2020

 1. RAJCHEL A.: Polityka oświatowa miasta Opola a stereotypy zawodowe. Analiza wybranych dokumentów [w:] Samorząd terytorialny: organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy, J. Podgórska-Rykała, B. Pawlica, P. Ostachowski (RED.); str. 105-120, AT Wydawnictwo, Kraków 2020
 2. RAJCHEL A.: Szkolnictwo zawodowe miasta Opola w latach 1989-2019. Sukcesy, porażki, wyzwania, w: Województwo opolskie 1989-2019. Przemiany społecznogospodarcze i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe / Solga Brygida ( red. ), Studia i Monografie / Politechnika Opolska, nr 535, 2020, ISBN 978-83-66033-75-7, ss. 225-247

2019

 1. RAJCHEL A.: Wybory edukacyjne uczniów a stereotypy dotyczące szkół branżowych [w:] [w:] Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania; L. Karczewski, H. Kretek (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; ISBN 978-83-66033-56-6; OPOLE 2019
 2. RAJCHEL A., KALCZYŃSKA M., JĘDRZEJEWSKA M. (RED.): Spoleczenstwo internautow a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI w.; ISBN 978-83-66033-54-2; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019
 3. RAJCHEL A.: Cyfrowe wykluczenie polskiej młodzieży XXI wieku. Prawda czy mit? [w:] Spoleczenstwo internautow a kultura globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI w.; M. Kalczyńska, A. Rajchel, M. Jędsrzejewska (RED.); ISBN 978-83-66033-54-2; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2019

2018

 1. RAJCHEL A.: Zmiany na opolskiej wsi po 2004 r. w ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej (na podstawie badań własnych) [w:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Zeszyt 8; Sosnowiec 2018 str. 55-69/ całość str. 176/ a. w. 8 ISBN 978-83-61695-47-9 Politechnika Opolska
 2. RAJCHEL A.: A graduate of a secondary school on the labour market. Chances and threats [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 1193-1198/ a. w. 0,6 ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska
 3. RAJCHEL A.: Autorytet nauczyciela w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (na podstawie badań własnych) [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość; Wyd. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej; Gdańsk 2018 str. 251-265 ISSN 1731-8440 Politechnika Opolska
 4. RAJCHEL A.: Problem używania wulgaryzmów przez dzieci i młodzież w przestrzeni publicznej [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edykacyjne aspekty zarządzania; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie; Z. 491; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 147-155/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-66033-21-4 Politechnika Opolska
 5. RAJCHEL A.: Siecioholizm młodzieży problemem szkoły XXI wieku [w:] Profilaktyka społeczna -edukacja-zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki; M. Kowalski, S. Śliwa, S. Kania (RED.); Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra 2018 str. 181-192/a. w. 0,5/ s. 241/ a. w. 11 ISBN 978-83-7842-343-0 Politechnika Opolska
 6. RAJCHEL A., KALCZYŃSKA M., ŁUSZCZYK M.(RED.): Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; S. 169/11 a. w. ISBN 978-83-66033-28-3 Politechnika Opolska
 7. RAJCHEL A.: Problem używania wulgaryzmów przez dzieci i młodzież w przestrzeni publicznej [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edykacyjne aspekty zarządzania; L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie; Z. 491; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 147-155/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-66033-21-4 Politechnika Opolska
 8. RAJCHEL A.: Rola Internetu w edukacji młodzieży ponadgimnazjalnej [W:] Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; m. Kalczyńska; A. Rajchel; M. Łuszczyk (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; str. 11-30/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-66033-28-3 Politechnika Opolska
 9. RAJCHEL A.: Rola Internetu w edukacji młodzieży ponadgimnazjalnej [W:] Internet a współczesna ekonomia-nowe wyzwania dla społeczeństwa; m. Kalczyńska; A. Rajchel; M. Łuszczyk (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z 498; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018; str. 11-30/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-66033-28-3 Politechnika Opolska
 10. RAJCHEL A., KALCZYŃSKA M. (RED.): Społeczeństwo Internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2; Z. 497, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 240/ 16 a. w. ISBN 978-83-66033-27-6 Politechnika Opolska
 11. RAJCHEL A.: Kobiety na rynku pracy. Stereotypy zawodowe w opinii młodzieży szkoły średniej miasta Opola [w:] Dokąd zmierzamy? Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie; E. Sadowska; A. Wiśniak; I. Łukasiewicz (RED.); Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Chorzów 2018 str. 191-201 ISBN 978-83-64157-60-8 Politechnika Opolska
 12. RAJCHEL A.: O wadach i zaletach Internetu, czyli co młody użytkownik wiedzieć powinien [w:] Społeczeństwo Internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Cz. 2; M. Kalczyńska, A. Rajchel (RED.); Z. 497, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2018 str. 13-24 ISBN 978-83-66033-27-6 Politechnika Opolska

 

2017

 1. RAJCHEL A.: Loans from Foreign Languages in the Patois of Secondary School Students [w:] Communication as a Life Process: Beyond Human Cognition, M. Bogusławska-Tafelska, M. Haładewicz-Grzelak (EDIT.), Wyd. Cambridge Scholars Publishing, 2017; str. 17-28/ a. w. 0,5ISBN 978-1-4438-7321-5; ISBN 1-4438-7321-7
 2. RAJCHEL A.: Klastry integracyjne w szkołach ponadgimnazjalnych a wykluczenie społeczne [w:] Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania, A. Szczurek-Boruta, K. Jas (RED.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017 str. 169-184/ a.w. 0,7 ISBN 978-83-8019-695-7 Politechnika Opolska

 3. RAJCHEL A.: Utwory polskich artystów w Bibliotece Medyckiej (1925-1939) [w:] Biblioteki w kulturze Kresów; M. Kalczyńska, D. Szewczyk-Kłos, A. Jańdziak, P. Melczewski TCHR (RED.); Uniwersytet Opolski, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017 str. 10-19/ a. w. 0,5/ całość a. w. 7 isbn 978-83-7395-753-4 Politechnika Opolska 

 4. RAJCHEL A.: Dzieci uchodźców w polskiej szkole. Zagrożenie czy praktyczna wielokulturowa edukacja [w:] Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania, L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017 str. 75-84; 239/ 0,5 a. w. ISBN 978-83-947623-2-2 Politechnika Opolska

 5. RAJCHEL A.: The role of the headmaster in managing a school [w:] Вестник РГГУ. Научный журнал. Серия "Экономика. Управление. Право", Москва 2017. str. 48-55/ 0,5 a. w. ISSN 1998-6769 Politechnika Opolska

 6. RAJCHEL A.: Kierunki kształcenia w wybranych szkołach zawodowych Opola a zapotrzebowanie rynku pracy [w:] Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych. W. Musialik, R. Śmietański (RED.); Wyd. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Opolu, Opole 2017 str. 67-83/ a. w. 0,95 /CAŁOŚĆ: str. 268/ a. w. 16,75 ISBN 978-83-950063-0-2 Politechnika Opolska

 7. RAJCHEL A.: System wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na przykładzie badań własnych) [w:] Studia Śląskie; Tom LXXX, Wyd. Instytut Śląski w Opolu; Opole 2017 str. 205-220 ISSN 0039-3355 Politechnika Opolska

 8. RAJCHEL A.: Szkolni doradcy zawodowi w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych [w:] Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne; Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP; Nr 1/2017 str. 61-74 ISSN 2084-1140 Politechnika Opolska

2016

 1. RAJCHEL A.: Niepełnosprawna młodzież szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola a rynek pracy [w:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Zeszyt 7; Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Sosnowiec 2016 str. 43-54; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 204 ISBN 978-83-61695-34-9
 2. RAJCHEL A.: Pokolenie C wobec stereotypów zawodowych [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy, A. Zagórowska (RED.); Wyd. Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole 2016 str. 146-157/ 0,5 a.w./ s. 174/ 8 a.w ISBN 978-83-940936-2-4
 3. RAJCHEL A.: Szkolna polityka antydyskryminacyjna (na podstawie Kodeksu Równego Traktowania) [w:] Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania; L. Karczewski, K. Kretek (RED.); Seria: Studia i Monografie, Z. 448; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 121-128/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-60-2
 4. RAJCHEL A.: Voluntary service - an introduction to professional career [w:] SIMPRO 2016 Conference Proceedings; R. Moraru, I. Ion, C. Lorint (EDIT.); Wyd. Universitas Publishing House, Universitatii str., no 20, 332006 Petrosani; 2016 str. 733-736/ 0,4 ark. Wyd. ISSN 2344-4754
 5. RAJCHEL A.: Wybory zawodowe młodzieży ponadgimnazjalnej a stereotypy zawodowe (na podstawie badań własnych) [w:] Edukacja na rozdrożu cz. 3 Dzieciństwo szans i zagrożeń; R. Bernatova, S. Kania, S. Śliwa (RED.); Wyd. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. zo.o; Opole 2016" str. 287-294; 0,7 ark. Wyd./ całość: str. 294, 20,63 ark. Wyd. ISBN 978-83-62683-77-2

2015

[1] RAJCHEL A.: Edukacja integracyjna w kontekście programu Erasmus+ na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych Opola [w:] Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, E. Sapia-Drewniak, M. Pogorzelska (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 str. 91-105/ 0,7 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7395-660-5
[2] RAJCHEL A.: Kodeks etyczny ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kolejny szkolny dokument czy konieczność (na przykładzie badań własnych) [w:] Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarządzania, L. Karczewski, H. Kretek (RED.), Oficyna Wydawnicza, Opole 2015 str. 129-136/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-65235-17-3
[3] RAJCHEL A.: Projekt "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" elementem Specjalnej Strefy Demograficznej [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223/2015, Katowice 2015 str. 73-83 Politechnika Opolska 2083-8611
[4] RAJCHEL A.: Zdolność do przyszłego zatrudnienia absolwentów liceów ogólnokształcących na przykładzie projektu „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola [w:] Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne , B. Wiśniewska-Paź (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015 str. 169-184/ 0,7 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-229-3489-0

2014

[1] RAJCHEL A., KALCZYŃSKA M. (RED.): Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Seria: Studia i Monografie, Z. 395, Oficyna Wydawnicza Politechnik Opolskiej, Opole 2014, s. 188/całość 12,5 a. w., ISBN 978-83-64056-81-9, ISNN 1429-6063
[2] RAJCHEL A.: Internet – wróg czy przyjaciel ucznia w nowoczesnej szkole (na podstawie badań własnych) [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod red. nauk. M. Kalczyńskiej i A. Rajchel, Politechnika Opolska, Opole 2014, 65-74, 0,5 ark./całość 12,5 a. w., ISBN 978-83-64056-81-9, ISNN 1429-6063
[3] RAJCHEL A.: Atrakcyjność edukacyjna szkół zawodowych miasta Opola [w:] „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomiczne, S. Sitka (RED.), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2013 (nie uwzględniony w wykazie za 2013 rok), 61-76, 0,5/ całość ark. 13. a. w., ISBN: 978-83-61695-21-9
[4] RAJCHEL A.: Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich na przykładzie projektu pn. „Przyszłość należy do specjalistów”-edycja II [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego. Praca zbiorowa pod red. nauk. K. Polek-Duraj, Politechnika Opolska, Opole 2014, 97-106, 0,5 ark./całość 10,4 a. w., ISBN 978-83-64056-63-5, ISSN 1429-6063

2013

 1. RAJCHEL A.: „Nauka kluczem do sukcesu” program rozwojowy liceów ogólnokształcących Opola i jego wpływ na wybory zawodowe młodzieży [w] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Społeczno-Ekonomiczne problemy rynku pracy, D. Kotlorz (RED.), Katowice 2013 str. 113-121 ark. wyd. artykułu: 0,5 Całej monografii: 10,5 ISSN 2083-8611
 2. RAJCHEL A.: Beata Obertyńska-poetka polskiego Londynu o kresowych korzeniach [w:] Kresowianie na świecie, M. Kalczyńska, K. Rostocka, A. Wierciński (RED.), Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. ZOO, Opole 2013 str. 184-194 ark. wyd. Arkusz wydawniczy artykułu: 0,5 Całej monografii: 16,50 ISBN 978-83-7511-179-8
 3. RAJCHEL A.: Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela [w:] Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Seria: Studia i Monografie z. 361, L. Karczewski, H. A. Kretek (RED.), Politechnika Opolska, Opole 2013 str. 371-382 ark. wyd. Ark. wyd. artykułu: 0,5 Całej monografii: 30 ISSN 1429-6063 ISBN 978-83-64056-31-4
 4. RAJCHEL A.: Znaczenie kompetencji kluczowych w przygotowaniu młodzieży do startu zawodowego na przykładzie projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” edycja 2 realizowanego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (RED.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013 str. 197-206 ark. wyd. Ark. wyd. artykułu: 0,5 Całej monografii: 11,5 ISBN: 978-83-63793-08-1

2012

[1] RAJCHEL A., RAJCHEL D.: Godność człowieka w pismach Jana Pawła II i Benedykta XVI, [w:] S. Fikus (RED.), Chrześcijański etos życia publicznego, Studia i Monografie, z. 320, 41-54, Opole 2012    ISBN 978-83-62736-80-5 - ISSN 1429-6063
[2] RAJCHEL A.: Projekt „Samodzielne życie” szansą na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w:] A. Gawor, Ł. Borecki (RED.), Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, str. 199-210, Opole 2012 - ISBN 978-83-935056-0-9
[3] RAJCHEL A.: Przygotowanie szkół regionu opolskiego do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie projektu „Opolska eSzkoła – szkołą ku przyszłości", [w:] K. Bedrunka, Ł. Dymek (RED.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, Tom I, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, str. 87-106, Opole 2012 - 978-83-62736-92-8
[4] RAJCHEL A.: Wpływ projektu „młodzi zawodowcy” na zwiększenie zatrudnienia młodzieży ponadgimnazjalnej miasta Opola, [w:] S. Sitka (RED.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej,  Polskie Towarzystwo Geograficzne oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Zeszyt 3, str. 141-152, Sosnowiec 2012 - ISBN 978-83-61695-13-4

2011

[1] RAJCHEL A.: „Via ad Artes-  program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola i jego wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodzieży ponadgimnazjalnej” [w:] Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, B. Balcerzak-Paradowska i A. Rączaszek (RED.), Komitet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Warszawa-Katowice 2011, s. 449-466    ISBN 978-83-61125-42-6,  ISBN 978-83-7246-661-7
[2] RAJCHEL A.: „Ksiądz proboszcz Edward Kucharz-duszpasterz Kresowian w Opolu” [w:] Kresowianie na Śląsku Opolskim, M. Kalczyńskiej przy współpracy K. Rostockiej, E. Treli-Mazur (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 127-134    ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-12-6, ISBN 978-83-88146-57-2
[3] RAJCHEL A.: Kompetentne kadry oświaty kapitałem rozwoju regionu [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 171-192. ISBN 978-83-62736-47-8

2010

[1]    RAJCHEL A.: Projekt „Szkoła marzeń” – szansą edukacyjną dla uczniów z gmin wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego [w:] Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Opole 2010, str. 167-194. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-73-5, 3
[2]    RAJCHEL A.: Rola szkół wyższych i szkolnych doradców zawodowych w
kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej młodzieży ponadgimnazjalnej [w:]
Ścieżki kariery. Drogowskazy. Wybory. Decyzje, pod red. nauk. W. Duczmala, J. Żurawskiej, Opole 2010, str. 13-27. ISBN 978-83-88980-96-1,  978-83-62105-49-6
[3]    RAJCHEL A.: Zadania Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) na europejskim rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,     Warszawa- Katowice 2010,  str. 262-271. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-61125-24-2, ISBN 978-83-7246-518-4, 3

 

2009

[1] RAJCHEL A.: Świadomość regionalna młodzieży ponadgimnazjalnej [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Opole 2009, str. 281-293.

[2] RAJCHEL A.: Świadomość regionalna młodzieży ponadgimnazjalnej [w:] K. Heffner (RED.), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Opole 2009, str. 281-293. Politechnika Opolska