2020

 1. Mazur-Kajta Katarzyna: The Profitability of Learning the Chinese Language in theContext of Increasing Opportunities in the Labor Market, w: Development andadministration of border areas of the Czech Republic and Poland. Support forsustainable development. Conference proceedings / Eva Ardielli ( ), 2020, VŠBred.– Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-4412-1, ss. 133-145

2019

 1. MAZUR-KAJTA K., KOVAROVA E.: Harmonijna komunikacja w opinii studentów z VSB - Technical University of Ostrava [w:] Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-55-9; OPOLE 2019
 2. MAZUR-KAJTA K.: Perception of Harmony as a Key Element in Interpersonal Communication: Polish and Chinese Point of View [W:] Communication as a Life Process Volume Two: The Holistic Paradigm in Language Science; m. Bogusławska-Tafelska, M. Haładewicz-Grzelak (EDIT.); ISBN (10) 1-5275-3305-0; ISBN (13) 978-1-5275-3305-9; Wyd. Cambridge Scholars Publishing; UK 2019
 3. MAZUR-KAJTA K.: The Category of Harmony in Communication in the Opinion of Young Generation of Belarusians in the Cotext of Social Economy, [w:] Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference 2019. Public Economy and Administration 20; Wyd. VSB - Technical University of Ostrava; ISBN 978-80-248-4330-8; Ostrava 2019
 4. MAZUR-KAJTA K.: The Category of Harmony in Communication in the Opinion of Young Generation of Belarusians in the Context of Social Economy [w:] Public Economics and Administration 2019; Wyd. VSB-Technical University of Ostrava; ISBN 978-80-248-4356-8
 5. MAZUR-KAJTA K., DROSIK I.: Rzemiosło chińskie jako środek komunikacji – na przykładzie wyrobów z jadeitu i nefrytu [w:] Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-68-9; str. 155-178; Opole 2019

2018

 1. MAZUR-KAJTA K.: Harmonijna komunikacja w opinii młodego pokolenia Chińczyków [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, K. Mazur-Kajta (RED.); Nr 18/2018 str. 19-35/ a. w. 0,85/ całość str. 108/a. w. 6,7 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 2. MAZUR-KAJTA K., PATERSKA-KUBACKA A.: Koszty nauki języka chińskiego [w:] Studia neofilologiczne XIV. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; G. Gwóźdź, B. Rusek, P. Sznurkowski (RED.); Częstochowa 2018 str. 115-137 ISBN 1897-4244 Politechnika Opolska
 3. MAZUR-KAJTA K., MISIURSKI P.: Perception of the One Belt One Road Initiative by the Managers of Small Business Enterprises Located in Opole Silesia (Poland) – Results of Pilot Study [w:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland - support for sustainable development; E. Ardielli (EDIT.); Ostrava, Czechy 2018 str. 158-166/ a. w. 0,65 ISBN 978-80-248-4229-5 Politechnika Opolska
 4. MAZUR-KAJTA K.: Postrzeganie harmonijnej komunikacji przez reprezentantów młodego pokolenia Chińczyków i Portugalczyków [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edykacyjne aspekty zarządzania; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie; Z. 491; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 59-71/ a. w. 0,8 ISBN 978-83-66033-21-4 Politechnika Opolska
 5. MAZUR-KAJTA K.: Harmonia w komunikacji o chińskim charakterze - spostrzeżenia z polskiej (europejskiej) perspektywy [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie; Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach; Nr 124/2018 str. 59-76 ISSN 1641-3466 Politechnika Opolska
 6. MAZUR-KAJTA K.: Wpływ fizycznych czynników środowiska pracy na obciążenie pracą monotypową [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; Kwartalnik, Wyd. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; Nr 2/2018; Tom 38; str. 121-137 ISSN 1506-2635 Politechnika Opolska
 7. MAZUR-KAJTA K.: Chińska porcelana w procesie komunikacji społecznej [w:] Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu; Opole 2018 str. 217-241/1,4 a. w. ISBN 978-83-950063-1-9 Politechnika Opolska
 8. MAZUR-KAJTA K.: "Costly" Choices of Occupational Activities of Houswives [w:] Sociologicke vyzvy ve stredoevropskem kontextu; N. Horacova (EDIT.); Ostravska Universita; Ostrava 2018 str. 71-92; 1,3 a. w.
 9. MAZUR-KAJTA K.: Komunikacja poprzez dzieła rąk rzemieślników na przykładzie latawców chińskich [w:] Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu; Opole 2018 str. 191-216/ 1,1 a. w. ISBN 978-83-950063-1-9 Politechnika Opolska
 10. MAZUR-KAJTA K., GRUSZECKA-KOSOWSKA A., BARAN A., CZECH T.: Geochemical Fractions of the Agricultural Soils of Southern Poland and the Assessment of the Potentially Harmful Element Mobility [w:] Minerals; ISSN 2075-163X; Volume 9, Issue 11/ 2019
 11. MAZUR-KAJTA K., GRUSZECKA-KOSOWSKA A., BARAN A., CZECH T., WDOWIN M.: The contents of the potentially harmful elements in the arable soils of southern Poland, with the assessment of ecological and health risks: a case study [w:] Environmental Geochemistry and Health; ISSN: 0269-4042 (Print) 1573-2983 (Online);

2017

 1. MAZUR-KAJTA K: The Importance of Dining Together in Establishing and Maintaining Socio-Cultural Capital in a Chinese Way [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Adamska (RED.), Nr 13/2016 str. 122-137/ a.w. 0,9 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 2. MAZUR-KAJTA K.: Opportunities of the New Silk Road Initiative [w:] Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 269-287/ a. w. 1,2 ISBN 978-83-947623-3-9 Politechnika Opolska
 3. MAZUR-KAJTA K.: PERSPECTIVES ON THE OPENING OF THE NEW SILK ROAD IN OPINIONS FROM MANAGERS OF LARGE BUSINESS ENTERPRISES LOCATED IN OPOLE SILESIA [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Bernat (RED.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Nr 15/2017, Opole 2017 str. 72-85 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 4. MAZUR-KAJTA K., JANOSIK E.: Światło niebieskie emitowane przez ekrany komputerów stacjonarnych oraz wyświetlacze urządzeń mobilnych jako czynnik oddziaływania środowiska pracy organizacji na zdrowie pracowników [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 159-177/ 1 a. w./ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-1 Politechnika Opolska
 5. MAZUR-KAJTA K. (AUT.): Wybory aktywności zawodowej współczesnych kobiet Śląska Opolskiego; Seria: Studia i Monografie; Z. 470; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 291/ a. w. 19 ISBN 978-83-65235-91-6 Politechnika Opolska
 6. MAZUR-KAJTA K., JANOSIK E.: Światło niebieskie emitowane przez ekrany komputerów stacjonarnych oraz wyświetlacze urządzeń mobilnych jako czynnik oddziaływania środowiska pracy organizacji na zdrowie pracowników [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 159-177/ 1 a. w./ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-1 Politechnika Opolska
 7. MAZUR-KAJTA K.: Chiński rzemieślnik - starożytny innowator czy współczesny odtwórca dziedzictwa [w:] Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 116-131/ a. w. 1 /CAŁOŚĆ: str. 268/ a. w. 16,75 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska

2016

 1. MAZUR-KAJTA K., GRUSZECKA-KOSOWSKA A.: Potential health risk of selected metals for Polish consumers of oolong tea from the Fujian Province, China [w:] Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal; Issue 5, Volume 22, 2016 str. 1147–1165 ISSN 1080-7039
 2. MAZUR-KAJTA K., JANOSIK E.: Zatrudnienie i warunki pracy w województwie śląskim w latach 1990-2014 [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Nr 1(12) /2016 str. 42-59 ISSN 1895-3794 eISSN-2300-0376
 3. MAZUR-KAJTA K., SPYCHAŁA-PAZDAN A.: Wzajemne zainteresowanie Polski Chinami na przestrzeni dziejów w kontekście odtwarzania Starożytnego Jedwabnego Szlaku [w:] Kultrowe i etyczne aspekty gospodarki, biznesu i zarzadzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 449; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 99-122/1,66 ISBN 978-83-65235-61-9
 4. MAZUR-KAJTA K.: Ekonomiczny wymiar nauczania języka chińskiego [w:] Pedagogika, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii Jana Długosza w Częstochowie; Tom 25, Zeszyt 1/2016 str. 225-241 ISSN 1734-185X
 5. MAZUR-KAJTA K.: Motives Affecting Professional Activity of Women from Opole Silesia Region Working at no Charge within a Household as a Target Group of Programs Supporting Maintainance of Work-Life-Balance [w:] Managment of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges; Seria: Studia i Monografie; Z. 440; J. Foltys, L. Hawrysz, J. Maj, L. Lesakova, E. Lubos (EDIT.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 57-68; 1 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-41-1
 6. MAZUR-KAJTA K.: Wpływ uwarunkowań zdrowotnych osób starszych na funkcjonowanie środowisku pracy [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Nr 9/2015 str. 104-121 ISSN 1231-5478

2015

 1. Mazur-Kajta K., „Be open-tech" – otwarcie na umiejętności techniczne w Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., [w:] Trans-fair trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką, red. Szewczuk-Stępień M., Dymek Ł., Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2015.
 2. Mazur-Kajta K., Szanse i bariery aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy w kontekście 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, red. Zagórowska A., Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

2014

 1. Mazur-Kajta K., Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Wybrane propozycje rozwiązań innowacyjnych, [w:] Strategiczne modelowania i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki, red. Szewczuk-Stępień M., Dymek Ł., Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2014.
 2. Mazur-Kajta K., Jakuczek E., Fujian Province of People's Republic of China as a new partner of Opole Province, [w:] Cultural, Social and Ethical Determianants of economy, Business and Management, red. Karszewski L, Kretek H., Politechnika Opolska, Opole 2014.
 3. Mazur-Kajta K., Jakuczek E., Characteristics of Chinese Province Fujian – a new partner region of Opole Province in the context of factors encouraging and discouraging Chinese party to cooperate with polish partner, [w:] Chinese Economy as a Challenge to Polish Enterprises, red. Bernat M., Politechnika Opolska, Opole 2014.
 4. Mazur-Kajta K., Mazur K., The policy of technology transfer in China. Values, opportunities and Threats characteristic of the PRC market from the perspective of European companies, [w:] The identity: Global, European and Local Perspective, red. Musialik W., Studia i Monografie z. 367, Politechnika Opolska, Opole 2013.
 5. Mazur-Kajta K., Spychała-Pazdan A., Geneza partnerstwa województwa opolskiego z prowincją Fujian Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście długoletniej współpracy Opolszczyzny z niemieckim Landem Nadrenia-Palatynat, [w:] Region. Współczesne przejawy dziedzictwa, Studia i Monografie z. 402, red. Musialik W., Politechnika Opolska, Opole 2014.

2013

 1. Mazur-Kajta K., Rozmowy „okołobiznesowe" w kontaktach z chińskim partnerem, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Chiny, red. Karczewski L., Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 2. Mazur-Kajta K., Mieszkanie w mieście – marzenie młodych mieszkańców ChRL, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Chiny, red. Karczewski L., Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 3. Mazur-Kajta K., Stosunek do pracy zawodowej mieszkanek Śląska Opolskiego pracujących poza granicami kraju w świetle badań nad aktywizacją zawodową kobiet, [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. Zagórowska A., Uniwersytet Opolski, Opole 2013.

2012

 1. Mazur-Kajta K., Starość perspektywą młodych w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] Perspektywy młodzieży, młodzież w perspektywie, Region - Polska – Europa – Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, red. A. Zagórowska, Studia i monografie, zeszyt 317, Politechnika Opolska, Opole 2012.

2011

 1. Mazur-Kajta K., Cultural and historical condition of a Chinese family, [w:] Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, red. Krok D., Klejnowski-Różycki D., Człowiek Rodzina Społeczeństwo nr 19, Instytut Nauk o Rodzinie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 2. Mazur-Kajta K., Yuan Zhongxian, 波兰人学汉语.初级教程, Język chiński dla Polaków. Kurs podstawowy, Instytut Konfucjusza w Opolu – Politechnika Opolska, Opole 2011.
 3. Mazur-Kajta K., Sztuka odmowy w relacjach społeczno-ekonomicznych w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] Chiny i azjatyckie tygrysy - filozofia i etyka gospodarowania, red. Karczewski L., Bernat M., Wydawca: Drukarnia SADY, Krapkowice 2011.
 4. Mazur-Kajta K., System meldunkowy Hukou jako czynnik wykluczenia społecznego w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Studia i Monografie, z. 300, red. Zagórowska A., Roztropowicz-Miśko M., Politechnika Opolska, Opole 2011.

2010

 1. Mazur-Kajta K., Specyfika kontaktów biznesowych w Chinach, [w:] Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach, red. Kania M.H., Politechnika Opolska, Opole 2010.
 2. Mazur-Kajta K., Etyka biznesu na Tajwanie, [w:] Tao biznesu. Etyka gospodarcza Orientu, red. Karczewski L., Politechnika Opolska, Opole 2010.
 3. Mazur-Kajta K., Etyczny kontekst chińskiej ceny, [w:] Tao biznesu. Etyka gospodarcza Orientu., red. Karczewski L., Politechnika Opolska , Opole 2010.

2009

 1. Mazur-Kajta K., Brede N., Tea-houses as a business meeting place in China, [w:] The Prospects Of Scientific And Economic Collaboration European Union And China In XXI Century. Multi-Aspect Cooperation The European Union and China., Instytut Konfucjusza w Opolu, Politechnika Opolska, Opole 2009.
 2. Mazur-Kajta K., Etykieta zachowania przy stole w Państwie Środka jako ceremonialny element oprawy rozmów biznesowych, [w:] Etyka gospodarcza Orientu, red. Karczewski L., Politechnika Opolska, Opole 2009.
 3. Mazur-Kajta K., Porównanie niektórych aspektów studiowania w Chinach i Polsce, [w:] Polsko-chińskie różnice kulturowe. Ciekawe doświadczenia, red. Jiang Huijuan, Instytut Konfucjusza w Opolu, Politechnika Opolska, Opole 2009.
 4. Mazur-Kajta K., Nauka języka chińskiego na Śląsku, [w:] Edukacja na Śląsku w okresie transformacji., Śląsk Opolski, 3-4 (68-69), Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008.

2008

 1. Mazur-Kajta K., Negocjacje międzynarodowe (przykład Tajwanu), [w:] Biznes - Etyka - Międzykulturowość. Wybrane zagadnienia etyki biznesu, red. Kubka J., Wydawnictwo Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
 2. Mazur-Kajta K., Wybór poziomu wykształcenia dzieci w świetle teorii wymiany, [w:] Oblicza Edukacji., Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, nr 23, czerwiec - sierpień 2008.
 3. Mazur-Kajta K., Menedżer międzykulturowy. Porównanie poszukiwanych cech kadry kierowniczej na przykładzie polskiego, niemieckiego i tajwańskiego rynku pracy, [w:] Regionalna Polityka Edukacyjna., PIN Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Opole 2008.
 4. Mazur-Kajta K., Social problems in contemporary organizations, recenzja, [w:] Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Education of Economist and Managers, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, No. (3) 7. October-December 2007.

2007

 1. Mazur-Kajta K., Janosik E., Warunki pracy w placówkach handlowych w opinii pracowników sprzedaży bezpośredniej, [w:] Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo. Nr 3 (205) 2007
 2. Mazur-Kajta K., Komunikat z badań nad skłonnością migracyjną studentów Politechniki Opolskiej w
 3. roku 2006, [w:] Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju, red. Nowak Z. M., Rauziński R., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.