisition of European Union Funds for Knowledge Transfer by Enterprises from Opolskie Voivodship, Barometr regionalny. Analizy i prognozy, Tom 12, Nr 2, 2014, s. 81-87, (7 stron, 0,5 arkusza), ISSN 1644-9398
[14] SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.: Opolskie Voivodship “Gazelle” Innovation Potential, Barometr regionalny. Analizy i prognozy, Tom 12, Nr 3, 2014, s. 35-41, (7 stron, 0,5 arkusza), ISSN 1644-9398
[15] SZEWCZYK M.: Analiza rentowności sprzedaży podmiotów sektora średniowysokiej techniki w województwie opolskim w latach 2005-2010, [w:] Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego, Red. M. Noga, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2(40), 2014, s. 277-288, (12 stron, 0,6 arkusza), ISSN 1643-7772
[16] SZEWCZYK M.: High-Growth Enterprises in Poland: A Regional Comparison with Special Emphasis on Opolskie Voivodship, GV-Conf 2014, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, s. 179-184, (6 stron, 0,5 arkusza wydawniczego), ISSN 1339-2778
[17] SZEWCZYK M.: Innowacja w przedsiębiorstwie - rozpoznanie potencjału innowacyjnego Loyal Group Sp. z o.o., [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, M. Szewczuk-Stępień, Ł. Dymek (RED.), Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2014, s. 159-168. 213 stron, 10 arkuszy wydawniczych (10 stron, 0,5 arkusza), ISBN 978-83-63023-05-8
[18] SZEWCZYK M.: Innowacyjność w rolnictwie - studium przypadku - spółka Karol Kania i Synowie, Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Zeszyt nr 36, Katowice 2014, s. 70-72, ISBN 978-83-88657-55-9

2013

 1. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Determinants of Profitability of Manufacturers of Mushroom Compost in Poland [w:] ARSA 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013, 160-165 514 stron 50 ark. wyd. (0,7 ark. wyd. ISSN 1338-9831
 2. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Działalność operacyjna i efektywność ekonomiczna polskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców skalnych (2008-2009), Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Nr 11 (11), Toruń 2012, (nie uwzględniono w wykazie za 2012 r.) s. 181-196 ISSN 1643-8175
 3. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Kreowanie wartości przez spółki z listy "Diamenty Forbesa" [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, red. A. Czech i A. Szplit, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 137-153. 835 stron 46,59 ark. wyd. (1 ark. wyd.) ISBN 978-83-7875-095-6
 4. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Ocena efektywności największych producentów podłoża pod uprawę pieczarek w Polsce z wykorzystaniem modelu Du Ponta [w:] Nowoczesne koncepcje działalności gospodarczej, red. P. Filip i M. Grzebyk, Nauka dla gospodarki, Nr 1, 2012, s. 515-530. (nie uwzględniono w wykazie za 2012 r.) 566 stron 30 ark. wyd. (1 ark. wyd.) ISBN 978-83-7667-129-1
 5. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod uprawę pieczarek, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 1 (27) 2013 s. 143-152 pISSN 1899-5241, eISSN 1899-5772
 6. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Relacja pomiędzy rentownością operacyjną a miarami ryzyka operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwach wydobywających surowce skalne w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2(34), 2013 s. 255-266 ISSN 1643-7772
 7. SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Wpływ zarządzania kapitałem pracującym na rentowność aktywów przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w Polsce, Nauki o finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Nr 3(12), 2012, (nie uwzględniono w wykazie za 2012 r.) s. 58-69 ISSN 2080-5993
 8. SZEWCZYK M., PARVI R.: Construction in Opolskie Voivodship Structure: Economic Significance, Czechstav 2013, Building Industry And Science, Vol. IV, Magnanimitas, Hradec Králové 2013, s. 27-33 156 stron 6 arkuszy wyd. (0,3 arkusza wyd.) ISBN 978-80-905243-8-5
 9. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Wykorzystanie doświadczeń badań foresight dla projekcji rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 3(35), 2013 s. 61-70 ISSN 1643-7772
 10. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Analiza zróżnicowania przestrzennego wpływów i wydatków związanych z turystyką zagraniczną w krajach Unii Europejskiej [w:] Turystyka, Sport i Zdrowie, 2013, nr 4 Wersja internetowa czasopisma Ark. wyd. (0,5 ark. wyd.) ISSN 2084-1256
 11. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa – wybrane modele [w:] Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, red. T. Pokusa i M. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2012, s. 178-193 (nie uwzględniono w wykazie za 2012 r.) 287 stron 23,75 ark. wyd. (1 ark. wyd.) ISBN 978-83-62683-31-4, 978-83-7511-158-3
 12. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Regional Disparities of Average Gross Nominal Wages and Salaries in the European Union, MMK 2013, Hradec Kralove 2013, s. 990-994. 4384 stron, 200 arkuszy wyd. (0,3 arkusza wyd.) ISBN 978-80-87952-00-9
 13. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Spatial Autocorrelation of Indices of Agricultural Output in EU, QUAERE 2013, Vol. III, Hradec Kralove 2013, s. 846-851 2948 stron, 140 arkuszy wyd. (0,3 arkusza wyd.) ISBN 978-80-905243-7-8
 14. SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Twórcza destrukcja – powstawanie i likwidacja podmiotów [w:] Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, red. T. Pokusa i W. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2012, s. 223-240 (nie uwzględniono w wykazie za 2012 r.) 366 stron 28,34 ark. wyd. (1 ark. wyd.) ISBN 978-83-62683-33-8, 978-83-7511-163-7
 15. SZEWCZYK M., WIDERA K., PARVI R.: The Relationship between Unemployment and Entrepreneurship: A Case of Opolskie Voivodship [w:] ARSA 2013, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013, 156-159 514 stron 50 ark. wyd. (0,5 ark. wyd.). ISSN 1338-9831
 16. SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.: Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje, Nauki o finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Nr 1(14), 2013 s. 115-127 ISSN 2080-5993
 17. SZEWCZYK M.: Changes in Polish sugar industry – implications for Opolskie Voivodship, Management Trends in Theory and Practice, University of Žilina 2013, s. 262-265 268 stron 20 arkuszy wydawniczych (0,3 arkusza wyd.) ISBN 978-80-554-0736-4

2012

[1] SZEWCZYK M, ŁOBOS K.: Overview of the Polish and Ukrainian Enterprises from the Perspective of 100 Largest Companies in 2009, [w:] Common Europe, Ukraine and Poland – New Socio-Economic Challenges, Wydawnictwo WSB, str. 247-254,, Poznań-Wrocław 2012  - ISBN 310-7-978-83-7205
[2] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.:  Ocena porównawcza efektywności  ekonomicznej przediębiorstw zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych w województwie opolskim, [w:] B. Filipiak (RED.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach,  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 38/2011,  str. 207-2015, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Poznań 2011       ISSN 1426-9724
[3] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.:  Wartość jako uniwersalna miara sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,  [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr  216, Seria: Nauki o Zarządzaniu, Nr 8/2011, str. 379-388, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Wrocław 2011 - ISSN 2080-6000
[4] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Czynniki determinujące wyniki z działalności operacyjnej przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwie opolskim i dolnośląskim,  [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 2 (28), str. 57-63, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[5] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Obrazy przedsiębiorstw czeskich i polskich przez pryzmat stu największych spółek roku 2009, [w:] Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, pomiar, narzędzia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 27/20011, str. 343-355, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.) Poznań 2011 - ISSN 1643-7772
[6] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku,  [w:] Journal of Agribusiness and Rural Development,  Zeszyt  3 (25) 2012, str. 147-157, Poznań 2012 - ISSN 1899-5241
[7] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku,  [w:] S. Forlicz (RED.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, CeDeWu.pl, str.  213-226, Warszawa 2012 - ISBN 978-83-7556-492-1
[8] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Rozpoznanie czynników determinujących przeżycie firm z grupy small businessu Polski Południowo-Zachodniej, [w:] A. Zagórowska (RED.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 203-223, Opole 2012    ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-70-6
[9] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Survival analysis: A case study of micro and small enterprises in Dolnośląskie and Opolskie Voivodship (Poland), [w:] Central European Review of Economic Issues Ekonomická Revue, Vol. 15, Nr 4/2012, str. 207-216, Ostrava 2012 - ISSN 1212-3951, ISBN ISSN 1212-3951
[10]SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The 100 largest companies in the Czech Republic and Poland in the year 2010: a comparative study of economic performance, [w:] Central European Review of Economic Issues Ekonomická Revue, Vol. 15, Nr 2, 2012, str. 81-93 - ISSN 1212-3951
[11] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: The Financial Performance of Mushroom Compost Manufacturers in Poland, [w:] „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2012, Tom XIV, Zeszyt 6, str. 164-168, Warszawa-Poznań-Białystok 2012 - ISSN 1508-3535
[12] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej podmiotów z branży chemicznej w województwie opolskim w świetle wyników badań pilotażowych,  [w:] K.  Malik, Ł. Dymek (RED.), KNOW HOW – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 53-71, Opole 2012 - ISBN: 978-83-63023-01-0
[13] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Wykorzystanie modelu Du Ponta do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studium przypadku – Karol Kania i Synowie Sp. Z. o. o, [w:] Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, pomiar, narzędzia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 27/20011, str. 403-410, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.)  Poznań 2011 - ISSN 1643-7772
[14] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010, [w:] Ad Alta, Journal of Interdisciplinary Research, Issue 1,  vol. III 2012, str. 53-56 - ISSN 1804-7890
[15] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Identyfikacja perspektyw rozwoju klastrów w województwie opolskim – wyniki badań, [w:] B. Filipiak (RED.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach,  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 38/2011,  str. 207-2015 , (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Poznań 2011 - ISSN 1426-9724
[16] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Klaster chemiczny w województwie opolskim – studium przypadku, [w:] Zarządzanie i Finanse, Vol. 10, Nr 1, Część 2, 2012, str. 123-134. Poprzedni tytuł (bo jako Zarządzanie i Finanse jest dopiero od 2012 r.) Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ISSN 1732-1565, Gdańsk 2012 - ISSN 2084-5189
[17] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Perspektywy rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, [w:] Zarządzanie i Finanse, Vol. 10, Nr 1, Część 2, 2012, str. 135-142. Poprzedni tytuł (bo jako Zarządzanie i Finanse jest dopiero od 2012 r.)  Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ISSN 1732-1565, Gdańsk 2012 - ISSN 1732-1565
[18] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Realizacja wybranych działań RPO WO mających wpływ na poprawę i modernizację infrastruktury w województwie opolskim, [w:] H. Branburg (RED.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 74-91, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-778-2.
[19] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwach śląskim i opolskim – analiza porównawcza, [w:] H. Brandenburg (RED.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 259-278, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-778-2
[20] SZEWCZYK M., WIDERA K.: Innowacyjność przedsiębiorstw warunkiem rozwoju, [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa,  2011, Nr 12 (743),  str. 41-48, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Warszawa 2011  - ISNN 0860-6846
[21] SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu, w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 2 (28), str. 65-71, Zamość 2012     ISSN 1644-9398
[22] SZEWCZYK M.: Dodatki do żywności i paszowe – Brenntag Polska – studium przypadku, [w:] Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 34-35, str. 144-145, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Katowice 2011 - ISBN 978-83-88657-54-2
[23] SZEWCZYK M.: Firm Demography: Manufacturing in Opolskie Voivodship, 2009-2011, [w:] Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference  QUAERE 2012, vol. II, str. 404-413 - ISBN 978-80-905243-0-9
[24] SZEWCZYK M.: Industry-Level Determinants of Survival: Manufacturing in Opolskie Voivodship, 2009-2011, [w:] Proceedings in International Interdisciplinary Conference  EIIC 2012,  str. 285-289, Zilina 2012     ISBN 978-80-554-0551-3, ISSN 1338-7871
[25] SZEWCZYK M.: Measuring the effects of economic diversity on regional stability: the case of Opolskie voivodeship, [w:] Towards Structuring Regional Economy: Policy & Practice, Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, ss. 29-54, Opole 2012 - 978-83-62736-94-2
[26] SZEWCZYK M.: Measuring the Relationship Between Divisions of Medium-high-tech Sector in Opolskie Voivodship, [w:]  ARSA 2012, The 1 st Virtual International Conference, str. 412-415      ISBN 978-80-554-0606-6 - ISSN 1338-9831
[27] SZEWCZYK M.: Opole Voivodship: Prospects for Low-Technology Manufacturing Industry, The International Conference, Hradec Economic Days 2012, Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, January 31th and February 1st , 2012, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part II, Hradec Králové2012, str. 198-202,  - ISBN 978-80-7435-172-3K.
[28] SZEWCZYK M.: Przemysł spożywczy na Opolszczyźnie – kierunki zmian (wybrane aspekty), [w:] Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 34-35, s. 96-99, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), Katowice 2011 - ISBN 978-83-88657-54-2
[29] SZEWCZYK M.: Will High-Tech Sector Replace Low-Tech Sector in Opolskie Voivodship?, [w:] Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Vol. III., str. 1167-1174, Hradec Králové 2012  - ISBN 978-80-905243-3-0

2011

[1] SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.: Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy Nr 4(26), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2011, s. 75-84, ISSN 1644-9398
[2] SZEWCZYK M.: Analiza koncentracji obrotów według grup ładunkowych w głównych polskich portach morskich w latach 2005-2009, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej,  Nr 282, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 18/ 2011, s. 269-276.
[3] SZEWCZYK M.: Specialization: the changing structure of the sown area in Poland in 2000-2009 period (by voivodships) [w:] The International Conference Hradec Economic Days 2011, Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings Part II. Univerzita Hradec Králové Faculta informatiky a managementu, Hradec Králové 2011, str. 270-274.    ISBN 978-80-7435-101-3
[4] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: Obraz przedsiębiorstw polskich i ukraińskich przez pryzmat stu największych spółek w 2009 roku [w:] United Europe: new challanges. Monograph, Ministry of Education and Sciences, Youth and Sports of Ukraine, State Higher Educational Establishment „National Mining University“, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dnipropetrovs’k 2011, s. 175-179. ISBN 978-966-350-289-2
[5] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Wprowadzenie [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 13-15.    ISBN 978-83-62683-09-3
[6] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Wnioski i rekomendacje, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 174-177. ISBN 978-83-62683-09-3
[7] SZEWCZYK M.: High-, medium-high -, medium-low - and low-technology manufacturing industries: Opole Voivodship 2008-2010, Conference Proceedings: International Masaryk Conference for PhD Students and Young Researchers 2011. MMK 2011, Hradec Kralowe: Magnimitas. Vol. II. Hradec Králové, 12-16 prosinces 2011, s.1791-1799. ISBN 978-80-904877-7-2
[8] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.:    Cluster Initiatives Projection for Opole Voivodship [in:] Conference Proceedings: International Masaryk Conference for PhD Students and Young Researchers 2011. MMK 2011, Hradec Kralowe: Magnimitas. Vol. II., Hradec Králové, 12-16 prosinces 2011, s. 1785-1789.    ISBN 978-80-904877-7-2
[9] SZEWCZYK M. (80%), WIDERA K. (20%): Wybrane elementy analizy procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadku – powiat Kędzierzyn-Koźle, Seria: Studia i Monografie, z. 282, Politechnika Opolska, Opole 2011. str. 137, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-17-1
[10] SZEWCZYK M., CIESIELSKA M.: Podstawy statystyczne badań marketingowych. Skrypt dla studentów, Skrypt nr 290, Politechnika Opolska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej    , Opole 2011, str. 218, ISSN 1427-9932, ISBN 978-83-62736-15-7
[11] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, str. 220 ISBN 978-83-62683-09-3, 978-83-62105-77-9
[12] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Prospects for Chemical Industry [in:] Innovative Potential in the Dynamic Knowledge Base Economy, Adam P. Balcerzak (EDIT.), The Knowledge & Iinnovation Institute, Publisher: The Knowledge & Innovation Institute, Warszawa 2011, s. 173-196. ISBN 13:978-83-60653-24-1
[13] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Multinational Corporations: A Case Study of Brenntag [in:] Macro and Microeconomic problems in theory and practice, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak (EDIT.), University of Szczecin Microeconomics Department,  Szczecin 2011, s. 177-189. ISBN 978-83-751833-7-5
[14] SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.: Prospects of food products manufacture sector in Opolskie region [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s.135-156. ISBN 978-83-62736-49-2
[15] SZEWCZYK M., ZYGMUNT A.:  Opolskie Voivodship: perspectives of the mining and quarrying sector [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 199-218. ISBN 978-83-62736-49-2
[16] SZEWCZYK M., ŁOBOS K.: A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises from Opolskie and Dolnosląskie Voivodships [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 109-134. ISBN 978-83-62736-49-2
[17] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Organizacja badania „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, W. Duczmal, W. Potwora (RED.), Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.16-27. ISBN 978-83-62683-09-3
[18] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Metoda delficka, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.28-42. ISBN 978-83-62683-09-3
[19] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastrowych w Polsce, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.43-61. ISBN 978-83-62683-09-3
[20] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastrowych na świecie, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.62-81. ISBN 978-83-62683-09-3
[21] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Analiza koncentracji, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.82-104. ISBN 978-83-62683-09-3
[22] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011,s.105-119. ISBN 978-83-62683-09-3
[23] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Analiza wyników I rundy badania delfickiego, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s.120-138. ISBN 978-83-62683-09-3
[24] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A., RUSZCZAK B.: Analiza wyników II rundy badania delfickiego, [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, 139-173. ISBN 978-83-62683-09-3
[25] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.:    Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim do 2025 r. – wyniki badań [w:] Miscellanea Oeconomicae, Jarosław Prońko (RED.), Rok 15 Nr 2/2011, Seria: Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011, str. 205-2014. ISSN 2081-2345
[26] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce, Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński (RED.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń 2010, (wyszło 2011, nie uwzględnione w wykazie za 2010 r.), str. 99-119.    ISBN 978-83-62049-06-6
[27] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Stopień koncentracji rynku telekomunikacyjnego w Polsce [w:] Współczesne modele biznesu – diagnoza i perspektywy, Paweł Antonowicz (RED.), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 2011, s. 197-208. ISBN 978-83-7531-150-1
[28] SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Rozpoznanie potencjalnych kierunków rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim - analiza koncentracji pracujących [w:] Współczesne modele biznesu – diagnoza i perspektywy, Paweł Antonowicz (RED.), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 147-156. ISBN 978-83-7531-150-1

2010

[1]    SZEWCZYK M. Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach – studium przypadku – Brenntag, [w:] Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach, pod red. M. H. Bernat, Politechnika Opolska, Opole 2010, s. 59-80. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60691-90-8, 3
[2]    SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Bioethanol production opportunities and threats for agriculture in opolskie province, (w:) Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XII, No, Warsaw – Poznań – Szczecin 2010, s.168-172. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Politechnika Opolska, 6
[3]    SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Klimat dla rozwoju przedsiębiorstw w Kędzierzynie-Koźlu – próba oceny [w:] Miscellanea Oeconomicae, Rozwój regionów, pod red. J. Prońko, Rok 14, Nr specjalny/2010, Kielce 2010, s. 204-213. Miscellanea Oeconomicae, Politechnika Opolska
[4]    SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Methods of forecasting the prices on the crops market – Winter’s model, [w:] Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XII, No, Warsaw – Poznań – Szczecin 2010, s. 188-192. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Politechnika Opolska, 6
[5]    SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Ocena wykorzystania środków unijnych na realizację działań związanych z rozwojem agroturystyki oraz turystyki wiejskiej w województwie opolskim [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne problemy usług nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 761-769. Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne problemy usług nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Opolska, 9
[6]    SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Wykorzystanie modelu Wintersa do prognozowania jakości powietrza powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Woda – Środowisko - Obszary wiejskie, t.1, z. 3 (31)/2010, s. 283-296. Woda – Środowisko - Obszary wiejskie, Politechnika Opolska, 6
[7]    SZEWCZYK M.: Analiza lokalizacji jako element analiz gospodarki województwa opolskiego [w:] Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu województwa opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych, pod red. A. Wiśniewskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2010, s. 66-81
[8]    SZEWCZYK M.: Zmiany w przemyśle cukrowniczym na Opolszczyźnie, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, pod red. S. Sokołowskiej i A. Bisagi, Uniwersytet Opolski 2010, str. 175-196.  Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-7395-390-1, 3
2009

[1] SZEWCZYK M.,  Metody, techniki i narzędzia stosowane w ewaluacji - teoria i praktyka, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referat Ewaluacji, Opole 2009, str. 85-98   

[2] SZCZYGIELSKI  K., SOŁDRA-GWIŻDŻ T., MALIK K., SZEWCZYK .M., WIDERA K..: Narzędzie badań społecznych nad czynnikami rozwoju przedsiębiorstw jutra [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Wyd. Pro Media Sp z o.o, Opole 2009, str. 255-294.

2008
[1]    SZEWCZYK M., WIDERA K.: Zmiany jakości powietrza w województwie opolskim i śląskim w latach 2000-2006 [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 378-388.
[2]    SZEWCZYK M.: Analiza porównawcza rozwoju produkcji roślinnej w latach 1998-2005 - ranking województw" [w:] Prace Komisji Naukowych  PAN O/Katowice. Zeszyt nr 32. PAN O/Katowice. Katowice 2008. Str. 188-190.
[3]    SZEWCZYK M.: Analiza zmian struktury produkcji upraw ogrodniczych na Opolszczyźnie w latach 2000-2006 [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 287-295.
[4]    SZEWCZYK M.: Zmiany stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2000-2006  [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. Pod red. S. Sokołowskiej i A. Bisagi. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008. Str.  41-48.

2007

 [1]    SZEWCZYK M., WIDERA K.: Statystyka – materiały do wykładów i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2007. Skrypt Nr 280. Str. 147. (udział autorów: M. Szewczyk – 70%, K. Widera – 30%).
[2]    SZEWCZYK M.: Rolnictwo województwa opolskiego na tle kraju (lata 2000-2004). Prace Komisji Naukowych Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach. Katowice 2007. Zeszyt nr 31. Str. 153-155.
[3]    SZEWCZYK M., WIDERA K.: Jakość środowiska w regionie opolskim w ujęciu przestrzenno-czasowym [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 42-49.
[4]    SZEWCZYK M., WIDERA K.: Zmiany stanu środowiska w województwie opolskim w latach 1998-2005 [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 297-304.

2006

[1]    SZEWCZYK M., WIDERA K.: Fait accompli – czyli jak zmierzono to, co prawie niemierzalne, Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny, Wyniki badań monitoringowych, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Cz. I, Opole 2006, str. 91-98.
[2]    SZEWCZYK M.: Eokonometryczne modele planów rozwojowych gospodarstw indywidualnych na Opolszczyźnie [w:] Modelowanie procesów ekonomicznych, Wybrane zagadnienia, Red. naukowa Krystyna Hanusik, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005 (wydano 2006), Str. 211-226.
[3]    SZEWCZYK M.: Intensywność organizacji produkcji rolnej w województwie opolskim, Prace Komisji Naukowych,  Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 30, Katowice 2006, str. 128-131.
[4]    SZEWCZYK M.: Metody matematyczne w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Seria: Studia i Monografie. Z. 172. Opole 2006. Str. 68.
[5]    SZEWCZYK M.: Prognoza skupu mleka w Polsce i w województwie opolskim [w:] Wieś i rolnictwo w procesie przemian, Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, Pod red. naukową Stanisławy Sokołowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, Str. 109-118.
[6]    SZEWCZYK M., BERNAT M.: Spółki z kapitałem zagranicznym w środowiskach lokalnych Śląska Opolskiego, Nauki społeczne, Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 313/2006, Z. 49, Opole 2006, str. 131-145.

2005

[1]    SZEWCZYK M.: Przemiany struktury własnościowej i obszarowej gospodarstw rolnych w województwie opolskim w latach 1990-2002 [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Red. J. Kaja, K. Piech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2005, s. 231-240
[2]    SZEWCZYK M.: Zmienność struktury zasiewów na Opolszczyźnie w latach 1999-2003 na tle tendencji długookresowych, [w:] Prace Komisji Naukowych PAN oddział w Katowicach, Zeszyt nr 29, Katowice 2005. Str. 166-168
[3]    SZEWCZYK M., HEBDA G.: Pora lęgowa, wielkość zniesień i efektywność rozrodu dzięcioła dużego Dendrocopos major w Polsce – analiza kart gniazdowych, [w:] Notatki Ornitologiczne 2005, Nr 46, s. 133-141.

2004

[1]    Szewczyk Mirosława: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Agrobiznes, Zmiany struktury produkcji rolnej na Opolszczyźnie w latach 1990-2002. Nr 1015. Wrocław 2004, str. 294-303.
[2]    Szewczyk Mirosława: Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Opolu, Przemiany strukturalne w rolnictwie Śląska Opolskiego w latach 1990-2002, [w:] Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracji z Unią Europejską, pod red. Naukową Zbigniewa Mikołajewicza. Opole 2004. Str. 213-229.
[3]    Szewczyk Mirosława, Klucznik Agnieszka: Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Przygotowanie zawodowe jako jeden z celów szkolnictwa wyższego, Zbiór referatów pod red. naukową Stanisława Pajączkowskiego i Haliny Węgrzyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2004, s. 258-261.