2020

 1. BERNAT M., ROMANIUK U.: National Identity of International Capital Groups and The Effects of Implementing Income Tax Minimisation Strategies in The Groups Companies Operating in Poland , [w:] Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020, s. 10362-10374. ISBN: 978-0-9998551-4-1
 2. BERNAT M.: Cultural Conditions for The Allocation of German Capital in The Form of FDI In Poland, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 978-0-9998551-4-1, ss. 16135-16150
 3. BERNAT M.: Cultural Determinants of Chinese Internationalization in the Form of FDI, w: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2019, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-3-3, ss. 10281-10286

2018

 1. BERNAT M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu – zarządzanie emocjami w organizacjach [w:] Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu; Opole 2018 str. 278-289 ISBN 978-83-950063-1-9 Politechnika Opolska
 2. BERNAT M., JASEK S.: Barriers to Innovation Activity. The Macro-, Mezo- and Microeconomic Approach on the Example of Poland [W:] Barometr regionalny; Tom 16; Nr 4; Zamość 2018 str. 23-36 ISSN 1644-9398 Politechnika Opolska

2017

 1. BERNAT M. (RED.): Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 15/2017 str. 93/ ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 0
 2. BERNAT M., DROZD-TERESZKIEWICZ A.: European Union and China: sources of growing imbalance in the context of building strategic partnership [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Bernat (RED.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Nr 15/2017, Opole 2017 str. 28-40 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 3. BERNAT M., JASIŃSKA-BILICZAK A., BRUSKA A.: Influence of the Cultural Background at Small and Medium Sized-Enterprises Innovations in Regional Dimension [w:] Institute of Economic Research Working Papers, No 12/2017 str. 49-58/ a.w. 0,5 ISBN 978-83-65605-07-8; ISSN 2544-2384 Politechnika Opolska 1 15
 4. BERNAT M., MICHOWSKA A.: Luxurious dragon - the Chinese middle class as recipient of luxury goods [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, Bernat M.(RED.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Nr 15/2017, Opole 2017 str. 54-63 ISSN 2353-8899 , Przegląd Nauk Stosowanych Nr 15, str. 86-93 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
 5. BERNAT M., WRÓBLEWSKA M.: The Way of Building Human Capital in China [w:] Proceedings of the 3rd Czech - China scientific Conference 2017, J. Gottvald, P. Praus (EDIT.); Wyd. INTECH, Croatia 2017 str. 123-130/ a. w. ISBN 978-953-51-3595-1 Politechnika Opolska 1 15

2016 

 1. BERNAT M., YINGNAN S.: Chinese macroeconomic intervention around the turn of the century and its chakkenges [w:] Economy and Growth from the Asian states perspective; J. Marszałek-Kawa (EDIT.); Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2014 str. 152-170/0,5 a.w/ s. 315, 15 a.w. ISBN 978-83-7780-935-8
 2. BERNAT M.: Ekonomia międzynarodwa i globalne [w:] EKONOMIA: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydwnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 81-97/0,7 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 3. BERNAT M.: The Role of Foreign Capital Invested in the Form of Foreign Direct Investment in the Economy of the Opolskie Voivodship in the Years 1990-2015 [w:] Barometr Regionalny; Tom 14, Nr 1, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Zamość 2016 str. 43-52 ISSN 1644-9398
 4. BERNAT M.: Zmiany w konsumpcji społeczeństwa chińskiego na początku XXI wieku [w:] Kultrowe i etyczne aspekty gospodarki, biznesu i zarzadzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 449; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 123-132/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-61-9

2014

[1] BERNAT M. (EDIT): Chinese Economy as a Challenge to Polish Enterprises, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 153 strony/ 7,5 a. w., ISBN 978-83-64056-75-8
[2] BERNAT. M. Rola czynników kulturowych w procesie alokacji kapitału w formie BIZ [w:] Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H. Kratek (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, 12 stron, 1 a. w., ISSN 1429-6063

2013

 1. BERNAT M., STANKIEWICZ B.: Mostowe giganty Chin, Politechnika Opolska, Opole 2013, s. 134 1 ark. wyd./całość 3 ark. wyd. ISBN 978-83-64056-29-1
 2. BERNAT M., WRÓBLEWSKA M.: The influence of ethic and national specifity on socio – economic development of Opole Silesia [w:] Rollnik – Sadowska E. (EDIT.),Selected problems of social policy in border regions, wydawca: BUT Publishing Office, str. 156–178, Białystok 2013 1,1 ark. wyd./całość 8,9 ark. wyd. ISBN 978-83-62582-39-6
 3. BERNAT M.: National identity as a permanent attribute of modern multinational, corporations [w:] The Identity: Global, European and Local perspective. Anthology, Musialik W. (EDIT.), z. 367, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 11-30, Opole 2013 0,5 ark. wyd./całość 11,3 ark. wyd.  ISBN 978-83-64056-40-6 Politechnika Opolska 1 5

2012

[1] BERNAT M., Zhang Fan, Wu Wenying, Qiu Xiaofei: A microcosm of the Contemporary Chinese Family Business – The Ebb and Flow of Wenzhou Model, [w:] A. Mariański (RED), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, zeszyt 8, str. 359-374, Łódź 2012  - ISSN 1733- 2486
[2] BERNAT M.: Rola przedsiębiorstw rodzinnych w niemieckiej gospodarce i społeczeństwie [w:] Ł. Sułkowski (RED.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 7, str. 277-294 (1 arkusz wydawniczy), Łódź 2012 - ISSN 1733- 2486

2011

[1]    BERANT M., Zhongxian Yuan.: Areview of thermal insulation materials and their fire-resistance properties in the Republic of China [w:] The chimney as a technological challenge of modern times, edit.  Rudolf Kania, Opole-Vienna, str. 201-206
[2]        BERNAT M., WRÓBLEWSKA M..: Zasoby kulturowe i społeczne jako źródło budowania przewag konkurencyjnych organizacji w globalizującej się gospodarce (na przykładzie gospodarki chińskiej) [w:] CHINY I  AZJATYCKIE TYGRYSY-filozofia  i etyka gospodarowania, Leszek Karczewski, Maria Bernat (RED.), Wydawca: Drukarnia SADY, Krapkowice 2011, str. 38-61. ISBN: 978-83-63015-08-4
[3]    BERNAT M., KARCZEWSKI L. (RED.): CHINY I  AZJATYCKIE TYGRYSY-filozofia  i etyka gospodarowania, 2011, str. 170. ISBN: 978-83-63015-08-4

2010

[1] Bernat M.: Społeczne aspekty związane z napływem kapitału zagranicznego do gospodarki regionu Śląska Opolskiego [w:] Przemiany kulturowo- oświatowe i społeczne na pograniczu, Studia, materiały i szkice – w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Urszuli Szuścik i Andrzeja Murzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice 2010, str. 17-27. Politechnika Opolska, 978–83–226–1846-2, 3
[2] Bernat M.: Rola gospodarki chińskiej w światowych przepływach kapitału w formie BIZ [w:] Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach, pod red. naukową Marii Heleny Kani, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej Opole 2010, str. 39-58. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60691-90-8, 3
[3] BERNAT M.: Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2010, str. 97. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60691-90-8, 3

2009

[1] Bernat M., SUN Y., Systemy odprowadzania spalin w domach jednorodzinnych w kulturze i architekturze Chin [w:] Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie. Fakty, trendy i argumenty, pod red. nauk. R. Kania, wydawca: Business Centre Club, European Chimneys Association, Opole 2009, str. 169-176. Politechnika Opolska. Instytut Konfucjusza.   

[2] BERNAT M., The role of Germany as host country of foreign direct investments [w:] The Prospects of Scientific and Economic Collaboration European Union and China in XXI Century: Multi-Aspects Cooperation, ed. M. Dytczak. Studia i Monografie, z.249, wydawca: Politechnika Opolska, Opole 2009, s. 129-136. Politechnika Opolska. 

2008
[1]    BERNAT M. Helena, WRÓBLEWSKA M.: Podaż wysoko kwalifikowanych kadr w województwie opolskim w świetle potrzeb inwestorów zagranicznych działających w regionie  - ark. wyd. 0,8 [w:] Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Instytut Śląski w Opolu. Opole 2008. ark. wyd. 17,9. Str. 247-258.
[2]    BERNAT M., BRUSKA A.: Współpraca w podażowo i popytowo zorientowanych łańcuchach dostaw [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno-marketingowego w globalizacji. Redakcja naukowa Lidia Sobolak. Częstochowa 2008. Str. 339-344.
[3]    BERNAT M.: Wpływ sytuacji narodowościowej na konkurencyjność regionu Śląska Opolskiego [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom I. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 293-309.
[4]    BERNAT M., POLEK–DURAJ K.: Foreign direct investmentsin wood industry of Opole Regin [w:] Management and Sustainable Development. Sofia University of Forestry. Sofia 2008. vol. 20,2, pp. 37-41.

2007

[1]    BERNAT M., BRUSKA A.: Efekty wizerunkowe BIZ a intensywność napływu nowych inwestorów do regionów przyjmujących [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 100-111.
[2]    BERNAT M., SCHREIBER-KURPIERS D.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Śląska Opolskiego  w XIX-XXI wieku [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 63-80.
[3]    BERNAT M.: Atrakcyjność inwestycyjna Śląska Opolskiego wobec kapitału zagranicznego Instytut Śląsk  [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole 2007. Str. 419-438.
[4]    BERNAT M.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim w latach 1990-2005. Seria: Studia i Monografie. Z. 202. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej Opole. 2007. Str. 230. Politechnika Opolska.
[5]    BERNAT M.: Influence of social, economic and cultural conditions on the quality of  investment climate on the example of Opole Silesia Region [w:] Evropska identita v podminkach Evropske Integrace. Uniwersytet Śląski w Opavie. Opava 2007. Str. 217-226.
[6]    BERNAT M.: Napływ niemieckich inwestycji bezpośrednich do Polski na tle uwarunkowań ekonomicznych i społeczno-kulturowych [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Karaszewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2007. Str. 335-350.
[7]    BERNAT M.: Rola struktur narodowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie globalizacji [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno – marketingowego w globalizacji. Red. nauk. L. Sobolak.  Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007. Str. 219-229.
[8]    BERNAT M.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obroty w handlu zagranicznym gospodarki Śląska Opolskiego [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 400-414.
[9]    BERNAT M.: Współpraca w podażowo i popytowo zintegrowanych łańcuchach dostaw [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno – marketingowego w globalizacji. Red. nauk. L. Sobolak.  Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007. Str. 239-344.

2006

 [1]    BERNAT M., KANIA R.: Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w transferze postępu technologicznego i innowacji do przemysłu regionu na przykładzie Śląska Opolskiego [w:] Zintegrowane zarządzanie merketingowe i logistyczne w zjednoczonej Europie, Monografia pod red. naukową Lidii Sobolak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006, Str. 60-70.
[2]    BERNAT M., SZEWCZYK M.: Spółki z kapitałem zagranicznym w środowiskach lokalnych Śląska Opolskiego, Nauki społeczne, Finansowe, marketingowe i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 313/2006, Z. 49, Opole 2006, str. 131-145.
[3]    BERNAT M.: Enterprises with foreign capital on the job market of Opole Silesia Region  [w:] Human Capital as Development Factor of the Region:  Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 201-213.
[4]    BERNAT M.: Niemieckie inwestycje bezpośrednie na Śląsku Opolskim w okresie transformacji, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego, „Śląsk Opolski”, Nr 2(59)/2006, Red. nauk. Wanda Musialik, Opole 2006, str. 25-32.
[5]    BERNAT M.: Niemieckie inwestycje bezpośrednie w transformacji polskiej gospodarki w latach 1990-2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Studia i monografie, Z. 190, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006, Str. 291.
[6]    BERNAT M.: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polskim rynku pracy w okresie transformacji [w:] Wiedza i umiejętności zawodowe na wybranych rynkach pracy, Praca pod red. naukową Małgorzaty Wróblewskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006, Str.  47-62.
[7]    BERNAT M.: The role of human recources in creating investment attractiveness of Śląsk Opolski for foreign investors [w:] The role of human resources in Śląsk Opolski competitiveness, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Studia i monografie, Z. 184, Redakcja naukowa Maria Bernat, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006, Str. 93-108.
[8]    BERNAT M.: The role of human resources in Śląsk Opolski competitiveness. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Studia i monografie, Z. 184, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2006, Str. 108.

2005

[1]    BERNAT M., KANIA R.: Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w transferze postępu technologicznego i innowacji do przemysłu regionu na przykładzie Śląska Opolskiego [w:] Zintegrowane zarządzanie logistyczne i marketingowe w zjednoczonej Europie. Red. nauk. L. Sobolak. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2005. Str. 60-71
[2]    BERNAT M.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie Opolszczyzny [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją W. Kraszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2005. Str. 265-282
[3]    BERNAT M., NIEDZIELSKI R., HAWRYSZ L.: Porównanie efektywności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z efektywnością przedsiębiorstw krajowych na przykładzie Opolszczyzny [w:] Zarządzanie Organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku- od teorii do praktyki. Łódź 2005. Str.127-139

2004

[1]    BERNAT Maria, Bruska Anna, Niedzielski Romuald: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Logistyka przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego – próba identyfikacji problemów w świetle wyników badań, [w:] Kierunki rozwoju logistyki w świetle tendencji światowych, red. M. Sołtysik, Katowice 2004, s. 143-149.
[2]    BERNAT Maria: Current Issues of International Politics Through the Eyes of Young Europeans, The Influence of Direct Foreing Investments on the Modernization Changes in Polish Economy. Praga 2004. Str. 123-134.
[4]    BERNAT Maria, Hawrysz Liliana, Niedzielski Romuald: Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, Porównanie efektywności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z efektywnością przedsiębiorstw krajowych na przykładzie Opolszczyzny, [w:] Zarządzanie Organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku. Od teorii do praktyki, Łódź 2004, tom 2, s. 10.
[5]    BERNAT Maria, Malik Krzysztof, Niedzielski Romuald, Bogdanov D.: Opolskie Centrum Kształcenia w Opolu, Foreign direct investment in Poland, [w:] Studia i rozprawy, red. naukowa Józef Podgórecki, Opole 2004, s. 191-200.