2020

 1. ROKITA-POSKART D., DOLIŃSKA A., JOŃCZY R.: Post-Secondary-School Migration of Young People to Large Regional Centres as a Factor of Depopulation and Disharmonious Regional Development in Poland [W:] EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL; ISSN 1108-2976; 260-279; Vol. XXIII, Issue 3/2020
 2. ROKITA-POSKART D.: Akademickość i migracje na studia a rozwój województwa opolskiego - przeszłość, stan obecny oraz perspektywy, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( ), Studia i Monografie / Politechnika red. Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 177-190

2019

 1. ROKITA-POSKART D., MACH Ł.: Selected Meso-Economic Consequences of the Changing Number of Students in Academic Towns and Cities (A Case Study of Poland) [W:] Sustainability; No 11, 1901; str. 1-15; 2019;
 2. ROKITA-POSKART D.: Internal migration for educational purposes in the light of literature and reserach [w:] Internal migration in Poland; Wyd. Peter Lang; str. 137-153; Berlin 2019
 3. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Changes in Student Employment Abroad Between 2007 and 2016 (the Example of the Opole Academic Centre) [w:] Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage (IBIMA); ISBN: 978-0-9998551-3-3; str. 8690-8697; 2019

2018

 1. ROKITA-POSKART D.: What Decides About The Ability Of The Academic City To Keep Educational Migrants? – Case of Opole Academic Centre [w:] Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020; K. S. Soliman (EDIT.); International Business Information Management Association (IBIMA); Milan, Italy 2018 str. 6829-6839 ISBN 978-0-9998551-0-2 Politechnika Opolska
 2. ROKITA-POSKART D.: The Demand and Income Effect of Internal Educational Migration in Academic Centres - the Case of Opole [w:] Central and Eastern European Migration Review Received; Vol 7, No 2/2018 str. 197-208 ISSN 2300-1682 Politechnika Opolska
 3. ROKITA-POSKART D.: Ekonomiczne konsekwencje zmniejszającej się liczby studentów w ośrodkach akademickich w Polsce [W:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; Wyd. Uniwersytet Łódzki; Nr 33/2018; ISSN 1508-1117; str. 39-40; Łódź 2018

2017

 1. ROKITA-POSKART D.: Educational migration and its impact on development of academic centres [w:] Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos, Liučvaitienė A. (EDIT.), Wyd. Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2017 str. 112-118/ a.w. 0,5/całość str. 218, a.w. 10,5 ISSN 2538-6700 Politechnika Opolska 1 0
 2. ROKITA-POSKART D.: Migracje edukacyjne i ich demograficzne konsekwencje dla ośrodka akademickiego (na przykładzie miasta Opola) [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 309/2017 ISSN 2083-8611 Politechnika Opolska 1 10
 3. ROKITA-POSKART D.: THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF STUDENTS INFLOW FOR LOCAL ENTERPRISES [w:] INNOVATION MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY 2017. Proceedings of the 5th International Conference, Wyd. Faculty of Business Administration University of Economics, Prague 2017 str. 860-870/ a.w. 0,5 ISBN 978-80-245-2216-6 Politechnika Opolska 1 15
 4. ROKITA-POSKART D.: Wojewódzkie miasta akademickie wobec zmian demograficznych w Polsce [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, B. Solga (RED.), Nr 12/2016 str. 66-76 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 5. ROKITA-POSKART D., (10 współaut.): MIGRATION AM BEISPIEL SCHLESISCHER, DEUTSCH-POLNISCHER UND EUROPÄISCHER ERFAHRUNGEN; Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Gliwice-Opole 2016 (wyszła 2017) str. 118/ a. w. 6 ISBN 978-83-63995-32-4 Politechnika Opolska
 6. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: MIGRATION OF UKRAINIAN POPULATION. ECONOMIC, INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL FACTORS [w:] Amfiteatru Economic; Vol. 19, No 46, 2017 str. 929-932 ISSN 1582-9146 Politechnika Opolska
 7. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Binnenmigration in der Oppelner Region in den letzten 30 Jahren [w:] MIGRATION AM BEISPIEL SCHLESISCHER, DEUTSCH-POLNISCHER UND EUROPÄISCHER ERFAHRUNGEN; ROKITA-POSKART D., (10 współaut.); Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Gliwice-Opole 2016 (wyszła 2017) str. 34-44/ a. w. 0,5/ całość str. 118/ a. w. 6 ISBN 987-83-63995-32-4 Politechnika Opolska
 8. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Opolski ośrodek akademicki a migracje „na studia” w województwie opolskim [w:] Studia Śląskie; Tom LXXX, Wyd. Instytut Śląski w Opolu; Opole 2017 str. 115-126 ISSN 0039-3355 Politechnika Opolska

2016

 1. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Zmiany głównych kierunków migracji zagranicznych w latach 2007-2014 (na przykładzie studentów opolskiego ośrodka akademickiego) [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 292/2016; Katowice 2016 str. 80-88 ISSN 2083-8611
 2. ROKITA-POSKART D., POSKART R., PLATJE J.: Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Nr 425/2016; Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu str. 141-151 ISSN 1899-3192 eISSN 2392-0041
 3. ROKITA-POSKART D.: Aktywność gospodarcza na migracyjnych i niemigracyjnych obszarach wiejskich województwa opolskiego [w:] Studia Obszarów Wiejskich; Wyd. Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne; Nr 42/2016 str. 65-74 ISSN 1642–4689
 4. ROKITA-POSKART D.: Dochodowe efekty mnożnikowe generowane przez zatrudnienie na uczelniach wyższych (na przykładzie opolskiego ośrodka akademickiego) [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 258; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 str. 52-64 ISSN 2083-8611
 5. ROKITA-POSKART D.: Działania władz miast akademickich w zakresie absorpcji studentów w kontekście przemian demograficznych w Polsce [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Nr 290/2016 str. 117-126 ISSN 2083-8611
 6. ROKITA-POSKART D.: Educational migration and the labour market, “Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics” vol. 5, issue 1/2016, s. 6-17. DdMN nr DS-MN/10/WZ/16 str. 6-17/ 0,7 a. w. ISSN 1805-6830
 7. ROKITA-POSKART D.: Konsekwencje wewnętrznych migracji edukacyjnych w gospodarczym pejzażu (na przykładzie opolskiego akademickiego) ośrodka [w:] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny; Nr 3/2016; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań nad Migracjami; Warszawa 2016 str. 205–222/ 0,5 ark. Wyd. ISSN 2081-4488
 8. ROKITA-POSKART D.: Miejsce funkcji akademickiej w strategiach rozwoju lokalnego wybranych miast pozametropolitalnych [w:] Studia Miejskie; Nr 19/2015; Wyd. Uniwersytet Opolski; Opole 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 159-170 ISSN 2082-4793
 9. ROKITA-POSKART D.: Niektóre fiskalne konsekwencje procesów migracji w kontekście zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Ekonomia. Finanse. Bankowość. Księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel; J. Karwowski, M. Maciejasz-Światkiewicz (RED.); Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław 2016 str. 99-111, 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 288, 15 ark. Wyd. ISBN 978-83-7695-576-6
 10. ROKITA-POSKART D.: Studiować i pracować? Aktywność zawodowa studentów opolskiego ośrodka akademickiego (na podstawie wyników badań empirycznych) [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy, A. Zagórowska (RED.); Wyd. Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole 2016 str. 128-137/ 0,5 a.w./ s. 174/ 8 a.w ISBN 978-83-940936-2-5

2015

[1] ROKITA-POSKART D.: Higher Education Facilities as Catalysts for Local and Regional Development [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 27-39/ 0,8 ar. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2

2014

[1] ROKITA-POSKART D., Economic emigration by inhabitants of the city of Opole to other countries in the light of empirical research, [in:] Central Eastern European Journal of Management and Economics Vol. 2, No. 3, 163-178, Sept. 2014, str. 163-178 – electronic version: http://www.ceejme.eu/volumes/2014/04/ceejme_1_3_art_01.pdf, Str. 163-178, 16 stron (0,5 arkusza), ISSN electronic version 2353 – 9119
[2] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R., Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region, [in:] Economic and Environmental Studies, Vol. 14, No.1 (29/2014), 9-20, March 2014, str. 9-20 – electronic version: http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_14/ees_14_1_fulltext_01.pdf str. 9-20, 12 stron (0,5 arkusza), ISSN 2081-8319, (PAPIER. WERS. ISSN 1642-2597)
[3] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R., Plany i preferencje zawodowe młodzieży maturalnej z województwa opolskiego [w:] Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy – wybrane problemy, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 197, Katowice 2014, str. 123-134, Str. 123-134, 13 stron (0,5 arkusza), ISSN 2083-8611
[4] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R., RAUZIŃSKI R., Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji na przykładzie Śląska Opolskiego [w:] Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, M. Lesińska, M. Okólski, K. Slany, B. Solga (RED.), Ośrodek Badań nad Migracjami, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014, s. 233-44 str. s. 233-44, 12 stron (0,5 arkusza)/całość 16,65, ISBN 978-83-235-1611-8
[5] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R., Zmiany w zakresie zatrudnienia w Polsce i za granicą ludności autochotnicznej województwa opolskiego w okresie 2004-2010 [w:] Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społczno-ekonomicznej, D. Kotlorz, A. Przybyłka (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 196, Katowice 2014, str. 145-157, str. 145-157, 13 stron (0,5 arkusza), ISSN 2083-8611
[6] ROKITA-POSKART D.: Uwarunkowania emigracji zarobkowej mieszkańców wybranych miejscowości wiejskich Śląska [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, K. Polek-Duraj (RED.) Politechnika Opolska 2014, str. 29-39. str. 29-39, 11 stron (0,5 arkusza)/ całość 10,4 arkusza wyd. ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-64056-63-5
[7] ROKITA-POSKART D.: współautor Społeczne Skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Str. 44-46, ISBN 978-83-940012-0-9
[8] ROKITA-POSKART D.: Zróżnicowania konsekwencji migracji zarobkowych dla obszarów wiejskich Śląska ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych rynków pracy [w:] Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, A. Zagórowska (RED.), Wydawnictwo KWANT, Opole 2014, str. 170-179, 10 stron (0,5 arkusza)/całość 14 arkuszy wyd., ISBN 978-83-940936-0-0

2013

 1. ROKITA-POSKART D, JOŃCZY R., TANAS M. (AUT.): Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju i za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole 2013 s. 110/7,75 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-184-2
 2. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Migracje zarobkowe a poziom cen w sferze lokalnego handlu w świetle badań empirycznych i analiz porównawczych [w:] Krajobrazy migracyjne Polski, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (RED.), Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2012 (publikacja wydana w 2013 r.) str. 85-110 25 stron (1 arkusz)/całość 31 ark. wyd. ISBN 978-83-923898-8-0
 3. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Jakościowy wymiar drenażu młodzieży z województwa opolskiego w świetle badań empirycznych [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (RED.), ROPS w Opolu, Opole 2013 str. 70-79 10 stron (0,5 ark.)/całość 14,7 ark. wyd. ISBN 978-83-63793-08-01
 4. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Preferencje zawodowe respondentów oraz ocena własnych szans na rynku pracy [w:] R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas (RED.), Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju i za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole 2013 str. 61-66 5 stron (0,273 arkusza)/ całość 7,75 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-184-2
 5. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Fiscal effects of migration as a factor increasing disparities in local and regional development – an example of the Opole Voivodeship in Poland [in:] Economic and Environmental Studies, Vol. 13, No.1 (25/2011), 9-21, March 2013, str. 10-21 – electronic version http://ees.uni.opole.pl/content/01_13/ees_13_1_fulltext_01.pdf 14 stron (0,5 arkusza) ISSN 2081-8319
 6. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Perspektywa edukacjno-definitywnej migracji łodzieży do Wrocławia – w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas liceów w województwie opolskim [w:] Edukacyjny, zarobkowy i definitywny exodus młodzieży z obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska i jego skutki dla zrównoważonego rozwoju regionalnego, pod red. M. Grabowskiej, R. Jończego, Wrocław 2013, s. 71-84. 13 stron (0,5 akrusza)/ całość 7,5 ark. wyd. ISBN 978-83-60732-85-2
 7. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Zamiary badanych dotyczące potencjalnej emigracji oraz oceny dotyczące warunków reemigracji [w:] R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas (RED.), Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju i za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole 2013 str. 52-61 10 stron (0,588 arkusza)/ całość 7,75 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-184-2
 8. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Zamiary respondentów dotyczące okresu bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej oraz preferowane miejsca studiów [w:] R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas (RED.), Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju i za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole 2013 str. 29-41 12 stron (0,799 ark.)/całość 7,75 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-184-2
 9. ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Zamiary respondentów dotyczące przyszłego miejsca pracy i zamieszkania [w:] R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas (RED.), Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju i za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole 2013 str. 41-52 11 stron (0,756 arkusza)/ całość 7,75 ark. wyd. ISBN 978-83-7511-184-2
 10. ROKITA-POSKART D.,JOŃCZY R.: Zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych [w:] Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 134, Katowice 2013 str. 94-102 8 stron (0,5 arkusza) ISSN 2083-8611
 11. ROKITA-POSKART D.: Mieszkańcy Opola na polskim I zagranicznym rynku pracy – wyniki badań empirycznych [w:] Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, pod red. D. Kotlorz, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 160, Katowice 2013 s. 160-169. 10 stron (0,5 arkusza) ISSN 2083-8611

2012

[1] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Foreign migration of Polish youth in the context of the Polish labour market availability and „overproduction” of graduates of Polish labour market, [w:] “Actual Problems of Economics”, No. 7 (Vol. 2) 2012, str.195-201 - ISSN 1993-6788
[2] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Nr 4 (26)/ 2011, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, str. 123-130 (0,5 arkusza wydawniczego), Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[3] ROKITA-POSKART D.: Różnice w sytuacji społecznej, demograficznej i gospodarczej obszarów wiejskich województwa opolskiego – wyniki badań empirycznych we wsiach „migrujących” i „niemigrujących”, [w:] A. Zagórowska (RED.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Studia i monografie  z. 319, str. 191-204 (0,5 arkusza wydawniczego), Opole 2012 - ISBN  978-83-62736-70-6, ISSN 1429-6063
[4] ROKITA-POSKART D.: Zróżnicowania społeczno-ekonomiczne we wsiach „migrujących” i „niemigrujących” (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji demograficznej, poziomu życia, zatrudnienia i bezrobocia oraz aktywności gospodarczej mieszkańców, [w:] A. Rączaszek (RED.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 103, str. 271-281 (0,5 arkusza wydawniczego), Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-760-7, ISSN 2083-8611

2011

[1] ROKITA- POSKART D., JOŃCZY R.: Zmiany w zakresie zatrudnienia w kraju i zagranicą mieszkańców obszarów wiejskich województwa opolskiego w latach 2008-2010, Barometr Regionalny nr 4 (26) 2011, str. 23-29, ISSN 1644-9398
[2] ROKITA- POSKART D., JOŃCZY R.: Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego  dotyczące przyszłej pracy (w świetle przeprowadzonych badań) [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, D. Kotlorz (RED.), „Studia Ekonomiczne –Zeszyty naukowe” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 78/2011, Katowice 2011, str. 145-155, ISBN 978-83-7246-705-8
[3] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Trends and determinants of changes in employment in rural areas of Opole Voivodship [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 67-88. ISBN 978-83-62736-49-2
[4] ROKITA-POSKART D.: Skutki ekonomiczne masowych migracji zarobkowych na obszarach wiejskich – wyniki badań porównawczych [w:] Regionalne aspekty rynku pracy, A. Organiściak-Krzykowska (RED.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa-Olsztyn 2011, str. 283-297, 1 arkusz wydawniczy, ISBN 978-83-61125-54-9
[5] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Zatrudnienie w kraju i za granicą na obszarach wiejskich województwa opolskiego na koniec 2010 r. [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 99-118. (1 arkusz wydawniczy), ISBN 978-83-62736-47-8
[6] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w świetle przeprowadzonych badań [w:] R. Jończy (RED.), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010. Diagnoza  i rekomendacje w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i sfery fiskalnej), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole 2011, str. 23-52, (1 arkusz wydawniczy), ISBN – 978-83-60455-18-0  
[7] Rokita-Poskart D., Jończy R.: Zmiany w zakresie zatrudnienia w kraju i za granicą na obszarach wiejskich w latach 2008-2010 [w:] R. Jończy (RED.), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010. Diagnoza  i rekomendacje w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i sfery fiskalnej), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole 2011, str. 53-80, (1 arkusz wydawniczy), ISBN 978-83-60455-18-0
[8] ROKITA-POSKART D., JOŃCZY R.: Skutki migracji zarobkowej w sferze wpływów do budżetów samorządów terytorialnych i państwa [w:] R. Jończy (RED.), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010. Diagnoza  i rekomendacje w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i sfery fiskalnej), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole 2011, str. 81- 100 (1 arkusz wydawniczy), ISBN – 978-83-60455-18-0
[9] ROKITA-POSKART D.: Wyniki badań dotyczące zatrudnienia w kraju i za granicą w poszczególnych miejscowościach, 1 arkusz wydawniczy [w:] R. Jończy (RED.), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010. Diagnoza  i rekomendacje w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i sfery fiskalnej), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej,  Opole 2011, str. 153-166 (0,5 arkusza wydawniczego), ISBN – 978-83-60455-18-0

2009

[1] ROKITA D.: Wyniki badań dotyczące zatrudnienia w kraju i za granicą w miejscowościach stanowiących podstawową próbę badawczą [w:] Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009, s. 85-107. Politechnika Opolska   

[2] ROKITA D.: Wyniki badań dotyczące zatrudnienia w kraju i za granicą w miejscowościach, które posłużyły do porównań w latach 2004-2008 i 2001-2008 [w:] Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009, s. 108-118. Politechnika Opolska

[3] JOŃCZY R., ROKITA D.: Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009, str. 119. Politechnika Opolska  

[4] JOŃCZY R., ROKITA D.: Sytuacja demograficzna w badanej populacji ludności wiejskiej i nierejestrowana emigracja stała [w:] Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009, s. 19-26. Politechnika Opolska   

[5] JOŃCZY R., ROKITA D.: Zatrudnienie w kraju i za granicą wśród ludności w wieku produkcyjnym badanej populacji ludności wiejskiej [w:] Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009, s. 27-40. Politechnika Opolska

2008
[1]    ROKITA D., Grabowy Joanna, JOŃCZY R.: Wpływ migracji zarobkowych ludności wiejskiej na poziom cen w sferze lokalnego handlu – wyniki pilotażowych badań porównawczych [w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją Romualda Jończego. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wrocław-Opole 2008. Str. 131-140.
[2]    ROKITA D., JOŃCZY R.: Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumpcji w województwie opolskim [w] Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa? pod red W. Cabana, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki. Kalisz 2008, s. 298-313.
[3]    ROKITA D.: Debata nad odpływem ludności wiejskiej z Opolszczyzny. Warszawa 2008. Polityka Społeczna (406). Nr 1/2008. Str. 36-38.
[4]    ROKITA D.: Polskie i niemieckie regionalne problemy społeczne. Warszawa 2008. Polityka Społeczna (408). Nr 3/2008. Str. 39-40.
[5]    ROKITA D., JOŃCZY R.: Akceptowana przez migrujących odległość dojazdu do pracy w Polsce i inne pozapłacowe warunki ich powrotu [w:] Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu, pod red. R. Jończego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem. Opole 2007 (publikacja ukazała się w 2008 r.), s. 70 -76.
[6]    ROKITA D., JOŃCZY R.: Jakość danych dotyczących bezrobocia i zatrudnienia w województwie opolskim wobec nierejstrowanej emigracji stałej i podejmowania stałej pracy za granicą. Próba weryfikacji. [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,  Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 227-236.
[7]    ROKITA D., JOŃCZY R.: Sposób lokacji i redystrybucji zarobków zagranicznych  [w:] Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu, pod red. R. Jończego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem. Opole 2007 (publikacja ukazała się w 2008 r.), s. 44-52.
[8]    ROKITA D., JOŃCZY R.: Zamiary migrujących dotyczące powrotu do kraju oraz podjęcia w nim działalności gospodarczej [w:] Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu, pod red. R. Jończego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem. Opole 2007 (publikacja ukazała się w 2008 r.), s. 77-83.