2020

 1. MACH Ł., MALIK K., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., BĘBENEK P.: Specialization Integrated Strategy of Innovations: Effective Model for Emerging Regional Economy Development? [W:] European Research Studies Journal, vol. 23, nr 2, 2020, ss. 78-97, DOI:10.35808/ersj/1581

2019

 1. MACH Ł., ROKITA-POSKART D.: Selected Meso-Economic Consequences of the Changing Number of Students in Academic Towns and Cities (A Case Study of Poland) [W:] Sustainability; No 11, 1901; str. 1-15; 2019;
 2. MACH Ł.: MEASURING AND ASSESSING THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON EUROPEAN REAL PROPERTY MARKET [w:] Journal of Business Economics and Management; ISSN 1611-1699/eISSN 2029-4433; Vol. 20, Issue 6; 2019

2018

 1. MACH Ł.: An analysis of the impact and influence of the global economic crisis on the housing market in European post-communist countries [w:] Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth; International Business Information Management Association (IBIMA); 2018 str. 2573-2584/ a. w. 1 ISBN 978-0-9998551-1-9 Politechnika Opolska
 2. MACH Ł.: Studencki rynek najmu mieszkań - pomiar i analiza preferencji [W:] Studia i Prace WNEiZ US; Nr 54/3; Metody ilościowe w ekonomii; Uniwersytet Szczecinski; 2018 str. 247-259/ a. w. 0,5 ISSN 2450-7733 Politechnika Opolska
 3. MACH Ł.: Studencki rynek najmu mieszkań - pomiar i analiza preferencji [W:] Studia i Prace WNEiZ US; Nr 54/3; Metody ilościowe w ekonomii; Uniwersytet Szczecinski; 2018 str. 247-259/ a. w. 0,5 ISSN 2450-7733 Politechnika Opolska
 4. MACH Ł.: Wprowadzenie do prognozowania i modelowania ekonometrycznego. Metody, przykłady, zadania. SKRYPT nr 306; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018 str.150/ a. w. 10 ISBN 978-83-66033-17-7 ISSN 1427-9932 Politechnika Opolska
 5. MACH Ł.: Wybrane aspekty wielkopolskiego rynku najmu jednego dnia [W:] Modern Management Review; Rzeszow University of Techology; 2018 str. 171-182/ a. w. 0,5 ISBN 2300-6366 Politechnika Opolska
 6. MACH Ł., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M.: Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka” [w:] Studia i Prace WNEiZ US; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; Nr 53/1/2018 str. 93-105 ISSN 2450-7733; 2080-4881 2300-4096 9 Politechnika Opolska
 7. MACH Ł.: Analiza zróżnicowania potencjału rozwojowego i przemian strukturalnych w przemyśle budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości mieszkaniowych [w:] Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; M. Kalczyńska, A. Rajchel, M. Łuszczyk (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; str. 135-144 ISBN 978-83-66033-28-4 Politechnika Opolska
 8. MACH M.: The Assessment of Development Potential for Voivodship Capital Cities in the Aspect of Local Housing Markets [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 115-122 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska
 9. MACH Ł.: Analiza zróżnicowania potencjału rozwojowego i przemian strukturalnych w przemyśle budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości mieszkaniowych [w:] Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; M. Kalczyńska, A. Rajchel, M. Łuszczyk (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; str. 135-144 ISBN 978-83-66033-28-4 Politechnika Opolska

2017

 1. MACH Ł.: An evaluation of the real estate market development with a special consideration of the building process stage [w:] Ekonometria, Wyd. Publishing House of Wroclaw University of Economics, Nr 4 (54)/2016 str. 95-107 ISSN 1507-3866 Politechnika Opolska 1 14
 2. MACH Ł.: The Application of Classical and Neural Regression Models for the Valuation of Residential Real Estate [w:] Folia Oeconomica Stetinensia; Volume 17, Issue 1/2017 str. 44-56/ a.w. 0,5 ISSN 1898-0198 Politechnika Opolska 1 11
 3. MACH Ł.: Zastosowanie metody "analizy przesunięć udziałów" do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej [w:] Świat Nieruchomości, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 99(1/2017) str. 53-60 ISSN 1231-8841, e-ISSN 2450-534X Politechnika Opolska 1 10
 4. MACH Ł.: (Red. Naukowa) Przegląd Nauk Stosowanych nr 14. Wybrane problemy rynku nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISSN 2353-8899, str. 122, Politechnika Opolska
 5. MACH Ł.: Najem jednego dnia jako przykład krótkookresowego prywatnego rynku najmu mieszkań [w:] Problemy Rynku Nieruchomości; Wyd. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego; Nr 1-2/2017 (47-48) str. 47-48/ a. w. 0,5 ISSN 1731-1829 Politechnika Opolska
 6. MACH Ł.: Wpływ technologii informatycznych na preferencje popytowe w obszarze krótkookresowego najmu prywatnych zasobów mieszkaniowych [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 137-148/ 0,5 a. w./ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-1 Politechnika Opolska
 7. MACH Ł.: Idea ekonomii wspołdzielenia w obszarze najmu krótkookresowego [w:] Barometr Regionalny; Tom 15, Nr 4/2017Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2017 str. 69-76/ 0,5 a. w. ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2016

 1. MACH Ł. (RED.): Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 169/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-62235-64-0
 2. MACH Ł., SZEWCZYK M, WIDERA K.: Ekonomia konsumenta [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków techniczych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 205-226/ 1,36 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 3. MACH Ł.: An Analysis of Chosen Aspects of Regional Potentials of Housing Economy with Particular Focus on Social and Economic Dimension [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 31-38 ISSN 1644-9398
 4. MACH Ł.: Creation of homogeneous groups of provinces based on unsupervised learning method of classification [w:] Managment of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges; Seria: Studia i Monografie; Z. 440; J. Foltys, L. Hawrysz, J. Maj, L. Lesakova, E. Lubos (EDIT.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 97-110; 0,5 ark. Wyd./ całość 9,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-41-1
 5. MACH Ł.: I. Ekonomia: klasyfikacje, metody i paradygmaty badawcze. I.3. Metody badań ekonomicznych [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicnzych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 43-50/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 6. MACH Ł.: Makroregionalna analiza przestrzenno-czasowa podstawą określenia potencjałów rozwoju rynku budowlanego [w:] Nieruchomość w przestrzeni 2; M. Trojanek (RED.); Poznań 2016 str. 229-241/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-7986-115-6
 7. MACH Ł.: Strukturalno-przestrzenne analizy potencjału rozwojowego w przemyśle budowlanym [w:] Metody ilościowe w ekonomii; Tom 2; Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 45/2 2016; Szczecin 2016 str. 305-316 ISSN 2080-4881 eISSN 2300-4096
 8. Mach Ł., The evaluation of real estate market development with the special consideration of building process stage, Ekonometria, ISSN: 1507-3866, 2016 W DRUKU

2015

[1] MACH Ł.: Analiza potencjału infrasturktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrónoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 [w:] Barmometr Regionalny, Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 81-88 1644-9398
[2] MACH Ł.: Spatial Concentration of Selected Developmental Potentials Related to Local Residential Property Markets [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation, K. Malik, Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 153-164/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2

2014

[1] MACH Ł., ŁASZEK J.: Parametryzacja zmiennych diagnostycznych istotnie wpływających na prawdopodobieństwo sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2014, 10 stron (0,5 arkusza), ISSN 1643-7772
[2] MACH,Ł.: Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy, [w:] Barometr Regionalny, Analizy i prognozy, 2014, tom 12/2, 10 stron (0,5 arkusza), ISSN 1644-9398

2013

 1. MACH Ł, WIDERA K.: Innowacyjność podmiotów województwa świętokrzyskiego jako element restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2/2012, s. 207-220 - wydanie nastąpiło w 2013 r. 13 stron 0,5 arkusza ISSN 2081-2345
 2. MACH Ł, WIDERA K.: Określenie sprawczych czynników sukcesu dla polskich województw w wymiarze zrównoważonego rozwoju, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2/2012, s. 37-50 - wydanie nastąpiło w 2013 r. 13 stron 0,5 arkusza ISSN 2081-2345
 3. MACH Ł.: Badania typu foresight podstawą strategicznego prognozowania zjawisk gospodarczych [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 3(35)/2013, pt. Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konsekwencje, redakcja: Krzysztof Safin, str. 155-163 9 stron 0,5 arkusza ISSN: 1643-7772
 4. MACH Ł.: Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych [w:] Ekonometria, Nr 4(38)/2012, Wrocław 2012 (wyszło w 2013 r.) str. 106-116 ISSN 1507-3866
 5. MACH Ł.: Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionu [w:] Studia KPZK PAN, tom CLV, Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, Regional Development Policy based on Smart Specialisations, Krzysztof Malik (RED.), 2013, str. 95-106 12 stron 0,5 arkusza ISSN 0079-3507 ISBN 978-83-63563-53-0
 6. MACH Ł.: Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i sieci neuronowych do oceny możliwości sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2(34)/2013, ss. 295-306 12 stron 0,5 arkusza ISSN 1643-7772

2012

[1] MACH Ł., ZYGMUNT J.: Ewaluacja efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu opolskiego, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 2 (28)/ 2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, str. 33-40, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[2] MACH Ł., ZYGMUNT J.: The impact of real capital on Opolskie region development, [w:] K. Malik (EDIT.), Towards Structuring Regional Economy: Policy & Practice, Faculty of Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, ss. 77-96, Opole 2012    - 978-83-62736-94-2. ISSN 1507-3866
[3] MACH Ł.: Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy do oceny potencjału rozwojowego regionów, [w] Problemy rozwoju regionalnego, [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, str. 520-529, Wrocław 2012, ISSN 1899-3192
[4] MACH Ł: Diagnoza i perspektywy rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych, [w:] S. Forlicz (RED.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo CeDeWu, str. 233-248, Wrocław 2012 - ISBN 978-83-7556-492-1

2011

[1]    MACH Ł.: Budowa praktycznego modelu regresji opisującego zależności występujące na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011, Stefan Forlicz (RED.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011, s.291-302, ISSN 1643-7772
[2]    MACH Ł., ZYGMUNT J.: Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych  w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Barometr Regionalny – Analizy i prognozy, Zamość 2011, str. 67-74 , ISSN 1644-9398
[3]    MACH Ł.: Application of multidimensional statistical methods of comparative analysis to determine the development level of European Union countries, 12’th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operations Research, Turcja, 2011, pp. 191-200,
[4]    MACH Ł., ZYGMUNT J.: Investment expenditures diversity in communities of Opole district [in:] Regional and local development: Capitals and drivers, Krzysztof Malik  (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 89-108. ISBN 978-83-62736-49-2
[5]    MACH Ł.: Zastosowanie statystycznych metod analizy wielowymiarowej jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości mieszkaniowych [w:] Budowanie przewagi konkurencyjnej w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Krzysztof Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2011s.69-90. ISSN 1429-6063
[6]    MACH Ł., MAJ M.: Rozwój klastrów w województwie opolskim w ocenie przedstawicieli sfery badawczo-rozwojowej i otoczenia biznesu, Seria B+R i otoczenia biznesu a rozwój klastrów w województwie opolskim. Pod redakcją naukową Wojciech Duczmala, Witolda Potwory, tom. 7.    Opole, 2011, ss. 67-87, ISBN 978-83-62683-08-6

2010

[1]    MACH Ł., SZEWCZYK M., WIDERA K.:  Wybrane aspekty oceny poziomu gmin, [w:] Kierunki rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego. Podsumowanie badań, pod red. K. Malika, Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 131-150.    Pro Media Sp. z o.o. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-6-0, 3
[2]    MACH Ł.: Budowa modelu regresyjnego parametryzującego zależności występujące na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz próba poprawy jego cech jakościowych, [w]  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław w druku, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe WSB. Politechnika Opolska
[3]    MACH Ł.: Modelowanie logitowe narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, pod red. P. Dittmanna, [w]: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010, ISSN 1899-3192, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechnika Opolska, 9
[4]    MACH Ł.: Wielokryterialna analiza determinantów makroekonomicznych podstawą opracowania rankingu województw [w:] Zarządzanie rozwojem regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Pod red naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 269-288. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
[5]   MACH Ł.: Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. Ryszarda Knosali, , tom. II, Opole 2010, str. 181-187. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-923797-9-9, 3
2009

[1] MACH Ł.: Aproksymacja zjawisk rynkowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie.  Pod redakcją Ryszarda Knosali. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2009, str. 147-154. Politechnika Opolska

2008
[1]    MACH Ł., DYMEK Ł., HEFFNER K., MALIK K.: Etapy badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 73-96.
[2]    MACH Ł., SROŚLAK G., SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., ZYGMUNT J., ZYGMUNT A.: Suplement. Wybrane foresighty regionalne rozwoju zrównoważonego – najlepsze praktyki dla województwa opolskiego [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 97-218.
[3]    MACH Ł.: Foresight jako podstawowe narzędzie badawczo- rozwojowe w procesie zrównoważonego rozwoju regionu [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 149-156.
[4]    MACH Ł., CHWASTYK P.: Metodologia Foresight podstawą strategicznego prognozowania zjawisk gospodarczych [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Tom. II. Opole 2008. str. 88-94.
[5]    MACH Ł., DYMEK Ł., MALIK K.: Istota foresightu  [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 15-25.
[6]    MACH Ł., MALIK K., DYMEK Ł., HEFFNER K.: Harmonogram prac Panelu Ekspertów i metodologia badawcza [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu.  Opole 2008. Str. 73-79.
[7]    MACH Ł., MALIK K., DYMEK Ł.: Metodologia badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 29-47.
[8]    MACH Ł., MALIK K.: Wyniki badań eksperckich według kluczowych obszarów rozwoju  [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Kluczowe obszary badawcze i opisy scenariuszowe. Pod red. nauk. Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 81-123.

2007

[1]    MACH Ł., PISZ I.: Rozwój prognoz sprzedaży produktów z branży spożywczej bazujący na statystyczno-matematycznych modelach decyzyjnych  [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 203-210.
[2]    MACH Ł.: Statystyczno-matematyczne modele decyzyjne podstawą prognozowania popytu, [w:] Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa – Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH w Krakowie. Kraków 2007. Str. 165-171.
[3]    MACH Ł.: Wielokryterialna ocena opłacalności inwestycji [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 115-126.
[4]    MACH Ł.: Wybór metody prognozowania podstawą prognozowania sprzedaży produktów z branży FMCG [w:] IT w organizacjach gospodarczych. Pod redakcją naukową Leszka Kiełtyki. Toruń 2007. Str. 57-66. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
[5]    MACH Ł.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych MLP, RBF oraz GRNN jako narzędzie wspomagające prognozowanie sprzedaży [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Pod redakcją Ryszarda Knosali. Tom II. Opole 2007. Str. 13-18.
[6]    MACH Ł., HYS K., JURCZYK-BUNKOWSKA M., KASPRZYCKI A., KNOSALA R., KOŁOSOWSKI M., KUCIŃSKA A., ŁAPUŃKA I., GOŁDA G.: Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2007. Str. 330.
2006

 [1]    MACH Ł.: Badanie zachowania sieci neuronowej z uwzględnieniem na jej wejściu różnych sytuacji opisujących rynek [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Tom. II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, Str. 152-158.
[2]    MACH Ł.: Instrumenty marketingu-mix podstawą aproksymacji w neuronowym modelu prognozowania [w:] Nowoczesne metody i techniki w zarzadzaniu, Red. nauk. Jan T. Duda i Wiesław Waszkielewicz, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, Str. 269-274.
[3]    MACH Ł.: Kompleksowe ujęcie determinantów rynku w metodzie operacyjnego prognozowania popytu [w:] Aplikacje technik multimedialnych w organizacjach gospodarczych, Red. Nauk. Leszek Kiełtyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, Str. 37-38.
[4]    MACH Ł.: Modelowanie sytuacji niepewnych z wykorzystaniem zintegrowanej metody prognozowani, Technologie informacyjne w zarządzaniu – materiały konferencyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2006, str. 155-162.
[5]    MACH Ł.: Neuronowy model prognozowania uwzględniający determinanty rynku [w:] Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Red. nauk. Leszek Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, Toruń 2006, Str. 163-167.

2005

[1]    MACH Ł., KNOSALA R.: Metoda operacyjnego prognozowania wielkości popytu uwzględniająca determinanty rynku, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Nr 2/2005. Wyd. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, 2005, s. 45-56
[2]    MACH Ł., KNOSALA R.: Uwzględnienie determinantów rynku w metodzie operacyjnego prognozowania wielkości popytu bazującej na zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych, Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Red. J. Lewandowski, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (druk ukazał się w tym roku), Łódź, 2004, s. 151-157
[3]    MACH Ł., KNOSALA R.: Uwzględnienie determinantów rynku w neuronowym modelu prognozowania wielkości popytu, Praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2005, Katowice, 2005, s. 433-442
[4]    MACH Ł., KNOSALA R.: Zastosowanie instrumentów marketingu mix w neuronowym modelu operacyjnego prognozowania wielkości popytu, Zbiór prac pod red. R. Knosali, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom II, WNT, Warszawa, 2005, s. 42-47

2004 

[1]    Mach Łukasz, Knosala Ryszard: The 15 th International DAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation – Technology – Men – Nature, Artificial Neutral Networks as a Supporting Tool for Forecast Operative Demand Considering Market Factors. Published Annually by DAAAM International Vienna, Vienna 2004, pp. 259-260.
[2]    Mach Łukasz, Knosala Ryszard: Wydawnictwo Naukowo Techniczne w Warszawie, Zintegrowana metoda operacyjnego prognozowania wielkości popytu uwzględniająca czynniki rynku. Dobór parametrów modelu, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Zbiór prac pod redakcją Ryszarda Knosali. Tom II, Warszawa 2004, s. 43-54.
[3]    Mach Łukasz, Knosala Ryszard: The 15 th International DAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation – Technology – Men – Nature, The Research of the Forecast of Sales with the Application of Econometric, Winter’s and Arima Models. Published Annually by DAAAM International Vienna, Vienna 2004, pp. 215-216.