2019

 1. MISIURSKI P., ZIÓŁKOWSKA K, DYR. T.: Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport [W:] Journal of Cleaner Production; ISSN 0959-6526; Wyd. ELSEVIER; 2019

2018

 1. MISIURSKI P., DYR. T., ZIÓŁKOWSKA K., KOZŁOWSKA M.: Effectiveness of application alternative drive vehicles in public transport [w:] MATEC Web of Conferences 180; 01002 (2018) str. 1-5 ISSN 2261-236X Politechnika Opolska
 2. MISIURSKI P., MAZUR-KAJTA K.: Perception of the One Belt One Road Initiative by the Managers of Small Business Enterprises Located in Opole Silesia (Poland) – Results of Pilot Study [w:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland - support for sustainable development; E. Ardielli (EDIT.); Ostrava, Czechy 2018 str. 158-166/ a. w. 0,65 ISBN 978-80-248-4229-5 Politechnika Opolska
 3. MISIURSKI P., DYR. T., KOZŁOWSKA M.:Efektywność zastosowania autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej [w:] Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2018 (41); str. 41-51 ISSN 1644-275X Politechnika Opolska
 4. MISIURSKI P., KRAWCZYK P.: ANALIZA DANYCH PODATKOWYCH – ZARYS PROBLEMU [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Rząsa (RED.); Nr 19/2018; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 61-71 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

2017

 1. MISIURSKI P.: Analiza statystyczna danych miejskiego transportu autobusowego w wymiarze regionalnym [w:] Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"; Nr 11/2017; str. 24-29 ISSN 1509-5878 Politechnika Opolska
 2. MISIURSKI P.: Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych w transporcie miejskim [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 27-44/ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-2 Politechnika Opolska
 3. MISIURSKI P.: Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych w transporcie miejskim [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 27-44/ 1. a. w./całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-2 Politechnika Opolska

2016

 1. MISIURSKI P, DYR. T.: Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego [w:] Problemy Transportu i Logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Zeszyt 35; Nr 3/2016 str. 19-28 ISSN 1644-275X
 2. MISIURSKI P.: Modelowanie ekonometryczne kosztów napraw taboru autobusowego [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Ł. Mach (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 133-146/ 0,5 a.w./str. 169/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-62235-64-0

2015

[1] MISIURSKI P., RUSZCZAK B.: Innovations related to the low emission technologies and renewable sources of energy [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation, K. Malik,Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 138-148/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7930-785-2
[2] MISIURSKI P.: Tabor autobusowy w strategii zrównoważonego rozwoju regionu [w:] Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Nr 11/2015 str. 16-23 1509-5878
[3] MISIURSKI P.: The impact of the quality of the bus fleet in the implementation of strategy of sustainable development of a region [w:] Management of Environmental Quality: An International Journal, Emerald Group Publishing Limited, 2015 str. 16-23 1477-7835

2014

[1]MISIURSKI P., KISIELEWICZ A.A: Inwestycja dworcowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku [w:] AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, Nr 10/2014, Radom 2014, str. 30-31, ISSN 1509-5878

2013

 1. MISIURSKI P.: Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne regionu opolskiego i ich wpływ na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw komunikacji samochodowej[w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, Nr 143. 10 stron (291-300) ISSN 2083-8611

2012

[1] MISIURSKI P.: Koszty eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej [w:] AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, Nr 11/2012, str. 22-24, arkuszy wydawniczych 1, Radom 2012 - ISSN 1509-5878
[2] MISIURSKI P.: Koszty eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej [w:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, Publictrans 2012, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, str. 59-66,arkuszy wydawniczych 1, Radom 2012 - ISBN 978-83-7789-139-1
[3] MISIURSKI P.: Wpływ zmian demograficznych na kształtowanie się publicznego transportu samochodowego w województwie opolskim, [w:] M. Adamska, Ł. Dymek (RED.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom II, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 27-48, Opole 2012 - ISBN 978-83-62736-93-5

2011

[1] MISIURSKI P.: Finansowanie przewozów pasażerskich w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, Radom 2011, s. 30-32, arkuszy wydawniczych 1, ISSN 1509-5878
[2] MISIURSKI P.: Finansowanie przewozów pasażerskich w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej [w:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów Publictrans 2011, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Radom 2011, s.86-93,arkuszy wydawniczych 1, ISBN 978-83-7789-044-8

2010

[1]    MISIURSKI P., SERAFIN R., KNOSALA R.: Koncepcja budowy inteligentnego systemu doboru metody do szacowania kosztów  innowacyjnych projektów [w:]Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom II, pod redakcją Ryszarda Knosali, Opole 2010,  str. 230-235. Oficyna wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-923797-9-9, 3

2009

[1] MISIURSKI P., KNOSALA R.: Koncepcja systemu doradczego wspomagającego szacowanie kosztów projektów innowacyjnych [w:] Zarządzanie kosztami projektów gospodarczych w okresie dekoniunktury Caputa W., Szwajca D. (red), Warszawa 2009,  str. 93-101.  CEDEWU.PL Wydawnictwa Naukowe, Politechnika Opolska