2018

 1. RAJCHEL D.: Sytuacja demograficzna miasta Opola przez i po zmianie granic administracyjnych [w:] EUNOMIA. Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych; Nr 1(94)/2018; PWSZ w Raciborzu; Racibórz 2018 str. 177-192 ISSN 1897-2349 Politechnika Opolska
 2. RAJCHEL D., WALAWENDER A.: Energia odnawialna w krajach Unii Europejskiej i w Polsce z uwzględnieniem gospodarstw domowych [W:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Zeszyt 8; Sosnowiec 2018 str. 161-176/ a. w. 0,7/ całość str. 176/ a. w. 8 ISBN 978-83-61695-47-9 Politechnika Opolska

 3. RAJCHEL D.: Zmiana granic administracyjnych miasta metodą pokonania bariery przestrzennej na przykładzie Opola i Rzeszowa [W:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Zeszyt 8; Sosnowiec 2018 str. 85-102/ a. w. 0,8/ całość str. 176/ a. w. 8 ISBN 978-83-61695-47-9 Politechnika Opolska

 4. RAJCHEL D.: Financing the development of the city of Opole based on its budget [w:] 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium SIMPRO Conference Proceedings, Universitaria SIMPRO 2018; R. I. Moraru (EDIT.); Rumunia, Petrosani 2018 str. 1187-1192/0,6 a. w. ISSN 2344-4754 Politechnika Opolska

2017

 1. RAJCHEL D.: Gospodarstwa domowe w dobie rozwoju usług elektronicznych [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; J. Wielki (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 123-136/ a.w. 0,6/ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-2 Politechnika Opolska 1 5

2016

 1. RAJCHEL D. KRZEMIEŃ R.: Czy odwrót Europy od energii jądrowej [w:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Zeszyt 7; Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Sosnowiec 2016 str. 189-204, 0,7 ark. Wyd./ całość: str. 204 ISBN 978-83-61695-34-9
 2. RAJCHEL D., WALAWENDER A.: Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami; M. Duczmal, T. Pokusa (RED.); Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; Opole 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 176- 197, 1 ark. Wyd./ całość: str. 507, 34,23 ark. Wyd. ISBN 978-83-62683-84-0
 3. RAJCHEL D., WALAWENDER A.: Transport towarowy kolejowy i drogowy szansą rozwoju gospodarczego Polski [w:] Optymalizacja warunków przepływów osób, towarów i mediów w logistyce; E. Kulińska (RED.); Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska; Opole 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 131- 148, 1 ark. Wyd./ całość: str. 164, 11 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-19-0
 4. RAJCHEL D.: Przyczyny bezrobocia młodych a propozycje zmian na rynku pracy w ramach programów wyborczych 2015 [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy, A. Zagórowska (RED.); Wyd. Uniwersytet Opolski, WUP w Opolu, Opole 2016 str. 158-172/ 0,7 a.w./ s. 174/ 8 a.w ISBN 978-83-940936-2-5
 5. RAJCHEL D.: Renewable energy as a chance to get out of energy poverty on the example of Poland and Romania [w:] SIMPRO 2016 Conference Proceedings; R. Moraru, I. Ion, C. Lorint (EDIT.); Wyd. Universitas Publishing House, Universitatii str., no 20, 332006 Petrosani; 2016 str. 313-318/ 0,5 ark. Wyd. ISSN 2344-4754
 6. RAJCHEL D.: Sytuacja finansowa województw w latach 2008-2015 na podstawie dochodów i wydatków budżetowych [w:] "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej; S. Sitek (RED.); Zeszyt 7; Wyd. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi; Sosnowiec 2016 str. 107-132; 1,1 ark. Wyd. / całość: str. 204 ISBN 978-83-61695-34-9
 7. RAJCHEL D.: Gospodarstwa domowe w dobie rozwoju usług elektronicznych [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 123-136/ a.w. 0,6/ całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-2 Politechnika Opolska

2015

[1] RAJCHEL D., KARAŚ E.: Logistycy a zapotrzebowanie rynku pracy oceny procesów logistycznych [w:] Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Nr 6, Poznań 2015" 870-874 Politechnika Opolskla 1231-5478
[2] RAJCHEL D., KARAŚ E.: Poprawa warunków realizacji produkcji i logistyki z wykorzystaniem metody kaizen i programu 5S [w:] Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Nr 6, Poznań 2015" 672-680 Politechnika Opolskla 1231-5478

2014

[1] RAJCHEL D., WALAWENDER A.: Rozwój infrastruktury społecznej miasta Opola – wybrane przykłady [w:] Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, S. Sitek (RED.), PTG oddział Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2013, Publikacja nie ujęta w sprawozdaniu za 2013 roku, s.77-96, 1 a. w., ISBN 78-83-61695-21-9
[2] RAJCHEL D., WALAWENDER A.: Efektywność jasko istotny czynnik zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie, w: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, A. Limański, R. Milic-Czerniak (RED.), Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2013, Publikacja nie ujęta w sprawozdaniu za 2013 roku, s. 393-408, 0,7 a. w., ISBN 978-83-87296-64-3
[3] RAJCHEL D.: Analiza demograficzna Aglomeracji Opolskiej [w:] Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, S. Sitek (RED.), PTG oddział Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2013, Publikacja nie ujęta w sprawozdaniu za 2013 roku, s.143-160, 1 a. w., ISBN 78-83-61695-21-9

2013

 1. RAJCHEL D.: Potencjał społeczno-gospodarczy miast aglomeracji opolskiej [w:] Studia miejskie, Tom 10/2013, Uniwersytet Opolski, Opole 2013 Stron 14 1 ark. wyd. ISBN 978-83-7395-574-5 ISSN 2082-4793

2012

[1] RAJCHEL D., RAJCHEL A.: Godność człowieka w pismach Jana Pawła II i Benedykta XVI, [w:] S. Fikus (RED.), Chrześcijański etos życia publicznego, Studia i Monografie z. 320, str. 41-54, Opole 2012    ISBN 978-83-62736-80-5 - ISSN 1429-6063
[2] RAJCHEL D.: Bezdomność i jej struktura w latach 2005-2009 na przykładzie miasta Opola, [w:] A. Rączaszek (RED.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Studia ekonomiczne, Nr 98, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, str. 75-98 (1 arkusz wydawniczy), Katowice 2012 - ISSN 2083-8611
[3] RAJCHEL D.: Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu opolskiego w latach 2007-2012 na tle pozostałych województw Polski, [w:] S. Sitka (RED.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej,  Polskie Towarzystwo Geograficzne oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Zeszyt 3, str. 27-36, Sosnowiec 2012 - ISBN 978-83-61695-13-4

2011

[1] RAJCHEL D.: Wybrane aspekty polityki rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 167-190. ISBN 978-83-62736-46-1
[2] RAJCHEL D.: Bezdomność i jej struktura w latach 2005-2009 na przykładzie miasta Opola, Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z: Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej

2010

[1]    RAJCHEL D.: Jakość kształcenia a zdawalność egzaminu zewnętrznego na przykładzie województwa dolnośląskiego i opolskiego [w:] Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, pod redakcją Sławomira Sitka, PTG oddział Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec 2010, str. 133-146. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-61695-04-2, 3