• Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.
  • Ocena działalności inwestycyjnej.
  • Finansowanie działalności podmiotów.
  • Rachunek kosztów jako podstawa podejmowania decyzji w podmiotach.
  • Funkcjonowanie transportu miejskiego w wymiarze ekonomicznym i organizacyjnym.
  • Konkurencyjność na rynku przewozów pasażerskich w wybranym województwie.
  • Analiza rynku przewozów pasażerskich.
  • Modelowanie ekonometryczne zjawisk rynkowych.