2020

 1. MUSIALIK W., MALIK K.: The Analysis of Cultural Heritage Assets as a Potential for Local Development: Study of the Academic Environment, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr 3, 2020, ss. 172-184, DOI:10.35808/ersj/1631

2019

 1. MUSIALIK W., ŚMIETAŃSKI R.: Presentation of Investment "Assets" on Official Websites of Local Government Administration Units on the Polish-Czech Border: The Analysis Compares the Municipalities from the Counties of Nysa and Jesenik [w:] Thirteenth Biennial Conference on Entrepreneurship (Conference Papers) volume II; ISBN 978-93-8 6578-39-6; str. 717-723; Delhi 2019
 2. MUSIALIK W., ŚMIETAŃSKI R.: The Overview of Public Websites Owned by State and Local Administration Located in Border Districts. A Case Study of the Opava and Głubczyce Districts [w:] Public economics and administration 2019. Proceedings of the 13th Insternational Scientific Conference; Wyd. VSB - Technical University of Ostrava Faculty of Economics; ISBN 978-80-248-4356-8, ISSN 1805-9104; str. 296 - 304; Ostrava, Czech Republic 2019
 3. MUSIALIK W.: Zaangażowanie Adolfa Soboty: samodzielnego rzemieślnika koszykarza, działacza plebiscytowego i powstańca oraz współtwórcy polskiego samorządu gospodarczego, uczestnika życia politycznego [w:] Śląski Almanach Postańczy; ISSN 2450-2820; str. 2450-2820; Nr V/2019
 4. MUSIALIK W., ŚMIETAŃSKI R (RED.): Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-68-9; str. 292; Opole 2019
 5. MUSIALIK W.: Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta, Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (żródła regionalizmu), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, ss. 123; [W:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka; Rocznik LXXIII (2018), 3; ISSN 0037-7511
 6. MUSIALIK W.: Tworzenie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w rzemiośle [w:] Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-68-9; str. 283-292; Opole 2019
 7. MUSIALIK W., MATUSIAK P.: POZAWARSZTATOWE FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA ŁAMACH PISMA BRANŻOWEGO„RZEMIEŚLNIK ŚLĄSKI” Z 1930 ROKU10 [W:] Przegląd Nauk Stosowanych, Nr 22 (1), M. Zieliński (RED.); ISSN 2353-8899; str. 65-74; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2019

2018

 1. MUSIALIK W., ŚMIETAŃSKI R.: Neighbour’s Language on the Websites of Local Government Administration Units Located on the Czech and Polish Borderline [w:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland - support for sustainable development; E. Ardielli (EDIT.); Ostrava, Czechy 2018 str. 184 - 190 ISBN 978-80-248-4229-5 Politechnika Opolska
 2. MUSIALIK W., CILAN T.: Historical and cultural heritage as a resource for the regional development [w:] Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 490, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 183-190/ a. w. 0,53 ISBN 978-83-66033-20-7 Politechnika Opolska
 3. MUSIALIK W.: Górnośląski poseł trzech sejmów – ksiądz Paweł Pośpiech [w:] Korfanty i inni… Rok 1918 na Górnym Śląsku; J. Myszor, H. Olszar (RED.); Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katowice 2018 str. 209-221 ISBN 978-83-8099-054-8 Politechnika Opolska
 4. MUSIALIK W.: Selective transfer of Ideological content of places of worship in intercultural communication. Case study based on Silesia [w:] CROSS-INTER-MULTI-TRANS. Proceedings of the 13TH WORLD CONGRESS of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS); Wyd. IASS Publications & International Semiotics Institute 2018; Kaunas, Lithuania 2018 str. 304-312 ISSN 2414-6862 Politechnika Opolska
 5. MUSIALIK W.: Znad Dunaju do kraju Przemszy. Zmienne obszary posługi księdza Augusta Hlonda [w:] Korfanty i inni… Rok 1918 na Górnym Śląsku; J. Myszor, H. Olszar (RED.); Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katowice 2018 str. 57-66/ a. w. ISBN 978-83-8099-054-8 Politechnika Opolska
 6. MUSIALIK W.: Postulaty rzemieślnicze w niepodległej Polsce (1918-1939) [w:] Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu; Opole 2018 str. 331-344 ISBN 978-83-950063-1-9 Politechnika Opolska
 7. MUSIALIK W.: Social Functions of the Past: a Dialogue between the Present and History. Was Our Heritage Created from Scratch? [w:] Sociologicke vyzvy ve stredoevropskem kontextu; N. Horakova (EDIT.); Ostravska Universita; Ostrava 2018 str. 93-102 ISBN 978-80-7599-042-6 Politechnika Opolska
 8. MUSIALIK W.: Język mniejszości narodowej w duszpasterstwie Koscioła katolickiego w obrębie górnoslaskiego terenu plebiscytowego w okresie międzywojennym [w:] TRANSGRANICA. Śląsk jako aktualny problem badawczy. Prace EuroIntytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, A. Kasperek (RED.), t. V, ISBN 978-83-66055-02-3; PAN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Wyd. Studio NOA; str. 54-79; Cieszyn-Katowice 2018
 9. MUSIALIK W.: Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta, Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (źródła regionalizmu), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, ss.123 [W:] Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka"; Rocznik LXXIII (2018), Nr 3; ISSN 0037-7511; 2018

2017

 1. MUSIALIK W. (RED.): Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017, str. 399/ a.w. ISBN 978-83-61915-61-4
 2. MUSIALIK W.: Osiąganie kwalifikacji rzemieśłniczych [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017; str. 126-144/ a.w. 0,7; ISBN 978-83-61915-61-4
 3. MUSIALIK W.: Prawne uwarunkowania funkcjonowania rzemiosła [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017; str. 106-125/ a.w. 0,8 ISBN 978-83-61915-61-4
 4. MUSIALIK W.: Rzemiosło opolskie w latach 1945-1989 [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017; str. 81-144; ISBN 978-83-61915-61-6
 5. MUSIALIK W.: Agata Mirek, Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii,  Rocznik XXI (2016), Nr 2; Wrocław 2016 str. 170-177/ a. w. 0,67 ISSN 0037-7511 Politechnika Opolska
 6. MUSIALIK W.: Rozwój organizacyjny i funkcjonalny rzemiosła [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 82-105/ a.w. 0,7 ISBN 978-83-61915-61-4 Politechnika Opolska
 7. MUSIALIK W., ŚMIETAŃSKI R.: Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 268/ a. w. 16,98 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska
 8. MUSIALIK W.: Ewolucja pojęcia "rzemiosło". Rozważania na podstawie wybranych międzywojennych polskich pism branżowych [w:] [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 135-147/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska
 9. MUSIALIK W.: Rzemiosło w województwie śląskim 1922-1939 [w:] ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO; Tom 4 (2017) a. w. 0,57 - wersja elektroniczna; hasło w encyklopedii ISBN 978-83-64210-14-3 Politechnika Opolska
 10. MUSIALIK W.: Ewolucja pojęcia "rzemiosło". Rozważania na podstawie wybranych międzywojennych polskich pism branżowych [w:] Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 135-147/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska
 11. MUSIALIK W.: Rzemiosło opolskie w latach 1945-1989 [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017; str. 81-144 ISBN 978-83-61915-61-6 Politechnika Opolska
 12. MUSIALIK W.: Wokół duszpasterstwa polskojęzycznego na Śląsku Opolskim (1922-1939). Rozeznanie sytuacji prymasa Polski, Konsulatu RP w Opolu i korespondentów polskiej prasy [w:] Textus et Studia; Nr 2(10)2017; M. Hałaburdy, J. Szczepaniak (RED.); Kraków 2017 str. 69-94 ISSN 2300-3839 Politechnika Opolska

2016

 1. MUSIALIK W., ŚMIETAŃSKI R.: The Condition of Cooperation on the Polish and Czech Borderland Based on the Example of Prudnik Exhibition of Folk Artists and Crafts of the Polish and Czech Borderland [w:]  Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland Conference Proceedings; A. Ardielli (EDIT.); TSB Ostrava;  2016 str. 100-109/ 0,69 ark. Wyd. ISBN 978-80-248-3991-2
 2. MUSIALIK W.: Problemy nieformalnych oPiekunów seniorów w rodzinie – kwestia ważna czy mało ważna? rozważania niearbitralne [w:] Studia Obszarów Wiejskich; Nr 41/2016 str. 153-164 ISSN 1642-4689
 3. MUSIALIK W.: Przegląd polskich publikacji na temat "Nieformalnych opiekunów seniorów w rodzinie". Ujęcie interdyscyplinarne od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych XXI wieku[w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Nr 9/2015   str. 133-145 ISSN 1231-5478
 4. MUSIALIK W.: Z ziem czeskich, słowackich i węgierskich. Imigranckie rody szlacheckie na Śląsku do końca XVIII w. W: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach Grupy Wyszehradzkiej red. Lech Kościelak, Ewa Łączyńska i Agnieszka Teterycz-Puzio, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2016, s. 197 – 205.                                        
 5. MUSIALIK W.: Śląskie losy Michała Grażyńskiego. Od kontrowersji wokół postępowania politycznego [w:] KATOWICE W II RZECZYPOSPOLITEJ; A. Barciak (EDIT.), PAN Oddział w Katowicach, Katowice 2015 str. 77-90/ 0,95 ark. Wyd. ISBN 978-83-60071-80-9

2015

[1] MUSIALIK W. (RED.): Region. W współczesne przejawy dziedzictwa, red. nauk. W. Musialik, Politechnika Opolska, Opole 2014 ss. 338. ISSN 1429-6063/ ISBN 978-83-64056-40-6
[2] MUSIALIK W.: Dilemmas of social policy: issues of family care-givers of the elderly [w:] Атуальепроъле провлемыу упраьления. Сборник международной конференции, H. I. Archinowa (EDIT.), Zbiór atrykułów z międzynarodowej konferencji, Moskwa 31 marca 2015 str. 159-168/ 0,5 ark wyd. 978-5-7281-1746-9
[3] MUSIALIK W.: Miesjce sióstr zakonnych w powojennych społecznościach na Śląsku Opolskim w latach 1945-1948 [w:] Studia Śląskie, S. Senft (RED.), Tom LXXVI, Opole 2015 str. 195-202, 0,5 ark. Wyd. 0039-3355
[4] MUSIALIK W.: Odwołania do dziedzictwa historycznego w ofercie regionów [w:] Region. W współczesne przejawy dziedzictwa, W. Musialik (RED.), Politechnika Opolska, Opole 2014 str. 323-332/ 0,5 aa ISSN 1429-6063/ISBN 978-83-64056-90-1
[5] MUSIALIK W.: Śląskie losy Michała Grażyńskiego. Od kontrowersji wokół postępowania politycznego [w:] KATOWICE W II RZECZYPOSPOLITEJ, A. Barciak (RED.), PAN Oddział Katowice, Studio NOA Katowice Ireneusz Olsza, Katowice 2015 str. 77-90; 0,94 978-83-60071-80-9
[6] MUSIALIK W.: Upodmiotowienie nieformalnych opiekunów rodzinnych w perspektywie społeczeństwa biznesu [w:] Społeczne i kulturowe dylematy biznesu, gospodarki i zarządzania, Red. nauk L. Karczewski, H. Kretek, Opole 2015 str. 73-80; 0,5 aa ISNN 1429-6063/ISBN 978-83-65235-17-3

2014

[1] MUSIALIK W., SCHREIBER- KURPIERS D.: Analiza  sił spajających  i destrukcyjnych grupy społeczne na Śląsku w okresie pruskim (1740-1914), [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, nr  3, 2014 1 aa (3/4); s. 67-86, ISSN 0037–7511

[2] MUSIALIK W.: Wpływ konfliktów zbrojnych na stan grup społecznych w przestrzeni śląskiego pogranicza (od lat czterdziestych XVIII do lat trzydziestych xx wieku) [w:]  Na pograniczach. Pamięć-historia- kultura, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, A. Chudzik, D. Wojakowski (RED.), Sanok 2014, 0,5 aa (s.55-66), ISBN 978-83-61802-25-9

2013

[1] MUSIALIK W.: IN SEARCH OF FEMALE IDENTITY IN MODERNISM.HISTORY OF MONASTIC IDENTITY DEVELOPMENT.  From religious assembly to the Congregation of Sisters of the Immaculate Heart of Mary [in:] The identity: “global”, “European” and “local” perspective.  Anthology, W. Musialik (EDIT.),  Seria: Studia i Monografie, z. 367, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, s. 169-180, Opole 2013, ISNB 978-83-64056-40-6
[2] MUSIALIK W., GUZIK R. K., CIST O.: Sytuacja Zakonu Cystersów we współczesnej Polsce [w:] Dziedzictwo Cystersów w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich,  2013, ISBN 978-83-62608-42-3
[3] MUSIALIK W. (RED.): The Identity:  Global, European and Local Perspective. Anthology, Seria: Studia i Monografie, z. 367, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, ISNB 978-83-64056-40-6

2012

[1] MUSIALIK W.: Stosunek władz państwowych do zakonów żeńskich w drugiej połowie lat 40. XX w. na przykładzie Śląska Opolskiego, [w:] J. Kłaczkow, W. Rozynkowski (RED.), Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, Wyd. Adam Marszałek, str. 551-566, Toruń 2012 - ISBN 978-83-7780-333-2

2011

[1] MUSIALIK W.: Dzieje powojennych przekształceń własnościowych zabudowań prewentorium dla dzieci w Paczkowie (przyczynek do stanowiska władzy ludowej wobec własności kościoła katolickiego na „Ziemiach Odzyskanych”), Sobótka Śląski Kwartalnik Historyczny, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, str. 69-86. ISSN 0037-7511
[2] MUSIALIK W.: Spór o Górny Śląsk 1919-1922 W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w badaniach historyków badaniach historyków, M. Białokura, A. Dawid (RED.) Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkow-ski Województwa Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 14-26, ISBN 978-8361587-75-0
[3] MUSIALIK W.: Pamiętnik – środkiem przekazu wartości w ralecjach międzypokoleniowych polskiej emigracji europejskiej [w:] Nauczyciel-wartości-świat, W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukasova-Kantorkova (RED.), Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Kraków 2011, str. 73-82. ISBN 978-83-7308-350-9

2010

[1] MUSIALIK W.: Potrzeba „wartości dodanej” [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, Kraków, str. 153-170. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-7614-049-0; ISBN 978-83-75505-631-0, 3
[2] MUSIALIK W.: Wspomnienia – kategoria autorefleksji rzadko podejmowana przez polskich Górnoślązaków [w:] Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice – w 100 lecie „Zarania Śląskiego”. Red. Wiesława Korzeniowska, Urszulka Szuścik, Andrzej Murzyn, Katowice 2010, str. 171-176. Uniwersytet Śląski, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-226-1846-2, 3
[3] MUSIALIK W.: Szkic z dziejów polskiego duszpasterstwa emigracji zarobkowej Westfalii i Nadrenii w pierwszej połowie lat 30. XX w. [w:] Studia z teorii i historii wychowania oraz nauk pokrewnych. Tom jubileuszowy poświęcony Profesor Wiesławie Korzeniowskiej. Red. R. Mrozek, Katowice 2010, Uniwersytet Śląski , str. 109-114. Politechnika Opolska, 3
[4] MUSIALIK W.: Wystrychowski (Albert) Wojciech, Wystrychowski Walter [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa, t. 2, Chorzów 2008, str. 494-497, Uniwersytet Śląski,  (nie wykazane wcześniej), Politechnika Opolska, ISBN 978-83-926587-6, 1
[5] MUSIALIK W.: Duszpasterstwo mniejszości narodowych Polski i Niemiec – badania porównawcze w obrębie Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata-religia-kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, Redakcja naukowa Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek, Katowice 2010, str. 167-174. Uniwersytet Śląski w Katowicach 4Dplusk, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-929815-2-7, 3
[6] MUSIALIK W.: Obraz powstawania kapitału ludzkiego w okresie przed- i industrialnym (1970-1939). Historyczne granice Śląska Opolskiego [w:] Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.  Studia i Monografie, Z. 268, Redakcja naukowa Agata Zagórowska, Opole 2010, str. 7-26. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063, 3
2009

[1] MUSIALIK W.: „Księża wędrowni”. Problemy pozyskiwania kapłanów polskich dla posługi duszpasterskiej w Nadrenii w 1928 r. [w:] Ślązacy w Niemczech po 1945 roku. Pod red. naukową Marii Kalczyńskiej przy współpracy Gregora Plocha i Sebastiana Fikusa. Studia i Monografie. Z. 250. Wydawnictwo:  Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009. Str. 31-36. Politechnika Opolska   

[2] MUSIALIK W.: Franciszkański nekrolog świadectwem potencjału franciszkanów wyznaczonych w 1902 roku do komisariatu świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych – portret zbiorowy [w:] Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 9800-lecia Zakonu Braci Mniejszych. Red. F.M. Rosiński OFM, Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów we Wrocławiu, Wrocław 2009, str. 377-384 (0,25 aa), Politechnika Opolska   

[3] MUSIALIK W.: Stosunek władz województwa śląskiego do Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Górnym Śląsku [w:] Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów pod redakcją Jarosław Kłaczkowa.  Wydawnictwo Adam Marszałek. Polskie Towarzystwo Historyczne, Parafia ewangelicko-augsburska w Toruniu, Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej,  Toruń 2009. Str. 67-84. Politechnika Opolska

2008
[1]    MUSIALIK W.: „…prosimy o wybaczenie”. Przyczyny poczucia krzywdy Niemców-katolików. [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. 0,5 aa.  Wydawnictwo KUL. Str. 157-167.
[2]    MUSIALIK W.: Głos w dyskusji. Refleksja nad motywem emigracji [w:] Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Praca zbiorowa pod red. Agaty Zagórowskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008. Str. 243-246.
[3]    MUSIALIK W.: Związek Młodzieży Polskiej Zet a europejska „wartość dodana”. Czy historia może być nadal nauczycielką życia? [w:] Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei. Pod red. Magdaleny Mikołajczyk i Michała Śliwy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Kraków 2008. Str. 422-426. (0,25aa.).

2007

 [1]    MUSIALIK W.: Administracja Apostolska Śląska Opolskiego [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Pod redakcją Adama Dziuroka i Ryszarda Kaczmarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2007. Str. 472-491.
[2]    MUSIALIK W.: Bibliografia publikacji o Górze Świętej Anny za lata 1996-2006 [w:] Pod płaszczem Św. Anny. Materiały z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanów na Górę Świętej Anny 1656-2006. Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego. Wrocław 2007. Str. 133-162.
[3]    MUSIALIK W.: Góra Świętej Anny w publikacjach, publikatorach i pracach niepublikowanych z lat 1996-2006 [w:] Pod płaszczem Św. Anny. Materiały z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanów na Górę Świętej Anny 1656-2006. Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego. Wrocław 2007. Str. 113-132.
[4]    MUSIALIK W.: Problemy stosunków polsko-czechosłowackich na łamach "Zeszytów Historycznych” – periodyku emigracji polskiej [w:] Zaranie Śląskie. Nr 11. 2006. Str.  7-18. (wydano w 2007 r. – nie ujęte w wykazie za 2006).
[5]    MUSIALIK W.: Słowo do czytelnika [w:] Biały misjonarz o czarnym sercu. 25 lat posługi misjonarskiej o. Romana Domagały. WAM – Kraków. Katowice 2007. Str. 7-8.
[6]    MUSIALIK W.: Wybór wartości „mieć” i „być” w perspektywie dylematów określania celów programów rozwoju regionów. Pytanie retoryczne (?) [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 238-242.

2006

[1]    MUSIALIK W., KACZMARCZYK K.: Demograficzne i społeczne przemiany społeczności świętoanieńskiej, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego, „Śląsk Opolski”, Nr 2(59)/2006, Red. nauk. Wanda Musialik, Opole 2006, str. 39-44.
[2]    MUSIALIK W.: Chrobak Alojzy (1902-1959), jezuita  [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 24-27.
[3]    MUSIALIK W.: Chromik Józef (1922-) jezuita [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 27-28.
[4]    MUSIALIK W.: Cieszyński Klaus Peter (1938-) jezuita [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 28-30.
[5]    MUSIALIK W.: Czuma Hubert [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-89. T. III. Red. J. Myszor, Warszawa 2006, Str. 33-35.
[6]    MUSIALIK W.: Dürschlag Stefan (1890-1974) kapłan Adm. Apost. w Opolu [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 47.
[7]    MUSIALIK W.: Equal rights for employees or the change of men’s role in society? Regional perspective on the basis of the Province of Opole [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 127-131.
[8]    MUSIALIK W.: Figarski Mieczysław (1917-1992) jezuita [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów,  Warszawa 2006, Str. 56.
[9]    MUSIALIK W.: Jaesze (Jeschke) Walter (1886-1968) [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 79.
[10]    MUSIALIK W.: Kądziołka Ludmiła-Barbara (1929-) [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 89-90.
[11]    MUSIALIK W.: Kulisz Józef, (1943-) jezuita  [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 110-111.
[12]    MUSIALIK W.: Łopatka Stanisław Antoni (1909-1996), jezuita [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 120-121.
[13]    MUSIALIK W.: Międzywojenna prasa polska na Śląsku miejscem kształtowania tradycji świętoanieńskiej [w:] Pielgrzymowanie i sztuka, Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Red. nauk. Joanna Lubos-Kozieł [i in.], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, Str. 227-238. (wydane w 2006 r.).
[14]    MUSIALIK W.: Międzywojenne starania o systemowe wspomaganie działalności gospodarczej w województwie śląskim. Śląski Fundusz Gospodarczy. „Studia Śląskie”. T. LXV. Opole 2006. Str. 111-124.
[15]    MUSIALIK W.: Na drodze do podmiotowości mieszkańca Europy, Studia Europejskie, Obywatel w Unii Europejskiej, Pod red. Stefana Marka Grochalskiego, Nr 314/2006,  Z. 1, Opole 2006, str. 9-23.
[16]    MUSIALIK W.: Porwoł Wilhelm (Porwoll Willy) (1894-1973) kapłan Adm. Apost. w Opolu [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 175 –176.
[17]    MUSIALIK W.: Posłowie [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX w. Red. Nauk. W. Musialik. Opole 2006. Str. 194-195.
[18]    MUSIALIK W.: Powstańcy śląscy wśród posłów śląskich i parlamentarzyści RP z powstańczymi epizodami w życiorysie [w:] Z badań nad biografistyką i ewidencją personalną powstań śląskich. Red. Nauk. Zbigniew Kapała. Bytom 2006. Str. 123-131.
[19]    MUSIALIK W.: W nowej ludowej rzeczywistości. Śląskie klasztory żeńskie w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Zarys problematyki [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX w. Red. Nauk. W. Musialik. Opole 2006. Str. 188-193.
[20]    MUSIALIK W.: Weidler Henryk Jan (1878-?) kapłan Adm. Apost. w Opolu [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 258.
[21]    MUSIALIK W.: Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego [w:] Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego, „Śląsk Opolski”, Nr 2(59)/2006, Red. nauk. Wanda Musialik, Opole 2006, str. 3-4.
[22]    MUSIALIK W.: Wokół aspiracji społecznych ludności, Śląska Opolskiego, „Śląsk Opolski”, Nr 2(59)/2006, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole  2006, Ss .86.
[23]    MUSIALIK W.: Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX w. Red. Naukowa W. Musialik. Opole 2006. Str. 200.
[24]    MUSIALIK W.: Zieliński Ludwik (1917-1995) kapłan Adm. Apost. w Opolu [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Pomordowani – więzieni-wygnani, Tom III, Praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Myszora, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 266.

2005

[1]    MUSIALIK W.: „Narodowość – kategoria jednocząca czy dzieląca wspólnotę kapłańską [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko – niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Red. Z. Kapała, J. Myszom. Bytom 2005. Str. 138-148
[2]    MUSIALIK W.: O jednej z ankiet tygodnika „Wiadomości” [w:] Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2010). Red. Janusz Fryś, Marek Szczerbiński. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wielkopolski 2005. Str. 345-357
[3]    MUSIALIK W.: Pod jezuickimi skrzydłami [w:] Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne. Red. J. Budniak, K. Mozor. Wydawnictwo WAM. Kraków 2005. 0,5 aa
[4]    MUSIALIK W.: Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności) [w:] Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Red. nauk. W. Korzeniowska i U. Szuścik. Kraków 2005. Str. 169-176
[5]    MUSIALIK W.: Równouprawnienie pracowników czy zmiana poglądów na zadania mężczyzn w społeczeństwie? (ujęcie regionalne na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne. Pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika. Opole 2005. Str.182-188

2004

[1]    Musialik Wanda: PIN Instytut Śląski, Politechnika Opolska, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej, Opole 2004, s. 192.
[2]    Musialik Wanda: Sociálně a národnostně smíšená rodina v industriální a postindustriální společnosti v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti, Mężczyzna w rodzinie. Aspekty współczesne na tle historycznym. Mann in der Familie. Gegenwärtige Aspekte auf dem historischen Hintergrund, Wyd. Slezska Universiteta w Opavie, Opava 2004, s. 288 –295.
[3]    Musialik Wanda: Wydawnictwo „Impuls” w Krakowie, Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności), [w:] Rodzina. Historia i współczesność. Red. W. Korzeniowska, Kraków 2004.

[1]           MUSIALIK W.: Dzieje powojennych przekształceń własnościowych zabudowań prewentorium dla dzieci w Paczkowie (przyczynek do stanowiska władzy ludowej wobec własności kościoła katolickiego na „Ziemiach Odzyskanych”), Sobótka Śląski Kwartalnik Historyczny, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, str. 69-86. ISSN 0037-7511

[2]                       MUSIALIK W.: Spór o Górny Śląsk 1919-1922 W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego [w:] Powstania śląskie i plebiscyt w badaniach historyków badaniach historyków, M. Białokura, A. Dawid (RED.) Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkow-ski Województwa Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 14-26, ISBN 978-8361587-75-0

[3]                       MUSIALIK W.: Pamiętnik – środkiem przekazu wartości w ralecjach międzypokoleniowych polskiej emigracji europejskiej [w:] Nauczyciel-wartości-świat, W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukasova-Kantorkova (RED.), Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Kraków 2011, str. 73-82. ISBN 978-83-7308-350-9