2020

 1. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., JURCZYK-BUNKOWSKA M.: The concept of a civic technology tool for empowering social innovations [W:] Journal of Economics and Management; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; ISSN 1732-1948; str. 149-167; Nr 39 (1) 2020
 2. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., MALIK K., MACH Ł., BĘBENEK P.: Specialization Integrated Strategy of Innovations: Effective Model for Emerging Regional Economy Development? [W:] European Research Studies Journal, vol. 23, nr 2, 2020, ss. 78-97, DOI:10.35808/ersj/1581
 3. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M.: Practical Application of Selected Methods of Intellectual Capital Valuation: A Research Study [w:] European Research Studies Journal; vol. 23, nr 2; ss. 714-727, DOI:10.35808/ersj/1617

2019

 1. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., KLEMENS B.: Essence and role of co-operation in regional development. RIS3 study [w:] Quality-Access to Success, 20 (SI), Rumunia, Petrosani 2019; str. 463-468; ISSN 1582-256

2018

 1. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M.: Cooperation between science and business in the Opolskie voivodship - based on results of regional research [w:] Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica; Volume I. Economic Theory and Practice 2017; Banska Bystrica 2018 str. 1-11/ a. w. 0,5 ISBN 978-80-557-1277-2 Politechnika Opolska
 2. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., KLEMENS B.: Essence and role of co-operation in regional development. RIS3 case study [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str.927-932/0,5 a. w.  ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska
 3. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., KLEMENS B.: Zarządzanie kompetencjami w zespole projektowym - przegląd naukowy i doświadczenia własne [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie; Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach; Nr 124/2018 str. 43-57 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska
 4. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., MACH Ł.: Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka” [w:] Studia i Prace WNEiZ US; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 53/1/2018 str. 93-105 ISSN 2450-7733; 2080-4881 2300-4096 9 Politechnika Opolska

2017

 1. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M., KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ A.: [w:] Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos, Liučvaitienė A. (EDIT.), Wyd. Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2017 str. 138-145/ a.w. 0,5/całość str. 218, a.w. 10,5 ISSN 2538-6700 Politechnika Opolska 0 0
 2. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., KLEMENS B., ADAMSKA M.: Kapitał ludzki - zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji - oczekiwania interesariuszy projektu [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 13-27 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 0 0
 3. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., KLEMENS B., ADAMSKA M.: Strategie oddziaływania na interesariuszy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (RED.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2017 str. 340-353 ISBN 978-83-7875-365-0 Politechnika Opolska 0 0
 4. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: R&d activity in Poland as compared to the European union [w:] Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos, Liučvaitienė A. (EDIT.), Wyd. Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2017" str. 119-126/ a.w. 0,5/całość str. 218, a.w. 10,5 ISSN 2538-6700 Politechnika Opolska 1 0
 5. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., WALEWSKA A.: Budowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych poprzez działania B+R+I. Aspekty praktyczne [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 119-124 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 6. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 16/2017 str. 140/ ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 0

2016

 1. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł., ADAMSKA M.: Partnerski model budowy strategii w praktyce programowania lokalnego - "Nic o nas bez nas" [w:] Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu. (RED.) H. Brandenburg, P. Sekuła; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 25-37; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0
 2. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł., ADAMSKA M.: Uwarunkowania sukcesu projektu w obszarze transferu wiedzy - studia przypadku [w:] Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu. (RED.) H. Brandenburg, P. Sekuła; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Katowice 2016 str. 11-24; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 353; 18 ark. Wyd. ISBN 978-83-7875-295-0
 3. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., WIKTORSKI T.: Innovative activity in SME SECTOR - the condition and challenges. [w:] Managment of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges. Case study based on furniture industry; Seria: Studia i Monografie; Z. 440; J. Foltys, L. Hawrysz, J. Maj, L. Lesakova, E. Lubos (EDIT.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 119-130; 0,5 ark. Wyd./ całość 9,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-41-1
 4. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 99-105 ISSN 1644-9398
 5. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Wymiar wdrażania zmian implikowanych współpracą międzysektorową – aktywność innowacyjna sektora MSP [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 91-102/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3

2015

[1] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.(RED.): Innowacyjne opolskie – efekty współpracy nauki i gospodarki, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2015 str. 180/ 9 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-64748-01-1
[2] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): TRANS-fair. Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2015 str. 180/ 9 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-63023-06-5
[3] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Cooperation Potential of the Academic Community - Role of Student Research Teams [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 92-101/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2
[4] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Uwarunkowania współpracy gospodarczej- możliwości adaptacji wybranych modeli [w:] Projekty lokalne i regionalne – rola kompetencji, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 str. 102-110/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7875-244-8

2014

[1] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Kooperacja świata nauki i biznesu. Studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014, 147 str./7 a. w., ISBN 978-83-60760-96-3
[2] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Biznes - opolskie. Co, jak i gdzie ? Oferta IOB w województwie opolskim, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2014.
[3] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DANCEWICZ P.: Asystent Innowacji – źródła inspiracji oraz efekty realizowanych projektów [w:] Projekty lokalne i regionalne – najlepsze praktyki. Brandenburg H., Sekuła P. (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014. Str. 166-181/ całość 215 str./11 a. w., ISBN 978-83-7875-189-2
[4] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki. Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2014, 213 str./11 a. w., ISBN 978-83-63023-05-8
[5] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024, Opole-Chrząstowice 2014
[6] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022, Opole-Turawa 2014
[7] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł.: Uwarunkowania współpracy gospodarczej- możliwości adaptacji wybranych modeli [w:] BRANDENBURG H., SEKUŁA P. (RED.): Projekty lokalne i regionalne – rola kompetencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
[8] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa przy wsparciu z funduszy UE. [w:] Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania. Markova V., Foltys J., Adamska M., Hiadlovski V. (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Str. 227-236/całość 267 str./13 a. w., ISBN 978-83-64056-53-6
[9] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Raising the competitiveness of enterprises through the transfer of knowledge from science to economy [w:] Scientia Iuventa 2014. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica 2014 – wersja elektroniczna, Str. 430-438 (9)/Całość ok. 20 a. w. CD, ISBN 978-80-557-0700-6
[10] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Rola Lokalnych Grup Działania jako Instytucji Otoczenia Biznesu na terenach wiejskich [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012, Polek-Duraj K. (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Str. 53-66/całość 161 str./8 a. w., ISBN 978-83-64056-63-5
[11] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Współpraca podmiotów gospodarczych oraz innych partnerów w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Studium województwa opolskiego – stan, szanse i bariery [w:] Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym. Foltys J., Adamska M. (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Str. 173-184/całość 202 str./10 a. w., ISBN 978-83-64056-72-7

2013

 1. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (RED.): Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2013 s. 143/7 ark. wyd. ISBN 978-83-60760-82-6
 2. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M. (RED.): Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, Opole 2013 s. 227/9 ark. wyd. ISBN 978-83-63023-03-4
 3. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł., ADAMSKA M.: Stymulowanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem przy współfinansowaniu europejskim – przykłady, rezultaty i rekomendacje [w:] Projekty lokalne i regionalne – współpraca: Nauka-Biznes-Samorząd. Przykłady i studia przypadków, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 176 str./ 9 arkuszy ISBN 978-83-7875-152-6
 4. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł., ADAMSKA M.: Wsparcie regionalnego transferu wiedzy. Obraz województwa opolskiego na podstawie przeprowadzonych badań [w:] Projekty lokalne i regionalne – współpraca: Nauka-Biznes-Samorząd. Przykłady i studia przypadków, H. Brandenburg, P. Sekuła (RED.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 176 str./ 9 arkuszy ISBN 978-83-7875-152-6
 5. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł., MAJ M. (AUT.): Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy – transfer wiedzy w województwie lubelskim. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013 s. 206/13 ark. wyd. ISBN 978-83-63023-04-01
 6. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Innowacje, kierunek rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Szewczuk-Stępień M., Adamska M. (RED.) Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, Opole 2013 227 str./9 arkuszy 978-83-63023-03-4
 7. SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: The role of knowledge transfer in the regional innovation system [w:] Hiadlovsky V., Orviska M., Pisar P. (RED.) The UE budget, innovation and economic growth. Matej Bel University in Banska Bystrica, Banska Bystrica 2013 ISBN 978-80-970959-2-5

2012

[1] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M. (RED.): Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7
[2] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ADAMSKA M.: Badania jakościowe jako narzędzia pozyskiwania, analizy i interpretacji wiedzy eksperckiej – wymiar praktyczny [w:] M. Szewczuk-Stępień, M. Adamska (RED.), Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników. Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, str. 161-180, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7
[3] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): Identyfikacja  szans, barier i ograniczeń współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, str. 87, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-00-3
[4] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): Identyfikacja  szans, barier i ograniczeń współpracy gospodarczej polskich i czeskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, str. 87, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-00-3

2011

[1] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (Zespół redakcyjny): Innowacyjna Opolszczyzna nr 1 (13), Str.28, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, Opole 2011, ISSN  1896-6799
[2] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Czym jest przedsiębiorczość akademicka ? Kto inicjuje spin-off ? [w:] Podręcznik wsparcia spin-off,  Wydawca Uniwersytet Opolski Opole 2011, 7 arkuszy str. 9-42 , ISBN 978-83-931698-4-9
[3] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Identyfikacja czynników warunkujących zwiększenie przewagi konkurencyjnej klastrów [w:] Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, Krzysztof Malik (RED.),  Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,  str. 91-111, Opole 2011, 6 arkuszy    ISSN 1429-6063 ISBN 978-83-62736-25-6
[4] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., URSZULA R.: Finansowe i technologiczne możliwości powstawania klastrów w województwie opolskim [w:] Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka,  Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, str.191-242, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011, 14 arkuszy, ISBN 978-83-62683-04-8, 978-83-62105-66-3
[5] SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., DYMEK Ł. (RED.): Podręcznik wsparcia spin-off , Wydawca Uniwersytet Opolski, Opole 2011, str. 152, 7 arkuszy,     ISBN 978-83-931698-4-9

2008
[1]    SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., MACH Ł., SROŚLAK G., ZYGMUNT J., ZYGMUNT A.: Suplement. Wybrane foresighty regionalne rozwoju zrównoważonego – najlepsze praktyki dla województwa opolskiego [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 97-218.

2005

[1]    SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: System hybrydowy wspomagający podejmowanie decyzji inwestycyjnej w zakładzie energetycznym [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Zbiór prac pod redakcją Ryszarda Knosali. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne w Warszawie Warszawa 2005. Tom II. Str. 520-529

2004
[1]    Szewczuk-Stępień Marzena: Energetyka, Waldemar Skomudek, Optymalizacja modelu decyzyjnego procesu inwestycji w elektroenergetyce z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, Oficyna Wydawnicza ENERGIA COSiW SEP, Katowice 2004, Nr 10/2004, ss. 565-569.
[2]    Szewczuk-Stępień Marzena: Katedra Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Oficyna Wydawnicza TERCJA w Łodzi, Hybrid system supporting the decision making of investment in energy corporation, [w:] Artificial Intelligence in Control and Management. Zbiór referatów Międzynarodowej Konferencji AICM’04, Łódź 2004, pp. 37-46.
[3]    Szewczuk-Stępień Marzena: Katedra Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo BIBLIOTEKA w Łodzi, Wiedza ekspercka w komputerowo wspomaganym procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej w zakładzie energetycznym, [w:] Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jerzego. S. Zielińskiego. Zbiór referatów pod red. J. S . Zielińskiego. Łódź 2004, ss. 327-344.
[4]    Szewczuk-Stępień Marzena: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji projektów inwestycyjnych w hybrydowym systemie optymalizacyjnym, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Zbiór prac pod red. R. Knosali. T. II, Warszawa 2004, ss. 556-562.
[5]    Szewczuk-Stępień Marzena: Zbiór referatów Międzynarodowej Konferencji AICM˘04, Hybrid system supporting the decision making of investment in energy corporation, Oficyna Wydawnicza TERCJA, Łódź 2004, s. 37-46.