2020

 1. KARAŚ E.: Talent Management as a Method of Developing Competences on Polish Market, w: Development andadministration of border areas of the Czech Republic and Poland. Support forsustainable development. Conference proceedings / Eva Ardielli ( ), 2020, VŠBred.– Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-4412-1, ss. 86-92

2019

 1. KARAŚ E.: Networking of Social Economy Entities in the Opole Region on the Example of the Kolot Cluster [w:] Public Economics and Administration 2019; Proceedings of the 13th International Scientific Conference; Wyd. VSB-Technical University of Ostrava; ISBN 978-80-248-4356-8; str. 196-202, 2019

2018

 1. KARAŚ E., PIASECKA-GŁUSZAK A.: Budowanie relacji i sposoby komunikowania się konsumentów w przestrzeni internetowej [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, K. Mazur-Kajta (RED.); Nr 18/2018    STR. 52-61/ A. W. 0,5/ całość str. 108/a. w. 6,7 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska
 2. KARAŚ E.: Stan i ocena funkcjonowania klastrów gospodarczych w regionie opolskim [w:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Zeszyt 8; Sosnowiec 2018 str. 123-138/a. w. 0,7/ całość str. 176/ a. w.  ISBN  978-83-61695-47-9 Politechnika Opolska
 3. KARAŚ E.: The Online Consumersʼ Recommendations [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 1085-1090/ 0,5 a. w. ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska
 4. KARAŚ E.: The Communication in Social Media  [w:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland - support for sustainable development; E. Ardielli (EDIT.); Ostrava, Czechy 2018 str. 82-88/ 0,5 a. w. ISBN 978-80-248-4229-5 Politechnika Opolska
 5. KARAŚ E., KORKUT F.: Zarządzanie talentami jako czynnik rozwoju organizacji [w:] Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 490, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 23-33/ a. w. 1 ISBN 978-83-66033-20-7 Politechnika Opolska
 6. KARAŚ E.: Struktura branżowa i stan rzemiosła w regionie opolskim [w:] Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu; Opole 2018 str. 245-258/ 0,7 a. w. ISBN 978-83-950063-1-9 Politechnika Opolska
 7. KARAŚ E., PIASECKA-GŁUSZAK A.: Procesy usprawnień kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym – wyniki badań empirycznych [W:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; issn1899-3192; Nr 523/2018

 

2017

 1. KARAŚ E.: The role communication in the process of knowledge management [w:] Communications As a Life Process. Beyond Human Cognition; A. Bogusławska-Tafelska, M. Haładewicz-Grzelak (EDIT.); Wyd. Cambridge Scholars Publishing, 2017 str. 51-66/ 1 a. w. ISBN 978-1-4438-7321-5; ISBN 1-4438-7321-7 Politechnika Opolska
 2. KARAŚ E.: Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie klastrów gospodarczych w województwie opolskim [W:] [w:] Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 84-100/ 0,7 a.w./CAŁOŚĆ: str. 268/ a. w. 16,98 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska
 3. KARAŚ E.: E-marketing przedsiębiorstwa w przestrzeni elektronicznej [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017  str. 101-112/ 0,5 a. w./ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-1 Politechnika Opolska
 4. KARAŚ E.: Relationship marketing and consumer behavior in the internet-space [w:] [w:] NOVÉ PRÍSTUPY V RIADENÍ ĽUDÍ;  D. Kmecova, P. Czarnecki (EDIT.); Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ; Warszawa 2017 str. 20-28  ISBN 978-83-7520-232-8 Politechnika Opolska
 5. KARAŚ E.: Relationship marketing and consumer behavior in the internet-space [w:] [w:] NOVÉ PRÍSTUPY V RIADENÍ ĽUDÍ;  D. Kmecova, P. Czarnecki (EDIT.); Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ; Warszawa 2017 str. 20-28/ 0,5 a. w.  ISBN 978-83-7520-232-8 Politechnika Opolska

2016

 1. KARAŚ E.: Implementacja koncepcji interesariuszy i społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie [w:] Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania; L. Karczewski, K. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 448; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 139-148/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-60-2
 2. KARAŚ E.: Implementing the Innovation in Enterprise [w:] Managment of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges; Seria: Studia i Monografie; Z. 440; J. Foltys, L. Hawrysz, J. Maj, L. Lesakova, E. Lubos (EDIT.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 69-77; 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-41-1
 3. KARAŚ E.: Komunikacja w organizacji zorientowanej na wiedzę, [w:] M. Zieliński (RED.), Przegląd Nauk Stosowanych, Nr 9/2015, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, (wersja elektroniczna), http://gwsp.eu/Strona/Strona/24, s. 23-36 ISSN 2353-8899
 4. KARAŚ E.: Talent management in organizations [w:] SIMPRO 2016 Conference Proceedings; R. Moraru, I. Ion, C. Lorint (EDIT.);  Wyd. Universitas Publishing House, Universitatii str., no 20, 332006 Petrosani; 2016 str. 571-574 ISSN 2344-4754

 

2015

[1] KARAŚ E., RAJCHEL D.: Logistycy a zapotrzebowanie rynku pracy oceny procesów logistycznych [w:] Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania,  Nr 6, Poznań 2015" 870-874 1231-5478

[2] KARAŚ E., RAJCHEL D.: Poprawa warunków realizacji produkcji i logistyki z wykorzystaniem metody kaizen i programu 5S [w:] Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania,  Nr 6, Poznań 2015" 672-680 1231-5478

[3] KARAŚ E., ŚMIETAŃSKI R., CILAN T.: Employees' assessment of kaizen implementation in industrial enterprise – results of empirical research [w:] ISB-INMA TECH. Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest 2015 str. 555-562 2344-4118

[4] KARAŚ E., ŚMIETAŃSKI R., CILAN T.: The influence of the European Union on the range of employees' management participation in the companies from Poland [w:] Journal of Economics and Business Research,  Aurel Vlaicu" University of Arad, Arad, Romania, Year XXI, No. 1, 2015 str. 191-204 2068 - 3537

[5] KARAŚ E.: Kaizen Implementation – Results of Research in the Polish Enterprise [w:] Атуальепроъле Провлемыу Упраьления. Сборник Международной Конференции, H.И. Архипова (EDIT.), Wyd. Министерство Оьразованияи Науки Российкой Федерации, Федералное Государствеиное Бюджетное Образовательиое Учреждение Высшево Профессионапьного Образования, Российский Государстарный Университет, РоссийскаяАкадемия Федералное Государствеиное Бюджетное Учреждение Науки Инстут ПроълемУправленияИм. В. А. Трапезиикова; Moskwa 2015" str. 52-61/ 1 ark. Wyd. 978-5-7281-1746-9

[6] KARAŚ E.: Podstawowe miary i kategorie oceny procesów logistycznych [w:] Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania,  Nr 6, Poznań 2015 681-686 1231-5478

2014


[1] KARAŚ E., PIASECKA-GŁUSZAK  A.:  Nowy wymiar organizacji – organizacja ucząca się i organizacja inteligentna, [w:] Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii, M. Noga, K. Łobos (RED.), Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, nr 3 (4)/ 2014, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Wrocław 2014, s. 245-256, 1 a. w. /całość:19 arkuszy, ISSN 1643-7772

[2] KARAŚ E., PIASECKA-GŁUSZAK A.: Rola kultury organizacyjnej. Mądre jajko cz.2, [w:] Top Logistyk, nr1 (31)/ 2013 (publikacja nie została ujęta w roku 2013), s. 48-52, 1 arkusza, ISSN 1898-6412

[3] KARAŚ E.: Rola pracowników w procesie wdrażania kaizen [w:] Wpływ jakości i wiedzy na sukces organizacji w warunkach nowej gospodarki, E. Skrzypek (RED.), Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS w Lublinie, Lublin 2014, s.89-99, 1 arkusza/, całość: 9 arkuszy, ISBN 978-83-62785-78-0

2013

 1. KARAŚ E., PIASECKA –GŁUSZAK A.: Doskonalenie organizacji w oparciu o koncepcję Lean Management, [w:] Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, E. Skrzypek (RED.), Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS w Lublinie, Lublin 2013 s. 231-241, 1 ark. wyd./całość ISBN 978-83-62785-57-5
 2. KARAŚ E., PIASECKA –GŁUSZAK A.: Doskonalenie organizacji w oparciu o koncepcję Lean Management, [w:] Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, E. Skrzypek (RED.), Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS w Lublinie, Lublin 2013 s. 231-241, 1 ark. wyd. /całość str.272/ark. 14 ISBN 978-83-62785-57-5
 3. KARAŚ E.: Example measures of logistics processes – an attempt to systematize, [w:] CLC 2012: Carpathian Logistics Congress, (wersja elektroniczna), TANGER Ltd, Ostrava 2013 s. 186-192 0,5 ark. wyd./ całość str.707/35 ark ISBN 978-80-87294-36-9
 4. KARAŚ E.: Implementacja komplementarna jakości i logistyki w przedsiębiorstwie [w:] Logistyka w zarysie – wybrane problemy badawcze, E. Kulińska (RED.), Seria: Studia i Monografie, Z. 371, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013 s. 57–81 1 ark. wyd./ całość 11 ark. ISBN 978-83-64056-44-4
 5. KARAŚ E.: Lean i kaizen jako metoda doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie [w:] Logistyka w zarysie – wybrane problemy badawcze, E. Kulińska (RED.), Studia i Monografie, Z. 371, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013 s. 82–111 1 ark. wyd./ całość 11 ark. ISBN 978-83-64056-44-4
 6. KARAŚ E.: Methods of logistics process improvement in enterprises, [w:] Managing Opportunities and Threats in Supply Chain, C. Cebeci, G. Buyukozkan (EDIT.), Dogus Ofset, Kayseri, Turkey 2013 s. 439- 450, 1 ark. wyd./ całość: str.778/39 ark. ISBN 605868381-5
 7. KARAŚ E.: Wyniki badań ankietowych dotyczących przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów Politechniki Opolskiej [w:] Barometr Regionalny, Analizy i prognozy, tom 11, nr 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2013, str. 119-128 1 ark. wyd. ISSN 1644-9398

2012

[1] KARAŚ E., PIASECKA-GŁUSZAK A.: Kult wiedzy, [w:] Top Marki (dodatek do czasopism: Magazynowanie i Dystrybucja, Top Logistik), Warszawa 2012, edycja IV, s. 18-23 (1 arkusz wydawniczy)
[2] KARAŚ E.: Implementing Kaizen philosophy in enterprises, [in:] E. Silva, C. Pais, L. Pais (EDIT.), Teaching Crossroads, Publisher: Instituto Politecnico de Braganca, pp. 61-68 (0,5 arkusza wydawniczego), Portugal 2012 - ISBN 978-972-745-128-9

2011

[1] KARAŚ E.: Using Kaizen Philosphy as a Modern Practice in Enterprise Management (publikacja w języku ukraińskim), Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, „Logistyka Nr 690” (publikacja w języku ukraińskim),  Lwów 2010, s. 599-603, 1/3 arkusza, ISSN 0321-0499
[2] KARAŚ E.: Ocena jakościowa wybranych elementów procesu zarządzania związanych z kształtowaniem warunków sprzyjających wdrażaniu podstawowych zasad filozofii kaizen w przedsiębiorstwie, „Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia”, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2011, s. 155-178, 1 arkusz, ISBN 978-83-60583-58-6
[3] KARAŚ E.: Badanie stanu wiedzy na temat klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Desk research, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim”,  2010, s. 9-73, 3 arkusze, ISBN 978-83-88980-99-2, t.1
[4] KARAŚ E.: Doskonalenie przedsiębiorstwa w odniesieniu do koncepcji zarządzania jakością [w:] Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Irena K. Hejduk (RED.), Wydawca: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2011, str. 348-354. ISBN 978-83-60561-07-2

2010

[1]    KARAŚ E.: Doskonalenie procesu zarządzania z wykorzystaniem analitycznej metody oceny jakości zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Flow Management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, pod redakcją Grzegorza Wróbla, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010, str. 307- 322, Politechnika Opolska, ISBN: 978-83-60583-48-7, 3
[2]    KARAŚ E.: Jakość w procesie logistycznym, Opole 2009  ( łącznie stron: 88). Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej,  (nie ujęta w wykazie za 2009 r.), Politechnika Opolska, ISBN: 978-83-60691-65-6, 12
2009

[1] KARAŚ E.: Integration of TQM concept and logistic within the enterprise [w:] Invetion-Inovace-Investice. From Recession to Prosperity, Edited by Radim Lenort and Iveta Vozňáková, Vysoká škola báňská – Technická Universita Ostrava, Ostrava 2009, pp. 377-380. Politechnika Opolska   

[2] KARAŚ E.: Klastry gospodarcze jako źródło wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, Pod redakcją Elżbiety Skrzypek, Tom I, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin 2009, str. 525-532. Politechnika Opolska   

[3] KARAŚ E.: Społeczne aspekty zarządzania na przykładzie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] Ekonomia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe nr 11, Politechnika Białostocka, Białystok 2008, str. 267-274. (nie uwzględniono w wykazie za 2008 r.). Politechnika Opolska

2006
[1]    KARAŚ E.: Jakość zarządzania jako czynnik wpływający na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług, Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej, Praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2006,  Str. 77-84.

[1]       KARAŚ E.: Using Kaizen Philosphy as a Modern Practice in Enterprise Management (publikacja w języku ukraińskim), Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, „Logistyka Nr 690” (publikacja w języku ukraińskim),  Lwów 2010, s. 599-603, 1/3 arkusza, ISSN 0321-0499

[2]       KARAŚ E.: Ocena jakościowa wybranych elementów procesu zarządzania związanych z kształtowaniem warunków sprzyjających wdrażaniu podstawowych zasad filozofii kaizen w przedsiębiorstwie, „Kultura kaizen. Rozważania nad wartościami ciągłego doskonalenia”, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2011, s. 155-178, 1 arkusz, ISBN 978-83-60583-58-6

[3]       KARAŚ E.: Badanie stanu wiedzy na temat klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Desk research, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim”,  2010, s. 9-73, 3 arkusze, ISBN 978-83-88980-99-2, t.1